Hỏi/ Thắc mắc Xin phần mềm/cách quản lý local user trên Win 10

linkkent96

Gà con
Hiện tại em đang cần tìm 1 phần mềm/cách quản lý user trên Windows 10 bằng phương thức Whitelist.
Em muốn cấm local user mở tất cả các phần mềm/trang web trừ những phần mềm/trang web nằm trong Whitelist mà Administrator thêm vào.
Em muốn ép 1 phần mềm (ví dụ Teamviewer) luôn chạy, khi bị tắt sẽ tự chạy lại.
Mong các anh chị giúp đỡ ạ, em xin cảm ơn.
 
Top