Windows 10 RS5 v1809 build 17763.1 AIO en-us 32in1 October 2018

#1
Info:
Mã:
Version: 10.0.17763.1
Architect: x86 - x64
Boot: MBR - EFI
Size: 6.54 GB (7,022,542,848 bytes)
Builds author: manhnd
Builds date: 17/10/2018
Language: English

Sources:
Mã:
en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_0addd9ef
en_windows_10_consumer_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_5c2f3f9a
en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x86_dvd_37ef4f24
en_windows_10_business_edition_version_1809_updated_sept_2018_x64_dvd_d57f2c0d
en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83
en_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958

Windows edition:
Mã:
Windows 10 Home
Windows 10 Home N
Windows 10 Home Single Language
Windows 10 Education
Windows 10 Education N
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Enterprise LTSC
Windows 10 Enterprise N LTSC
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Pro Education N
Windows 10 Pro for Workstations
Windows 10 Pro N for Workstations
Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops

Windows10-1.png


Windows10-2.png


Windows10-3.png


Windows10-4.png


Windows10-5.pngDownload:
Name: en_windows_10_version_1809_updated_sept_2018_x86_64.iso
Size: 6.54 GB (7,022,542,848 bytes)
Link download:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

SHA-1: b45204982ea9b2e5957e58e9ee1dfe7bec91c123
MD5: 140f36fc62aa8c565a7489c5888236f2
CRC32: edbca817

Note: File sẽ bị xóa nếu sau 15 ngày không ai download
 
#2
Cám ơn bác rất nhiều, nó có phải là bản 10 OCT hông bác ơ ? theo thông tin thì Microsoft fix rất nhiều lỗi đã mắc phải trước đó.
 
#3
Cám ơn bác rất nhiều, nó có phải là bản 10 OCT hông bác ơ ? theo thông tin thì Microsoft fix rất nhiều lỗi đã mắc phải trước đó.
Bản này là bản phát hành hôm 02/10/2018 build 17763.1. Còn hiện nay build mới nhất là 17763.134. Mình đang làm bản này. Vài ngày nữa sẽ có hàng.
 
Top