Nhờ tư vấn Vượt qua bài thi quảng cáo Google hiển thị (Display)

leaderhero

Búa Gỗ


Tình hình là vừa thi lại GG hiển thị (GG Display) để lấy chứng chỉ mà Fail, đc có 55%. Trong lúc làm bài mình có search mà các câu hỏi dường như khá mới so với các câu trước nên không tìm ra. Vậy cao thủ nào đã thi qua có thể vào thảo luận, cùng giúp mình xin đáp án để có thể qua được môn này.
Sự thật là mình có chút kiến thức về GG Ads nhưng có 1 vài yếu tố ít đụng tới (như QC hộp đèn chẳng hạn) nên chả biết trả lời sao, anh em xem thử thế nào nhé:
1. Khi cạnh tranh cho cùng một đơn vị quảng cáo, nếu Xếp hạng quảng cáo của giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM), quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí cao hơn Xếp hạng quảng cáo tổng hợp của tất cả quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa cạnh tranh thì:
 • quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ xuất hiện phía trên quảng cáo nhắm mục tiêu theo từ khóa
 • quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí sẽ là quảng cáo duy nhất xuất hiện trong đơn vị quảng cáo
 • quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa sẽ xuất hiện phía trên quảng cáo được nhắm mục tiêu theo vị trí
 • quảng cáo được nhắm mục tiêu theo từ khóa sẽ là quảng cáo duy nhất xuất hiện trong đơn vị quảng cáo
2. Jackie là nhà quảng cáo muốn tiếp cận mọi người bằng cách sử dụng cả tiếp thị lại và Quảng cáo mua sắm. Chiến dịch nhắm mục tiêu nào phù hợp nhất với Jackie?
 • Tạo hai nhóm quảng cáo: một nhóm nhắm mục tiêu đến tiếp thị lại và một nhóm khác nhắm mục tiêu đến Mua sắm
 • Tạo các chiến dịch tiếp thị lại và Mua sắm riêng biệt
 • Tạo một chiến dịch kết hợp "Tiếp thị lại" và "Mua sắm"
 • Tạo một nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu đến cả tiếp thị lại và Mua sắm
3. Đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) chỉ có sẵn với:
 • chiến dịch nhắm mục tiêu tới Mạng hiển thị
 • chiến dịch nhắm mục tiêu tới các trang web đối tác tìm kiếm
 • tài khoản sử dụng VND làm đơn vị tiền tệ thanh toán
 • tài khoản sử dụng thanh toán trả trước
4. Nhà quảng cáo bán vé máy bay thiết kế một quảng cáo hình ảnh với các trình đơn thả xuống hiển thị sân bay đến và đi. Thay vì lập trình menu hiển thị sân bay, nhà quảng cáo muốn chỉ cần một lần nhấp chuột vào quảng cáo đó để chuyển hướng tới trang web của mình. Quảng cáo này sẽ:
 • được thay đổi kích thước trên Mạng hiển thị vì thiếu các yếu tố hoạt ảnh
 • hoạt động tốt trên Mạng hiển thị nhờ chứa thông tin liên quan
 • hoạt động kém trên Mạng hiển thị vì quảng cáo sẽ làm mọi người khó chịu
 • bị từ chối vì quảng cáo không thể thực hiện thành công chức năng được bắt chước
6. Tính năng nào áp dụng cho Mạng hiển thị nhưng không áp dụng cho Mạng tìm kiếm?
 • Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí
 • Giới hạn tần suất
 • Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ
7. Bạn có thể làm gì bằng cách tạo chiến dịch riêng biệt chỉ nhắm mục tiêu theo Mạng hiển thị?
 • Đặt giá thầu vị trí riêng biệt ở cấp nhóm quảng cáo
 • Phân bổ ngân sách và kiểm soát chi tiêu hiệu quả hơn trong toàn bộ chiến dịch
 • Loại trừ vị trí và danh mục không liên quan
 • Đặt giá thầu chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cụ thể cho các vị trí tự động
8. Khi xem xét chiến dịch hiển thị của mình, Gina thấy tỷ lệ nhấp của cô ấy cao hơn trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều các ngày trong tuần. Tính năng nào có thể giúp quảng cáo của cô ấy hiệu quả hơn trong khung giờ này?
 • Giới hạn tần suất
 • Xoay vòng quảng cáo
 • Loại trừ IP
 • Điều chỉnh giá thầu
9. Lợi ích của việc sử dụng quảng cáo Hộp đèn là gì?
 • Không tốn chi phí để tương tác với quảng cáo
 • Bạn có thể chạy quảng cáo trên cả Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
 • Bạn có thể chỉ bị tính phí cho số lần nhấp qua
 • Bạn có thể sử dụng bất kỳ phương pháp nhắm mục tiêu Mạng hiển thị nào
10. Nếu một trong các nhóm quảng cáo hiển thị hình ảnh của bạn không phân phát do đặt mục tiêu và giá thầu không chính xác thì bạn nên làm gì?
 • Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo là "Nhắm mục tiêu tới tất cả"
 • Đặt nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành "Phạm vi tiếp cận rộng"
 • Đặt tất cả nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo thành “Quan sát” và ít nhất một phương pháp nhắm mục tiêu được đặt thành “Nhắm mục tiêu”
 • Đặt nhắm mục tiêu cho chiến dịch thành "Nhắm mục tiêu tới tất cả" và gửi lại quảng cáo
11. Trong chiến dịch tiếp theo của mình, bạn muốn hiển thị hình ảnh của sản phẩm trong quảng cáo. Bạn chọn loại chiến dịch nào?
