Windows 10 - 7 All in One

secpol

Búa Đá
Info:
Mã:
Version: 10.0.17763.1 - 10.0.17763.107 - 10.0.17763.316 - 6.1.7601.24356
Architect: x86 - x64
Boot: BIOS - EFI
Builds author: manhnd
Builds date: 03/2019
Language: English
Sources: Original Microsoft

Windows edition:
Mã:
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N 
Windows 10 Enterprise LTSC (build 17763.107)
Windows 10 Enterprise N LTSC (build 17763.1)
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate N
Windows 7 Professional N
Desciption for Windows7:
Mã:
Windows 7 Ultimate --> Update hotfix to 02/2019
Windows 7 Ultimate USB3 --> Integrate driver sata, usb3 + Update hotfix to 02/2019
etc . . .


Download:

mh_auth_or_register
Name: en_windows_10_7_multiple_editions_bios-uefi.iso
Size: 13.8 GB (14,836,105,216 bytes)
SHA-1: 2842159817585e7b78bd40dcf541ee5e748323ea
MD5: 0cf7a6f52ad9956060600f53828f00c6
CRC32: e3a72cc1
 
Info:
Mã:
Version: 10.0.17763.1 - 10.0.17763.107 - 10.0.17763.316 - 6.1.7601.24356
Architect: x86 - x64
Boot: BIOS - EFI
Builds author: manhnd
Builds date: 03/2019
Language: English
Sources: Original Microsoft

Windows edition:

Mã:
Windows 10 Enterprise
Windows 10 Enterprise N
Windows 10 Enterprise LTSC (build 17763.107)
Windows 10 Enterprise N LTSC (build 17763.1)
Windows 10 Pro
Windows 10 Pro N
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Ultimate N
Windows 7 Professional N
Desciption for Windows7:
Mã:
Windows 7 Ultimate --> Update hotfix to 02/2019
Windows 7 Ultimate USB3 --> Integrate driver sata, usb3 + Update hotfix to 02/2019
etc . . .


Download:

No quote
Name: en_windows_10_7_multiple_editions_bios-uefi.iso
Size: 13.8 GB (14,836,105,216 bytes)
SHA-1: 2842159817585e7b78bd40dcf541ee5e748323ea
MD5: 0cf7a6f52ad9956060600f53828f00c6
CRC32: e3a72cc1
Em muốn xài win 10 này quá nhưng em thấy cấu hình của em hơi thấp, không biết có lên được không ?
Laptop Mỹ nhập khẩu cũ - cấu hình ram 4 ssd 120
 
Top