Hỏi/ Thắc mắc Xin tư vấn mua laptop cũ

tangamia

Gà con
Có anh em nào đã mua laptop cũ chưa? Anh em gợi ý giúp em khi mua laptop cũ cần kiểm tra những gì?
Với có anh em nào đã mua laptop ở khoaquan chưa cho em xin chút thông tin xem có uy tín không?
Theo anh em khi mua laptop cũ có nên mua thêm gói bảo hành không?
Cảm ơn anh xem đã xem bài, mong nhận được phản hồi từ anh em.
 
- lên mạng tìm kiếm có nhiều bài đó.
- theo m trước khi mua thì nên xem qua thông tin của laptop nào cần mua. số tiền mua có thể chi ra, tìm hiểu trước, nếu ko ra ngoài quán nhiều máy quá hoa mắt và ko chọn được con ưng ý.
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top