 • Mạng video
 • Mạng hiển thị
 • Mạng tìm kiếm
 • Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị
12. Đối với nhà quảng cáo tập trung vào xây dựng thương hiệu, các chỉ số thành công chính là gì?
 • Giá mỗi chuyển đổi
 • Số lần nhấp chuột và hiển thị
 • Phạm vi tiếp cận và tần suất
 • Tỷ lệ chuyển đổi
13. Bạn có thể chọn sử dụng bố cục ưu tiên quảng cáo hiển thị hình ảnh động nếu khách hàng của bạn:
 • muốn chọn bố cục nhưng không muốn chọn tính năng
 • muốn chọn tính năng nhưng không muốn chọn bố cục
 • muốn chọn bố cục và tính năng
 • không quan tâm Google Ads chọn bố cục và tính năng nào
14. Bạn muốn tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên hành trình của khách hàng qua trang web của bạn để bạn có thể nhắm mục tiêu đến họ theo các giá thầu hoặc quảng cáo khác nhau. Danh mục nào mô tả những người dùng đã truy cập vào trang chủ nhưng không di chuyển thêm vào trong trang web của bạn?
 • Người chuyển đổi trong quá khứ
 • Khách truy cập trang danh mục
 • Khách truy cập trang sản phẩm
 • Khách truy cập trang chủ
15. Nếu quảng cáo hiển thị hình ảnh bị từ chối, bạn gửi một yêu cầu xem xét khác bằng cách nào?
 • Gửi email tới ads-support@google.com để tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối
 • Nhấp vào "Xem xét lại quảng cáo hiển thị hình ảnh"
 • Mở và sau đó gửi lại quảng cáo
 • Chỉnh sửa quảng cáo của bạn để quảng cáo tuân thủ chính sách của Google và lưu lại
16. Nhà quảng cáo muốn nhắm mục tiêu tới các danh mục cụ thể của nội dung video trên Mạng hiển thị nên:
 • sử dụng quảng cáo video
 • thêm từ khóa "video" vào chiến dịch
 • thêm lớp phủ gọi hành động (CTA) vào quảng cáo
 • nhắm mục tiêu Mạng tìm kiếm
17. Thẻ tiếp thị lại động thu thập những dữ liệu như:
 • số đăng ký kinh doanh của khách truy cập
 • loại trang được xem
 • đặc điểm nhóm sở thích chung
 • số lượng đoạn mã
18. Tại sao nên tách riêng chiến dịch trên Mạng hiển thị khỏi các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm?
 • Phải có giá thầu cao hơn để thành công trên Mạng hiển thị
 • Chiến dịch riêng biệt cho phép nhắm mục tiêu theo vị trí chính xác hơn
 • Các cài đặt chiến dịch khác nhau có thể có hiệu quả hơn trên các mạng khác nhau
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) thấp trên Mạng hiển thị có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến Điểm chất lượng
19. Tính năng nào có thể giúp nhà quảng cáo xác định xem nhấp chuột mà họ nhận được trên Mạng hiển thị có giá trị hay không?
 • Công cụ lập kế hoạch hiển thị
 • Theo dõi chuyển đổi
 • Thiết lập loại trừ IP
 • Chẩn đoán từ khóa
20. Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn vừa tung ra một sản phẩm và muốn hiển thị quảng cáo của bạn tới một nhóm người tiêu dùng khác nhau?
 • Tăng mức độ trung thành
 • Thúc đẩy hành động
 • Ảnh hưởng đến cân nhắc
 • Xây dựng nhận thức
21. Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất với nhà quảng cáo tập trung vào mục tiêu tiếp thị phản hồi trực tiếp?
 • Giá mỗi tương tác (CPI)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu quả (eCPM)
 • Chi phí mỗi nhấp chuột
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
22. Ngoài các trang web đối tác, bạn có thể hiển thị quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google ở đâu? (Chọn 2)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác
 • Bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào dành cho thiết bị di động
 • Các trang web dành cho thiết bị di động thuộc Mạng hiển thị của Google
 • google.com
 • YouTube.com
23. Nếu nhà quảng cáo lựa chọn chạy quảng cáo ở định dạng hình ảnh, Google sẽ:
 • tính thêm phí để phân phát các quảng cáo này
 • yêu cầu sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị (CPM)
 • hiển thị các quảng cáo này trên Mạng tìm kiếm
 • hiển thị những quảng cáo này trên Mạng hiển thị
24. Bạn đang tạo chiến dịch tiếp thị lại động cho khách hàng bán sản phẩm giáo dục. Bạn nên làm theo phương pháp hay nhất nào?
 • Sử dụng nguồn cấp dữ liệu tùy chỉnh
 • Bao gồm từ khóa "sách giáo khoa" và "hướng dẫn ôn tập"
 • Sử dụng loại hình kinh doanh "Giáo dục"
 • Triển khai thẻ tiếp thị lại sau thẻ phần thân
25. Chuyển đổi xem qua chỉ dùng được với:
 • nhà quảng cáo đang chạy quảng cáo video
 • nhà quảng cáo đã chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm
 • các nhà quảng cáo đã triển khai theo dõi chuyển đổi
 • nhà quảng cáo đã triển khai đặt giá thầu CPA mục tiêu
26. Tiện ích hoạt động trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh như thế nào?
 • Giúp mở rộng quảng cáo dưới màn hình đầu tiên
 • Giúp bổ sung thông tin, như địa điểm hoặc số điện thoại
 • Giúp tăng chiều dài của vị trí đặt quảng cáo
 • Giúp bổ sung một lời chứng thực
27. Đoạn danh sách tiếp thị lại nào thường có lượng người xem cao nhất?
