Hỏi/ Thắc mắc [WinPcap] pcap_findalldevs không lấy đủ description của adapter.

  • Thread starter tung_tan
  • Ngày gửi
T

tung_tan

Mình sử dụng hàm pcap_findalldevs nhưng đến khi lấy mô tả adapter trong list thì chỉ lấy được một phần (vd: "Microsoft", trong khi mô tả đầy đủ là "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter".
Mình check lại adapter name thì thấy không trùng khớp với adapter description nữa.
Cao nhân nào rõ vấn đề này giải đáp giúp mình nhé.
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top