Tự Kích hoạt Windows/ Office với key retail

Nếu bạn biết ưu điểm của việc sử dụng key retail để kích hoạt!
và nếu bạn muốn biết cảm giác thế nào khi tự mình làm được điều đó.


Không có trích dẫn
Không có trích dẫn
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
Không có trích dẫn
Không có trích dẫn
Không có trích dẫn

Add key lấy IID (step 2)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
để xem key nào còn dùng được thì dùng.

Tự lấy CID (Step 3)
- Vào trang:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của @hpdtruong )
- Hoặc:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của Trúc Bạch)
User: trogiup24h
Pass: PHO

Sau khi kích hoạt thì nhấn "set key" lần nữa và lưu key lại phòng khi phải cài lại thì có thể dùng lại key cũ.
Done! tks bro nhiều.
 
Nếu bạn biết ưu điểm của việc sử dụng key retail để kích hoạt!
và nếu bạn muốn biết cảm giác thế nào khi tự mình làm được điều đó.


Không có trích dẫn
Không có trích dẫn
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
Không có trích dẫn
Không có trích dẫn
Không có trích dẫn

Add key lấy IID (step 2)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
để xem key nào còn dùng được thì dùng.

Tự lấy CID (Step 3)
- Vào trang:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của @hpdtruong )
- Hoặc:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của Trúc Bạch)
User: trogiup24h
Pass: PHO

Sau khi kích hoạt thì nhấn "set key" lần nữa và lưu key lại phòng khi phải cài lại thì có thể dùng lại key cũ.
Trân trọng cảm ơn.
 
Top