Hướng dẫn (Video) Tạo Form liên hệ 3 cột với Caldera Forms

rs_lyly2009


Moderator
Thành viên BQT
Plugin Caldera Forms cho phép người dùng tạo Form liên hệ 3 cột chỉ bằng cách kéo thả các trường.
Mình đã làm video hướng dẫn chi tiết. Các bạn xem.
Nếu có thắc mắc, cứ bình luận ngay dưới pic này, mình sẽ trợ giúp. {doubt}

Nhớ chọn HD xem cho rõ!

 
Top