[Update] ESET Endpoint Security/ Antivirus Version 7.2.2055.0

Tran Quang Ha


Moderator
Thành viên BQT
[Update 12/11/2019] ESET Endpoint Security/ Antivirus Version 7.2.2055.0
Version 7.2.2055.0
 • Added: Local machine learning module for aggressive detection
 • Added: Unified exclusions
 • Added: Exclusion hit history
 • Added: Interactive alerts configuration
 • Added: Product upgrade process
 • Added: Deep behavioral inspection
 • Added: Comment field to all types of exclusions
 • Improved: Anti-Phishing
 • Improved: Insufficient graphic size and scaling of blocked webpage in Web control
 • Improved: Allowed combined blocking/warning message shown in browser in Web control
Download ESET Endpoint Security
Download ESET Endpoint Antivirus
[Update] ESET Endpoint Security/ Antivirus Version 7.1.2053.0
Version 7.1.2053.0
 • Fixed: Restart recommended alert visible in managed environment.
 • Fixed: Product restart message during 'Change'-action from control panel.
 • Fixed: Manual start mode works incorrectly.
 • Fixed: User interface icon in system tray can be launched repeatedly.
 • Fixed: Audit log - Restore button available in managed mode.
 • Fixed: Empty configuration section for application notifications in EEA.
 • Fixed: Starting a scan from context-menu can result in user interface to become unresponsive during the operation.
Download ESET Endpoint Security
Download ESET Endpoint Antivirus
 
Sửa lần cuối:

Hamano Kaito


Moderator
Cho tôi hỏi bạn @Ha việc update modules qua server 192.99.214.14 có bảo đảm cho Eset hoạt động đúng chức năng của nó không? Cám ơn sự quan tâm của bạn.
Chuyển tiếp Ip, domain ko ảnh hưởng đến các gói update. Mà cái chính là SV này duy trì được bao lâu thôi.
Trả lời thêm | các gói update của anti (bất kỳ anti nào đó) sẽ có nhận dạng chữ ký (chữ ký điện tử) để tránh quá trình làm giả mẫu anti chèn gây hại đến anti đó ! Eset sẽ tự nhận biết và loại bỏ nên bạn yên tâm <== cái quan tâm là đọc lại câu trên
 
Sửa lần cuối:
Top