Hỏi/ Thắc mắc Xin phần mềm/cách quản lý local user trên Win 10

linkkent96

Gà con
Hiện tại em đang cần tìm 1 phần mềm/cách quản lý user trên Windows 10 bằng phương thức Whitelist.
Em muốn cấm local user mở tất cả các phần mềm/trang web trừ những phần mềm/trang web nằm trong Whitelist mà Administrator thêm vào.
Em muốn ép 1 phần mềm (ví dụ Teamviewer) luôn chạy, khi bị tắt sẽ tự chạy lại.
Mong các anh chị giúp đỡ ạ, em xin cảm ơn.
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top