[VBA] ACE lập trình giúp file Excel Nhập Kho này với!

desperadovn

Búa Gỗ
Mình tạo file Excel để nhập kho hàng hóa mua vào.
Trong file có 3 Sheet- Sheet 1: HANG_HOA
- Sheet 2: NHAP_KHO
- Sheet 3: XUAT_KHO


- Hàng hóa mua vào sẽ được nhập theo từng dòng trong Sheet 1 tương ứng với kiểu ngày DD/MM/YYYY

SHEET 1: HANG_HOA


- Khi Sheet 1 được nhập. Sheet 2 sẽ tự động cập nhật số lượng hàng hóa theo ngày tương ứng

SHEET 2: NHAP_KHO


ACE có thể giúp mình CODE VBA trong file này được ko?
Nhập thủ công ko có thời gian để nhập cả 2 Sheet..

Cảm ơn các bạn đã xem bài
 
Top