 • Khách truy cập trang sản phẩm
 • Người chuyển đổi trong quá khứ
 • Khách truy cập trang danh mục
 • Khách truy cập trang chủ
28. Để sử dụng tiếp thị lại với Google Analytics, bạn cần:
 • có tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu là 30%
 • có ít nhất một tài khoản Google Ads đang hoạt động
 • có tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu là 20%
 • liên kết Google Analytics với các tài khoản Google Ads của bạn
29. Bạn đang chạy chiến dịch cho một công ty giày và nhận thấy rằng xu hướng bán hàng cho thấy nhiều khách hàng chọn giày vào giỏ hàng nhưng không mua. Làm thế nào bạn có thể kéo những khách hàng này quay lại để thực sự mua giày?
 • Tạo phân đoạn danh sách tiếp thị lại cho những người bỏ giỏ hàng
 • Khởi chạy một chiến dịch tìm kiếm mới
 • Phát hành một video tiếp thị mới
 • Gửi email cho tất cả những người đăng ký nhận bản tin của bạn
30. Đúng hay sai: Nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu tới các ứng dụng dành cho thiết bị di động qua Google Ads.
 • Sai
 • Đúng
31. Tiếp thị lại đang nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người đã truy cập:
 • trang web của đối thủ cạnh tranh nhiều lần
 • nhiều trang web trên Mạng hiển thị
 • trang web của bạn sau khi họ đã tìm kiếm trên Google
 • trang web của bạn khi họ duyệt các trang web và sử dụng ứng dụng trên Mạng hiển thị
32. Ngân sách của bạn khoảng 11,5 triệu đồng mỗi tháng, mục tiêu của bạn là tăng lượt truy cập vào trang web của mình và giá bán trung bình của bạn khoảng 230 ngàn đồng. Chiến lược đặt giá thầu nào phù hợp nhất với bạn?
 • Tập trung vào chuyển đổi
 • Tập trung vào nhấp chuột
 • Tập trung vào các hiển thị
 • Tập trung vào tương tác
33. Bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình cho khách hàng sống trong một vùng hoặc quốc gia cụ thể và nói tiếng Đức. Bạn có thể sử dụng phương pháp nhắm mục tiêu nào?
 • Nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ
 • Nhắm mục tiêu theo đối tượng
 • Nhắm mục tiêu theo từ khóa
 • Nhắm mục tiêu theo thiết bị
34. Mục tiêu quảng cáo của bạn là gì nếu bạn muốn đảm bảo nội dung bắt mắt những người muốn sản phẩm bạn cung cấp?
 • Thúc đẩy hành động
 • Xây dựng nhận thức
 • Ảnh hưởng đến cân nhắc
 • Tăng mức độ trung thành
35. Bạn có thể đặt hình ảnh và quảng cáo video của khách hàng ở đâu?
 • Trên Mạng tìm kiếm và YouTube
 • Chỉ trên Mạng tìm kiếm
 • Trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
 • Chỉ trên Mạng hiển thị
36. Giới hạn tần suất cho phép nhà quảng cáo chỉ định giới hạn:
 • số lần nhấp chuột cho tất cả người xem
 • số lần hiển thị cho tất cả người xem
 • số lần nhấp chuột cho một người xem duy nhất
 • số lần hiển thị cho một người xem duy nhất
37. Tính năng nào áp dụng cho quảng cáo HTML5?
 • Quảng cáo này dễ cập nhật và không yêu cầu plugin
 • Quảng cáo này dễ cập nhật nhưng yêu cầu plugin
 • Quảng cáo sử dụng nội dung tương tác được lưu trữ trong các vùng chứa và hiển thị trong các trình duyệt
 • Quảng cáo này không xem được trên thiết bị di động
38. Các lợi ích chính khi sử dụng Mạng hiển thị của Google là gì? (Chọn 2)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác
 • Ảnh hưởng đến cân nhắc
 • Phạm vi tiếp cận lớn, bạn có thể quảng cáo trên bất kỳ trang web nào
 • Báo cáo công phu để đo lường hiệu suất
 • Đặt quảng cáo trên google.com
39. Nếu John đang tạo chiến dịch video mới thì anh ấy nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công nào?
 • Chi phí mỗi lần tương tác
 • Giá mỗi lần xem
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem
 • Chi phí mỗi nhấp chuột
40. Khách hàng của bạn muốn đặt quảng cáo hình ảnh và video trên nhiều trang web để mọi người nhìn thấy trong khi duyệt các trang web đó. Loại chiến dịch Google Ads nào sẽ là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này?
 • Mạng tìm kiếm
 • Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia YouTube
 • Mạng hiển thị
 • Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị
41. James đang tiếp thị một khóa đào tạo trực tuyến và muốn cải thiện hiệu suất cho chiến dịch của mình. Anh phân tích dữ liệu theo dõi chuyển đổi và nhận ra hầu hết đơn đăng ký khóa học đến từ Atlanta, Tiểu bang Georgia. Anh ấy nên làm gì?
