Up ảnh VN-Zoom
Hiện tool chỉ dùng được flickr,imgur các host khác đang lỗi mình sẽ update sau .Chú ý Vn-Zoom.com bị imgur ban nên bạn uplink sang .com hãy dùng Flickr . Uplink sang vn-zoom.org hãy dùng imgur hoặc flickr đều được. Cám ơn các bạn !
Trang Demo vn-zoom.org
Yes No
Logo script
Flickr Imgur Imageshack Picasa Postimage