Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64 bít v.10.0.17763.104) Preactivated until 2038

  • Thread starter vuhahuydan
  • Ngày gửi
V

vuhahuydan

#1
Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64 bít v.10.0.17763.104) Preactivated until 2038

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


SIZE: 3.04 GB
SHA1: 8B6CD9BE0A17EAB1004809A263507EAA5D2E1EF8
MD5: 4B7791CA4A67ADA92A7BDCFF51089230

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.Gỡ bỏ:
* OneDrive
* Defender
* Internet Explorer
* Hello-Face
* Quick Assist
* Mail-Calendar-People
* All Remaining AppxProvisionedPackages
* Network Flyout on First Boot
* First Logon Animation
* UAC Prompt Set to Never Notify

Cài thêm:
* Edge Browser
* Microsoft Store
* Desktop App Installer
* Microsoft Store Purchase App
* Microsoft Xbox Identity Provider
* NETFX3.5
* Windows Photo Viewer
* Hyper-V

Cập nhật:
* Adobe Flash Player Update KB3362930
* Cumulative Update KB4464455
* Servicing Stack Update KB4465447
* Dynamic Update KB4466596

Bổ sung khác:
* Enhanced Right-Click Menu
- Take Ownership
- Copy as Path
- Calculate Hash
- Copy to/Move to
- Command as Administrator
- Empty Recyle Bin
- New -- Windows Command Script
Registration Entries
VBScript Script File

Nguồn: nsane (Credit to dhjohns)
 
#7
đã test thấy bản này ok, mỗi tội phải enable insecure guest logon trong policy nếu muốn share trong network.
"You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access"
 
#10
Có bác nào gặp lỗi khi cài bản 1809 chưa? Mình mới test gặp lỗi khỗng gõ được trong phần search.
 
#13
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
Cảm ơn bạn nhiều, 4rum mới quá tìm ...
Đừng dùng phiên bản cũ bị lỗi đó nữa, hãy dùng bản sửa lỗi mà MS vừa mới phát hành lại ấy (Update 13/11/2018):
https://vn-zoom.org/threads/cai-dat-thao-luan-windows-10-insider.4726/#post-20547
Sau cài khi cài xong (build 1763.107) > Update > thành phiên bản v1809 build 1763.134
 
Top