 • Chỉ chạy chiến dịch tiếp thị lại ở khu vực đó
 • Mua thêm khoảng không quảng cáo ở khu vực đó
 • Giảm giá thầu cho khoảng không quảng cáo nhắm mục tiêu đến khu vực đó
 • Giới hạn số lần một cá nhân ở khu vực đó thấy quảng cáo
42. Tùy chọn đặt giá thầu nào phù hợp nhất với nhà quảng cáo tập trung vào mục tiêu xây dựng thương hiệu?
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu quả (eCPM)
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
 • Giá mỗi chuyển đổi (CPA)
43. Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu thủ công nào để tăng phạm vi tiếp cận?
 • Chi phí mỗi lần tương tác
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem
 • Chi phí mỗi nhấp chuột
44. Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM):
 • cho phép bạn đặt giá thầu dựa trên số lượt xem quảng cáo của bạn qua Google Ads theo dự kiến
 • tính một quảng cáo là "có thể xem" khi 75% quảng cáo hiển thị trên màn hình từ 5 giây trở lên
 • cho phép chỉ thanh toán cho số lần hiển thị có thể xem
 • áp dụng cho tất cả quảng cáo xuất hiện trong Google Tìm kiếm và trên Mạng hiển thị
45. Khách hàng của bạn muốn tiếp cận người tiêu dùng đang duyệt nội dung có liên quan đến từ khóa của công ty và có nhiều khả năng mua sản phẩm của họ. Bạn đề xuất khách hàng của mình nên sử dụng Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị vì Tùy chọn hiển thị:
 • tối ưu hóa từ khoá và áp dụng mô hình chuyển đổi nhắm mục tiêu theo sở thích chung cho các quảng cáo mục tiêu
 • sử dụng vị trí động để nhắm mục tiêu tới các trang web và áp dụng mô hình chuyển đổi dự đoán các quảng cáo mục tiêu
 • sử dụng từ khoá để nhắm mục tiêu tới trang web có nội dung liên quan và áp dụng các mô hình dự đoán để xác định những trang có thể dẫn đến chuyển đổi nhiều nhất
 • tối ưu hóa nhắm mục tiêu theo sở thích chung để đặt quảng cáo trên tất cả các trang web có liên quan
46. Nhà quảng cáo nhận thấy rằng Chiến dịch hiển thị đang nhận được một số lượng lớn chuyển đổi tại một số thời điểm và vào ngày nhất định trong tuần. Tính năng nào sẽ giúp nhà quảng cáo này tối đa hóa số lượng chuyển đổi nhận được ở mức ngân sách hiện tại của chiến dịch?
 • Xoay vòng quảng cáo
 • Giới hạn tần suất
 • Lập lịch quảng cáo
 • Trình tối ưu hóa giá thầu
47. Christina là một khách hàng của bạn. Cô ấy muốn tăng lưu lượng truy cập vào trang web của mình. Cô ấy có mục tiêu về lợi tức đầu tư và đang sử dụng theo dõi chuyển đổi Google Ads. Bạn sẽ đề xuất chiến lược đặt giá thầu nào?
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
 • Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu
 • Giá mỗi lần xem (CPV)
 • Giá mỗi ngày (CPD)
48. Để đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, nhà quảng cáo phải:
 • chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm
 • chọn tham gia vào Mạng tìm kiếm và YouTube
 • có số lượng chuyển đổi nhất định trong 30 ngày trước đó
 • đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM), với số lượng hiển thị có thể xem nhất định trong 30 ngày trước đó
49. Bạn của bạn sở hữu một doanh nghiệp nhỏ và muốn quản lý chiến dịch Google Ads của chính mình. Cô ấy không có kinh nghiệm với Google Ads và muốn thử nghiệm các tùy chọn khác nhau. Bạn sẽ đề xuất loại chiến dịch nào đầu tiên?
 • Mạng tìm kiếm
 • Mạng tìm kiếm có cài đặt Chọn tham gia hiển thị
 • Mạng hiển thị có cài đặt Chọn tham gia tìm kiếm
 • Mạng hiển thị
50. Tiếp thị lại cho phép bạn làm gì? (Chọn 2)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác
 • Điều chỉnh quảng cáo của bạn tới người dùng dựa trên hành động trước đó của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn
 • Hãy xem số lượng người mua sản phẩm của bạn sau khi nhìn thấy quảng cáo
 • Gửi email cho khách hàng
 • Kết nối lại với những người trước đây đã truy cập trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của bạn bằng cách hiển thị những quảng cáo phù hợp khi họ duyệt web
51. Nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp muốn quảng cáo dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới đang được bán trên một trang web thương mại điện tử qua quảng cáo hiển thị hình ảnh. Nhà quảng cáo này nên chọn trang đích cho quảng cáo mô tả:
 • toàn bộ dòng dụng cụ nấu ăn chống dính mới
 • tất cả dụng cụ nấu ăn chống dính được bán trên trang web
 • một loại chảo cụ thể trong dòng sản phẩm mới
 • tất cả dụng cụ nấu ăn được bán trên trang web
52. Nhà quảng cáo nên chạy báo cáo nào để xem loại sản phẩm trên Mạng hiển thị đã hiển thị quảng cáo của họ và xem thống kê kết hợp?
 • Hiệu suất quảng cáo
 • Phạm vi tiếp cận và tần suất
 • Tỷ lệ hiển thị
 • Hiệu suất của vị trí
53. Phương pháp nào đáp ứng các yêu cầu biên tập và tính chuyên nghiệp của Google?
 • Liên kết tới một trang web đang được xây dựng
 • Hiển thị một URL không xác định chính xác trang đích, chẳng hạn như "google.com" chuyển hướng mọi người đến gmail.com
 • Quảng cáo nội dung có bản quyền đã được chú thích
 • Bao gồm cụm từ chung chung như "Hãy nhấp vào đây để mua sản phẩm,"
54. Nên sử dụng phương pháp hay nhất nào khi tối ưu hóa các nhóm quảng cáo trong chiến dịch hiển thị nhắm mục tiêu theo vị trí?
