Windows 10 phiên bản 1809 chính thức ngừng hỗ trợ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020

Administrator
Microsoft đã thông báo rằng phiên bản Windows 10 1809 sẽ chính thức kết thúc hỗ trợ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, có nghĩa là phiên bản này sẽ không còn nhận được cập nhật bảo mật sau ngày 12 tháng 5.Microsoft ngừng hỗ trợ các phiên bản Windows 10 trước đó nhằm hy vọng mọi người sẽ chuyển sang sử dụng các phiên bản Windows 10 mới nhất. ( cập nhật hệ thống tháng 11 năm 2019 được xem là bản mới nhất ) Phiên bản Windows 10 1809 đã phát hành vào tháng 11 năm 2018. Phiên bản này được xem là bản cập nhật tháng 10 tại thời điểm đó. Như vậy với việc ngừng hỗ trợ vào ngày 12/05/2020 m người dùng vẫn còn khoảng ba tháng để cập nhật hệ thống của mình.

Rất nhiều người Windows thường không thích cập nhật hệ thống , có nhiều phàn nàn ,lo lắng về các vấn đề phát sinh sau khi cập nhật hệ thống.
Các bạn có thể tham khảo một số thông tin VN-Zoom đã đưa
Các phiên bản Windows 10 1809, sẽ ngừng hỗ trợ vào ngày 12 tháng 5 năm 2020, bao gồm các phiên bản sau:

- Phiên bản Windows 10 Home 1809

- Windows 10 Professional 1809

- Phiên bản Windows 10 1809 giáo dục chuyên nghiệp

- Phiên bản Windows 10 1809 Workstation Professional

- Phiên bản Windows 10 1809 Core 10 IoT

Người dùng cần sao lưu dữ liệu , tạo các file phục hồi trước khi tiến hành quá trình cập nhật
 
Trả lời