Windows 10 Version 1809 Updated Feb 2019 - MSDN ISO - 17763.316

Đông Phương

Rìu Chiến
Điểm hẹn lại lên, hôm nay là tháng 2, Microsoft tiếp tục phát hành ISO hàng tháng, và đây là ISO tháng 2 của Windows 10 version 1809
ISO mang mã build 17763.316
RE-release + Feb. 12, 2019 #CU #KB4487044 = (Updated Feb 2019)

1550672173010-png.2230

Lưu ý: Đây là ISO nguyên gốc được tải về từ tài khoản MSDN và được reup sang host Google Drive và Fshare (như thường lệ) cho mọi người dễ download.

#edittion:

Consumer Editions ISO:

#Content:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

Business Editions ISO:
#Content:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

LTSC 2019 ISO Update Feb'19, compiled and released 15 March 2019, MSDN = VLSC
#Content:
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 N

#Download:

Fshare: https://www.fshare.vn/folder/IGEFMLVDUVND

Like ủng hộ để tải Link tốc độ cao bên dưới nha :p
Google Drive: mh_auth_or_register

#checksum:
File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_2db976a7.iso
SHA-1: a217920116fcd76f8a3fa25abf330e962d616e9c

File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_34df0a63.iso
SHA-1: da60073eb1f03403fedcd1d3521ae4d7336a9381

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_258dbd0b.iso
SHA-1: aa7eb4719fae8a5de44a48690423847a6f86a8d7

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_bd5a7cbf.iso
SHA-1: c47222075e606950f47e4620ee88cb6e354420a6

File: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_5795bb03.iso = SW_DVD5_WIN_ENT_LTSC_2019_64BIT_English_-2_MLF_X22-05056.ISO
SHA-1: 615A77ECD40E82D5D69DC9DA5C6A6E1265F88E28

File: en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_892869c9.iso = SW_DVD5_WIN_ENT_LTSC_2019_32BIT_English_-2_MLF_X22-05018.ISO
SHA-1: 88AF607F1E752761577D21F2B7AA98692809BF66

Updated:
14/03/2019: Updated Windows 10 Enterprise LTSC 2019 ISO
 
Sửa lần cuối:
Điểm hẹn lại lên, hôm nay là tháng 2, Microsoft tiếp tục phát hành ISO hàng tháng, và đây là ISO tháng 2 của Windows 10 version 1809
ISO mang mã build 17763.316
RE-release + Feb. 12, 2019 #CU #KB4487044 = (Updated Feb 2019)


Lưu ý: Đây là ISO nguyên gốc được tải về từ tài khoản MSDN và được reup sang host Google Drive và Fshare (như thường lệ) cho mọi người dễ download.

#edittion:

Consumer Editions ISO:
#Content:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

Business Editions ISO:
#Content:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

#Download:

Fshare: Uploading...

Like ủng hộ để tải Link tốc độ cao bên dưới nha :p
Google Drive: Không có trích dẫn

#checksum:
File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_2db976a7.iso
SHA-1: a217920116fcd76f8a3fa25abf330e962d616e9c

File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_34df0a63.iso
SHA-1: da60073eb1f03403fedcd1d3521ae4d7336a9381

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_258dbd0b.iso
SHA-1: aa7eb4719fae8a5de44a48690423847a6f86a8d7

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_bd5a7cbf.iso
SHA-1: c47222075e606950f47e4620ee88cb6e354420a6
Cảm ơn bạn rất nhiều.
 

vnsof

Gà con
Điểm hẹn lại lên, hôm nay là tháng 2, Microsoft tiếp tục phát hành ISO hàng tháng, và đây là ISO tháng 2 của Windows 10 version 1809
ISO mang mã build 17763.316
RE-release + Feb. 12, 2019 #CU #KB4487044 = (Updated Feb 2019)


Lưu ý: Đây là ISO nguyên gốc được tải về từ tài khoản MSDN và được reup sang host Google Drive và Fshare (như thường lệ) cho mọi người dễ download.

#edittion:

Consumer Editions ISO:
#Content:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

Business Editions ISO:
#Content:
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro for Workstations N

#Download:

Fshare: https://www.fshare.vn/folder/IGEFMLVDUVND

Like ủng hộ để tải Link tốc độ cao bên dưới nha :p
Google Drive: Không có trích dẫn

#checksum:
File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_2db976a7.iso
SHA-1: a217920116fcd76f8a3fa25abf330e962d616e9c

File: en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_34df0a63.iso
SHA-1: da60073eb1f03403fedcd1d3521ae4d7336a9381

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x64_dvd_258dbd0b.iso
SHA-1: aa7eb4719fae8a5de44a48690423847a6f86a8d7

File: en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_feb_2019_x86_dvd_bd5a7cbf.iso
SHA-1: c47222075e606950f47e4620ee88cb6e354420a6
hay quá
 
Top