 • Đối với mỗi nhóm quảng cáo, nhắm mục tiêu tới nhóm vị trí có chủ đề tương tự
 • Nhắm mục tiêu tới nhiều vị trí bằng một nhóm quảng cáo duy nhất
 • Tạo nhóm quảng cáo riêng biệt cho từng vị trí
 • Di chuyển các vị trí tự động và vị trí được quản lý vào các nhóm quảng cáo riêng biệt
55. Phương pháp nào vi phạm các yêu cầu biên tập và tính chuyên nghiệp của Google?
 • Hiển thị thẻ ValueTrack trong văn bản
 • Bao gồm dấu hỏi trong dòng tiêu đề
 • Bao gồm đường viền quảng cáo
 • Chuyển hướng mọi người đến một trang khác không phải là trang chủ của nhà quảng cáo
58. Alexa là khách hàng của bạn và là người bán phụ kiện đám cưới đang chạy một quảng cáo văn bản trên Mạng hiển thị. Google có thể tự động bao gồm những gì trong quảng cáo của cô ấy?
 • Khuyến mại từ một doanh nghiệp có liên quan, như cửa hàng bánh
 • Một trích dẫn về tình yêu
 • Một bức ảnh chụp cô dâu
 • Bản đồ hiển thị địa điểm kinh doanh của cô ấy
59. "Tương tác" với quảng cáo Hộp đèn trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng được thực hiện khi ai đó:
 • mở rộng hoặc tương tác với quảng cáo
 • xem quảng cáo hai lần liên tiếp
 • xem quảng cáo trong ít nhất 2 giây
 • di chuột qua quảng cáo ít nhất 2 giây
60. Khi nào bạn nên sử dụng đặt giá thầu tự động?
 • Nếu bạn có 5-10 chuyển đổi trong 30 ngày của một chiến dịch duy nhất
 • Nếu bạn có 50-100 chuyển đổi trong 15 ngày của một chiến dịch duy nhất
 • Nếu bạn có 50-100 chuyển đổi trong 30 ngày của một chiến dịch duy nhất
 • Nếu bạn có 10-50 chuyển đổi trong 15 ngày của một chiến dịch duy nhất
61. Kevin là khách hàng của bạn. Anh ấy làm việc cho một nhà bán lẻ chuyên về các sản phẩm thân thiện với môi trường và muốn thu hút đối tượng bằng một mối quan tâm cụ thể trong thông điệp của mình. Bạn sẽ đề xuất phương thức nhắm mục tiêu nào?
 • Nhắm mục tiêu theo giới
 • Nhắm mục tiêu theo sản phẩm trong ngữ cảnh
 • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
 • Đối tượng chung sở thích "Sống thân thiện với môi trường"
62. Anna là khách hàng muốn tăng phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị quảng cáo của mình. Bạn sẽ đề xuất chiến lược đặt giá thầu nào?
 • Giá mỗi chuyển đổi (CPA/CO)
 • Giá mỗi lần xem (CPV)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
 • Chi phí mỗi nhấp chuột (CPC)
63. Tùy chọn nhắm mục tiêu nào hiện có trên Mạng hiển thị? (Chọn 2)
Chọn tất cả các câu trả lời chính xác
 • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
 • Nhắm mục tiêu theo mối quan hệ
 • Danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm (RLSA)
 • Đối tượng chung sở thích
64. Bạn vừa mở cửa hàng bánh mới ở Paris và muốn thu hút nhiều khách đến cửa hàng hơn. Bạn cần phải chọn chiến lược giá thầu nào khi tạo chiến dịch để đạt được kết quả yêu cầu?
 • Chi phí mỗi lần tương tác (CPE)
 • Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
 • Giá mỗi lần xem (CPV)
65. Bạn quan tâm tìm hiểu cách thức nhấp chuột tạo ra đơn hàng trên trang web của bạn. Bạn gọi nhấp chuột tạo ra đơn hàng trên trang web của bạn là gì?
 • Chuyển đổi
 • Chi phí mỗi nhấp chuột
 • Hiển thị
 • Tỷ lệ nhấp
66. Một nhà quảng cáo bán hạt cà phê thêm từ khóa "Java" vào một nhóm quảng cáo. Sau hai tuần, nhà quảng cáo này chạy báo cáo hiệu suất vị trí và nhận thấy rằng quảng cáo đang hiển thị trên các trang web về lập trình JavaScript. Nhà quảng cáo phải làm gì để tránh hiển thị quảng cáo trên các trang web không liên quan này?
 • Làm rõ trong bản in quảng cáo rằng "Java" đề cập đến cà phê, chứ không phải JavaScript
 • Thêm chủ đề "Hạt cà phê"
 • Thêm "Hạt Java" làm từ khóa phủ định
 • Loại trừ chủ đề "Lập trình"
67. Định dạng quảng cáo nào được đề xuất để tăng thêm người dùng cho ứng dụng của bạn cũng như tìm người dùng có khả năng hoàn thành hành động trong ứng dụng?
