Zemana AntiMalware Premium

Longcusau

Búa Gỗ
Zemana AntiMalware Premium

Làm sạch máy tính - Bảo vệ thời gian thực
Phát hiện và loại bỏ phần mềm độc hại nhanh chóng và hiệu quả. Phòng ngừa nhiễm trùng trong tương lai.


Bootkit và Rootkit Remediator
Rootkit và bootkit phát hiện và loại bỏ.


Công cụ loại bỏ phần mềm quảng cáo
Trình duyệt tin tặc. Phát hiện và xóa tiện ích bổ sung của trình duyệt, các ứng dụng và thanh công cụ không mong muốn

Bảo vệ Ransomware

Xây dựng hệ thống phòng thủ của bạn chống lại ransomware với Zemana AntiMalware.


Website: https://www.zemana.com/antimalware
Link: Download
License Key: Giveaway-7943-0023 (360 day)
 
Top