Windows 10 KB4532691 (Bản dựng 17763.1039) đã có sẵn để cập nhật cho phiên bản 1809

Hamano Kaito

Moderator
2020-02-12_101046-png.9171

Microsoft đã tung ra bản cập nhật mới dành cho OS (hệ điều hành) Windows 10

Bản cập nhật mới từ Microsoft dành cho Windows 10 này là một bản cập nhật nhỏ có tên Mã là KB4532691. Được phát hành để dành cho phiên bản Windows 10 1809 với bản dựng là 17763.1039. Được biết là sẽ mang lại một số cải tiến và sửa lỗi được ghi trong phần changelogs (thay đổi) bên dưới.

ChangeLogs (Thay đổi):
Những phần nổi bật của bản cập nhật lần này:

  • Cập nhật để cải thiện bảo mật khi sử dụng IE (Internet Explorer) và Microsoft Edge​
  • Cập nhật cho lưu trữ và quảng lý tệp​
  • Cập nhật để cải thiện bảo mật khi sử dụng các thiết bị bên ngoài (như bộ điều khiển trò chơi "tay cầm chẵn hạn", máy in và máy ảnh "video") và các thiết bị đầu vào như chuột, bàn phím hoặc Bút Stylus (bút cảm ứng)​
  • Cập nhật cải thiện bảo mật khi sử dụng các sản phẩm từ Microsoft Office​
Phần cải thiện và sửa lỗi:
  • Bản cập nhật bảo mật này bao gồm cải tiến chất lượng với các thay đổi chính như sau:
  • Cập nhật bảo mật dành cho Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, the Microsoft Scripting Engine, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Cryptography, Windows Virtualization, Windows Hyper-V, Windows Core Networking, Windows Peripherals, Windows Network Security and Containers, Windows Storage and Filesystems, and Windows Server.

Lưu ý: Bản phát hành lần này cũng chứa các bản cập nhật dành cho Microsoft HoloLens (với bản dựng là 17763,1039) được phát hành vào ngày 11 tháng 2 năm 2020. Microsoft sẽ phát hành bản cập nhật trực tiếp cho máy Client Windows Update để cải thiện độ tin cậy của Windows Update trên Microsoft HoloLens khi chưa được cập nhật cho bản dựng OS gần đây nhất.
 
Top