 • Chiến dịch ứng dụng toàn cầu
 • Quảng cáo Hộp đèn
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh có tiện ích mở rộng vị trí
 • Quảng cáo TrueView
68. Định dạng quảng cáo nào được đề xuất để thúc đẩy hành động?
 • Quảng cáo đáp ứng
 • Quảng cáo Hộp đèn
 • Quảng cáo TrueView
 • Quảng cáo hình ảnh
69. Công cụ nào tự động mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn dựa trên lịch sử chuyển đổi của chiến dịch nhằm giúp nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể?
 • Nhắm mục tiêu linh hoạt
 • Công cụ xem trước và chẩn đoán quảng cáo
 • Nhắm mục tiêu thận trọng
 • Google Analytics
70. Có bao nhiêu trang web thuộc Mạng hiển thị của Google?
 • hơn 1 triệu trang web
 • hơn 2 triệu trang web
 • hơn 100.000 trang web
 • hơn 500.000 trang web
71. Khi tối ưu hoá cho Mạng hiển thị, gọi hành động (CTA) rõ ràng trong văn bản quảng cáo rất quan trọng để:
 • tăng hiển thị tổng thể cho quảng cáo
 • thiết lập kỳ vọng cho khách hàng trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ mua
 • cải thiện Điểm chất lượng của quảng cáo trên tất cả sản phẩm của Google
 • xác định lưu lượng truy cập vào trang web của bạn nhờ quảng cáo Google Ads
72. Khách hàng của bạn là người bán giày thể thao. Khách hàng này có thể chọn nhắm mục tiêu tới một đối tượng chung sở thích nếu muốn:
 • tiếp cận những ai sẵn sàng mua
 • bán giày chạy cao cấp cho các vận động viên ma-ra-tông
 • nâng cao nhận thức về thương hiệu
 • tiếp cận nam giới, phụ nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi và cần bất kỳ loại giày thể thao nào
73. Một người duyệt Internet thấy quảng cáo hiển thị hình ảnh cho máy tính xách tay trên trang web của Mạng hiển thị nhưng không nhấp vào quảng cáo đó. Hai tuần sau đó, cô ấy quan tâm đến việc mua máy tính xách tay và quyết định truy cập vào trang web từ quảng cáo đó. Cô ấy tìm thấy trang web bằng cách thực hiện tìm kiếm trên Google, từ đó truy cập trực tiếp vào trang web và mua máy tính xách tay. Trong trường hợp này, chuyển đổi xem qua sẽ có giá trị cho nhà quảng cáo vì có thể:
 • đo lường số lần nhấp chuột tiềm năng liên quan đến số lần hiển thị quảng cáo
 • theo dõi địa chỉ IP của những người đã xem quảng cáo
 • theo dõi số người đã xem quảng cáo nhưng không chuyển đổi
 • đo lường số lượng chuyển đổi liên quan đến số lần hiển thị quảng cáo
74. Bạn đang đứng đầu một chiến dịch nhận thức về thương hiệu cho một công ty ô tô và bạn muốn tạo ra tiếng tăm cho mô hình mới của mình. Bạn cần phải xem xét những số liệu nào trong báo cáo của mình?
 • Độ trễ chuyển đổi và giá mỗi chuyển đổi
 • Số lần hiển thị và chuyển đổi
 • Số lần hiển thị, khả năng hiển thị, tần suất
 • Tỷ lệ nhấp và chi phí mỗi nhấp chuột
75. Bạn nên sử dụng chiến lược đặt giá thầu nào nếu bạn muốn tăng doanh thu từ chi tiêu quảng cáo?
 • Tối đa hóa số lần nhấp chuột
 • Chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC)
 • Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mục tiêu
 • Giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu
76. Một nhà quảng cáo đang sử dụng đặt giá thầu giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) muốn tối đa hóa hiển thị quảng cáo trên một tập hợp các trang web cụ thể đã chọn cho chiến dịch mới. Đâu là phương pháp tốt nhất khi tạo chiến dịch?
 • Đặt giá thầu trên các vị trí riêng lẻ
 • Đặt giá thầu ở cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp chiến dịch
 • Tạo chiến dịch cho từng trang web
 • Chọn các trang web trình bày nhiều chủ đề khác nhau
77. Trên Mạng hiển thị, chi phí mỗi nhấp chuột nâng cao (ECPC) tự động:
 • đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều chuyển đổi nhất có thể
 • đặt giá thầu để giúp bạn có được nhiều lần nhấp chuột nhất trong phạm vi số tiền chi tiêu mục tiêu
 • tăng hoặc giảm giá thầu thủ công dựa trên khả năng dẫn đến chuyển đổi của mỗi lần nhấp chuột
 • đặt giá thầu để tối đa hóa giá trị chuyển đổi trong khi vẫn cố gắng đạt được lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo ở
78. Nếu bạn muốn người dùng điền vào một khảo sát trên trang web của mình, bạn cần phải chọn mục tiêu tiếp thị nào khi tạo Chiến dịch hiển thị?
 • Bạn không cần chọn mục tiêu tiếp thị trong trường hợp này
 • Thúc đẩy hành động
 • Xây dựng nhận thức
 • Ảnh hưởng đến cân nhắc
79. Khách hàng của bạn có một nhà hàng Mêxico và muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu trong cộng đồng địa phương. Bạn sẽ tạo loại quảng cáo nào để giúp đạt được mục tiêu của khách hàng?
 • Quảng cáo văn bản với từ khoá mô tả những món ăn được ưa thích nhất, chẳng hạn như "bánh cá chiên giòn" trên Mạng tìm kiếm
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh dạng Hộp đèn tương tác trên Mạng hiển thị tập trung vào những món ăn được ưa thích nhất của nhà hàng
 • Quảng cáo văn bản với tiện ích mở rộng cuộc gọi trên Mạng tìm kiếm
 • Quảng cáo hình ảnh có bức vẽ nhà hàng trên Mạng hiển thị
80. Định dạng quảng cáo nào được đề xuất để xây dựng nhận thức?
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh có tiện ích mở rộng vị trí
 • Quảng cáo hình ảnh động
 • Chiến dịch ứng dụng toàn cầu
 • Quảng cáo hình ảnh
81. Định dạng quảng cáo nào dễ tạo và dễ chỉnh sửa nhất cũng như có phạm vi tiếp cận rộng nhất trên Mạng hiển thị?
 • Quảng cáo video
 • Quảng cáo đa phương tiện
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh
 • Quảng cáo văn bản
82. Khi sử dụng đặt giá thầu giá mỗi chuyển đổi (CPA), nhà quảng cáo đặt giá thầu bằng CPA tối đa và thanh toán theo:
 • Số lần nhấp
 • Số chuyển đổi
 • Xem qua
 • Số lần hiển thị
83. Quảng cáo có khả năng phù hợp theo ngữ cảnh nhất với trang web xuất hiện quảng cáo khi sử dụng:
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
 • Tiếp thị lại
 • Nhắm mục tiêu theo chủ đề
 • Đối tượng chung sở thích
84. Khách hàng của bạn có một cửa hiệu bánh cupcake ở một ngõ nhỏ khó tìm ở Sài Gòn. Cô ấy đang quảng cáo trên Mạng hiển thị. Cách tốt nhất để giúp mọi người tìm thấy cô ấy là gì?
 • Thêm bản đồ hiển thị địa điểm của cô ấy vào quảng cáo
 • Làm nổi bật địa chỉ đường phố của cô ấy bằng phông chữ đậm
 • Thêm tiện ích vị trí vào quảng cáo của cô ấy
 • Quảng cáo trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị
85. Đối với quảng cáo tham gia đấu giá trên Mạng hiển thị, hệ thống Google Ads sẽ tính giá mỗi nghìn lần hiển thị hiệu quả (eCPM) khi:
 • chỉ quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tham gia phiên đấu giá
 • bất kỳ quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPM) hoặc giá mỗi chuyển đổi (CPA) nào tham gia phiên đấu giá
 • chỉ quảng cáo giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM) tham gia phiên đấu giá
 • cả quảng cáo chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) và quảng cáo giá mỗi chuyển đổi (CPA) đều tham gia phiên đấu giá
86. Lợi ích khi dùng quảng cáo hiển thị hình ảnh với Google để xây dựng nhận thức về thương hiệu là gì?
 • Mạng mở rộng của nhiều trang web
 • Dự đoán chính xác số lần nhấp chuột và số lần hiển thị
 • Hiệu suất ổn định theo từng ngày
 • Tỷ lệ nhấp (CTR) cao hơn trên Google Tìm kiếm
87. Loại đặt giá thầu nào chỉ có sẵn cho quảng cáo trên Mạng hiển thị?
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
 • Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
 • Tối đa hóa số lần nhấp chuột
 • Giá mỗi lần xem (CPV)
88. Nếu bạn đang sử dụng tiếp thị lại để tiếp cận những người đã dùng ứng dụng dành cho thiết bị di động, họ sẽ thấy quảng cáo của bạn:
 • mỗi lần họ sử dụng lại ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn
 • khi họ nhập cụm từ tìm kiếm cho sản phẩm tương tự như sản phẩm của bạn trên thiết bị di động
 • trong khi duyệt qua và sử dụng Google Maps
 • trong khi dùng các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác trên cùng một thiết bị di động hoặc máy tính bảng
89. Báo cáo nào hữu ích khi sử dụng loại trừ trang web và danh mục?
 • Báo cáo từ khóa
 • Báo cáo vị trí
 • Báo cáo chiến dịch
 • Báo cáo nhóm quảng cáo
90. Một nhà quảng cáo sẽ được lợi nhờ nhắm mục tiêu theo đối tượng chung sở thích nếu họ muốn tiếp cận những người:
 • có một sở thích phổ quát cụ thể, ví dụ: người hâm mộ thể thao
 • có một sở thích rất cụ thể, ví dụ: những người đam mê chạy ma-ra-tông
 • bất kể những sở thích cá nhân khác của họ là gì
 • những người từng truy cập trang web của họ
91. Khi lập kế hoạch chiến dịch, điều đầu tiên một nhà quảng cáo cần nghĩ đến là:
 • ngân sách hàng ngày của nhà quảng cáo
 • công cụ có sẵn để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh
 • mục tiêu của nhà quảng cáo
 • công cụ có sẵn để tối ưu hóa chiến dịch
92. Khách hàng của bạn muốn tiếp cận những người mới làm cha mẹ bằng quảng cáo thức ăn hữu cơ cho trẻ em. Bạn sẽ đề xuất phương thức nhắm mục tiêu nào?
 • Đối tượng tương tự
 • Vị trí được quản lý
 • Tiếp thị lại động
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng sử dụng loại "Đồ ăn cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi"
93. Số liệu nào ở đây thường quan trọng nhất trong việc đo lường hiệu suất của nhà quảng cáo phản hồi trực tiếp trên Mạng hiển thị?
 • Tỷ lệ nhấp (CTR)
 • Số lần hiển thị
 • Số chuyển đổi
 • Số lần nhấp chuột
94. Tại sao đưa quảng cáo văn bản vào cùng một nhóm quảng cáo thành một quảng cáo hình ảnh lại có lợi khi quảng cáo trên Mạng hiển thị?
 • Điều đó đảm bảo mức độ phù hợp tối đa do một số nhà xuất bản không chấp nhận tất cả các định dạng quảng cáo
 • Điều đó đảm bảo một trong các định dạng quảng cáo sẽ giành chiến thắng trong phiên đấu giá và hiển thị trên trang web của nhà xuất bản
 • Quảng cáo văn bản không hoạt động tốt bằng quảng cáo hình ảnh trên Mạng hiển thị
 • Quảng cáo hình ảnh không hoạt động tốt bằng quảng cáo văn bản trên Mạng hiển thị
95. Nhắm mục tiêu tới đối tượng đang cân nhắc mua hàng bao gồm những người:
 • nằm trong nhóm nhân khẩu học mục tiêu bao quát
 • đã được bạn tiếp cận qua tiếp thị lại
 • hiện đang nghiên cứu các lựa chọn và tích cực cân nhắc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ như của bạn
 • đang tương tác với nội dung phù hợp theo ngữ cảnh
96. Nhà quảng cáo nên đợi bao lâu sau khi tạo Chiến dịch hiển thị mới rồi mới phân tích hiệu suất của chiến dịch?
 • 1-2 tuần
 • 1 năm
 • 2-3 ngày
 • 1 tháng
97. Nếu khách hàng của bạn điều hành một đại lý xe hơi và muốn nâng cao nhận thức về thương hiệu trong giới mê xe thì bạn sẽ đề nghị loại đặt giá thầu nào?
 • Giá mỗi ngày (CPD)
 • Giá mỗi lần xem (CPV)
 • Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu
 • Giá mỗi nghìn lần hiển thị có thể xem (vCPM)
98. John đã giới thiệu một dòng sản phẩm giày nam mới trên trang web thời trang của mình và muốn mọi người chú ý đến sự kiện ra mắt này. Anh ấy nên sử dụng tùy chọn nhắm mục tiêu nào?
 • Quảng cáo trong Gmail
 • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
 • Đối tượng tương tự
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
99. Nhà quảng cáo đang tiến hành quảng bá cho việc phát hành bộ phim hoàn toàn bằng tiếng Pháp không có phụ đề muốn quảng cáo trên YouTube. Nhà quảng cáo mới chủ yếu quảng bá bộ phim ở Pháp thông qua chiến dịch quảng cáo truyền thống nhưng muốn đảm bảo rằng quảng cáo trực tuyến tiếp cận được nhiều đối tượng phù hợp nhất trên YouTube. Anh ấy nên làm gì?
 • Nhắm mục tiêu theo tên miền cụ thể được bản địa hóa trên YouTube
 • Thay đổi các vị trí được quản lý sang tiếng Pháp
 • Đặt tùy chọn nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cho chiến dịch có chứa quảng cáo của bộ phim
 • Thay đổi cài đặt ngôn ngữ của tài khoản Google Ads sang tiếng Pháp trong khi thiết lập
100. Nhà quảng cáo mua quảng cáo hiển thị hình ảnh qua mạng quảng cáo khác vẫn có thể hưởng lợi từ việc sử dụng quảng cáo hiển thị hình ảnh vì:
 • cô ấy có thể lặp lại nhiều quảng cáo hình ảnh động
 • quảng cáo có thể xuất hiện nhiều lần trên một trang để nhấn mạnh thông điệp của nhà quảng cáo
 • quảng cáo sẽ hiển thị trên tất cả mạng quảng cáo và sẽ nhấn mạnh thông điệp của nhà quảng cáo
 • cô ấy có thể lấp những lỗ hổng về tính thích hợp và trang web được quảng cáo rộng rãi bằng nhờ những tùy chọn nhắm mục tiêu của Google Ads
101. Nhắm mục tiêu theo chủ đề là một chiến lược phù hợp nếu khách hàng của bạn muốn:
 • kiểm soát vị trí xuất hiện quảng cáo trên Mạng hiển thị
 • tiếp cận đối tượng cụ thể
 • tăng doanh số bán hàng trên trang web của mình
 • chủ động quản lý ngân sách của mình vì anh ấy có mục tiêu nghiêm ngặt cho giá mỗi chuyển đổi
102. Vị trí được quản lý cho phép nhà quảng cáo:
 • đặt giá thầu khác nhau cho các vị trí cụ thể trên Mạng hiển thị
 • nhắm mục tiêu tới các vị trí phù hợp trong toàn bộ Mạng hiển thị dựa trên danh sách từ khóa
 • cung cấp cho Google khả năng chọn vị trí cho nhà quảng cáo và đặt giá thầu thích hợp cho ngành
 • loại trừ đơn vị quảng cáo cụ thể trên trang mạng có nhiều đơn vị quảng cáo
103. Ali là một khách hàng của bạn. Cô ấy sở hữu một đại lý ô tô và muốn tiếp cận những người đang tích cực nghiên cứu xe điện và sẵn sàng mua một chiếc. Bạn sẽ đề xuất phương thức nhắm mục tiêu nào?
 • Tiếp thị lại động
 • Nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
 • Đối tượng đang cân nhắc mua hàng
 • Đối tượng chung sở thích phổ quát
 
Top