Tự Kích hoạt Windows/ Office với key retail

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
Nếu bạn biết ưu điểm của việc sử dụng key retail để kích hoạt!
và nếu bạn muốn biết cảm giác thế nào khi tự mình làm được điều đó.


(nhấn like và sau đó F5 để xem thấy key)
Vui lòng comment kết quả sau khi thực hiện.
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register
mh_auth_or_register

Add key lấy IID (step 2)
để xem key nào còn dùng được thì dùng.

Tự lấy CID (Step 3)
Sau khi kích hoạt thì nhấn "set key" (hoặc "install key") lần nữa và lưu key lại phòng khi phải cài lại thì có thể dùng lại key cũ.
 
Sửa lần cuối:

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
PKeyConfig : Office 2010 / Office 2010 CSVLK
Office 2010 RTM_HomeBusiness_Retail2 phone
6Q2HP-JYBKC-CTBHX-YTDVG-6KFV9
7Y3RY-JFC73-GFJC8-8KH93-YWDR7
C6KYV-RCG9B-J99KC-3GCD4-29DQK
XHFXC-V3WGY-TCFMM-TB4PY-W2QJ3
Office 2010 RTM_HomeBusiness_OEM_Perp phone
9CRFG-VD8PF-QMG4Q-8RMDD-XMXR7
BTQV3-RMCTM-8QFR3-384FC-WYB2Q
GPRG8-9P7XH-H4G4M-DF96Y-K38JM
GWJTK-P73TJ-QJYP2-PD8MK-YKHMQ
HWBD2-4X4MH-YWQPG-PGKYF-XRVM6
MJJF3-MWBMH-WRW62-HHBVJ-2YFQV
MKXVG-RHPDK-MQWP6-89F8C-FJJPJ
PM4V4-KH4GK-F3TPT-MQ62R-3XGH8
Q6DM9-9Q6PT-79D9H-HQMHM-YPFQY
TGQVX-KXWWP-B2KXW-F4FWB-72HMB
TKBBY-F7D4G-RKHTM-6YDMP-D6QK7
XGTBY-8TT2B-8HVMD-FQ2MY-VMCYH
Office 2010 RTM_Professional_OEM_Perp phone
49XVY-KYDXK-BXFD4-WM2QR-JPW3G
4B6YK-BPJ62-9CGPJ-PCDC2-8TDJK
4CMKJ-BV6K3-24C4J-6JGB9-P64KJ
4CVKG-3F2Q6-3DWFQ-C3QVX-4WMR8
4DCY3-G9QY7-KM9FJ-JT6H7-KRG66
6J4KR-MTDRW-HGCBJ-WR437-BP7B2
7MJT6-98JBM-BHFYB-V6V3Q-FCF9X
CM2MF-TMPCC-WFB4D-73W7R-9WMP8
HM8GG-TCP4X-6BW8D-TYWWD-Q347P
J72HX-B4Y8B-F24PQ-DMPW4-D4QXV
KFVKT-44KDB-CRVFX-G7XP6-R3T92
KGXP3-V4Y97-R9XVJ-P7H9R-R3VGM
KJ63K-98Y6T-CP86T-9F4VW-CHKP2
MBK9C-W39G7-GHJ74-BKTGT-6DKG4
MDCTV-YF44X-BTMCG-QHCWT-B9VYK
MKQ3K-VY9MP-2RYFV-BX2TX-RQTM8
TKK9D-VPRQX-C78DW-CR4KB-97BJP
W2YKD-HFFRD-7FPHV-2XKRT-4DH6R
W3X87-6JQ9H-B3JDD-3D6MQ-7WKGM
XGFRK-VPVKC-P3RH2-KQ29C-GM9G4
 
Sửa lần cuối:

vuhahuydan

Rìu Chiến Chấm
Bổ sung:
Với Windows 10 Pro, sau khi nhập key Retail vào MSAct Plus, có IID (key còn sống). lấy IID nhập vào trang Web lấy CID.
Khi đã có CID thể hiện trên trang Web, không cần nhập CID để kích hoạt nữa (khỏi mất công Copy & Paste). Mở Settings > Update & security > Activation. Nên nhớ, lúc này Windows 10 Pro vẫn báo chưa kích hoạt. Đứng lo lắng! Click vào "Change product key" và nhập key vừa lấy CID xong 1 lần nữa. Windows 10 Pro sẽ kích hoạt bản quyền số quá dễ dàng!

PS: Vừa thực hiện giúp kích hoạt qua Teamviewer sáng nay cho @phamlong
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
4N4P7-XVXXC-DFH8R-BKG4B-YWQ97
69RY2-NBDDY-92QXJ-XQRB9-CDKQV
6BM4W-8ND34-FD9FP-B9DFY-DPD97
7JGKN-HG9VQ-WM8TC-BWHT9-GJF7H
9GV7J-NTJTK-YD396-JQRF4-PPQDV
CHXGN-KRP6J-9R3JX-DPBJ8-2GYK7
FT3KN-RBDJ2-Q7MHR-VJMD3-3PD97
J6PN7-TCYK3-QF7YD-D87P8-RX8VH
J7P32-WN7HC-BBMM4-24QP3-BG9QV
J8NRW-QJPK6-FY3P9-BXQQG-YG9QV
J9CNH-BXGT7-KVXKG-WRTJD-KKXQV
JCJWT-4N6R8-WMDMQ-FPQGD-H22HH
JCKMN-DX2Y3-RQJB7-2MD2J-YP2HH
JCTXN-2VCCK-3RKTH-VX6YY-2PQDV
JFJ8N-2VXV2-WK6WH-K8XYK-7XMK7
JH3C7-KNJ4B-R3DK4-8TX4M-WHVX7
JHN6C-7M96V-MRRJQ-RX43Y-8FG3V
JJ98N-CWX4B-J9VRX-3HCWT-CGYK7
JJXB2-N4JPC-HH469-3CXJ8-Q69QV
JK92N-8YFJ8-8T7K7-BYC9C-RVVX7
JM9HR-YHNPC-77KYV-Y8DR2-8XCHH
JMCJW-H7N7X-4349R-MK72H-7QWVH
JN488-YC2HR-QP9TT-JKRDB-CWF7H
JNG9R-8BD62-9DJPP-7CR3R-TVJVH
JNWVD-HTQPD-GFX94-3763D-KKXQV
JPQ26-GNHDK-4QR6P-CVHHJ-4VVX7
JQ2YT-NGF8B-Y2KY6-JH43G-VCD97
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
NPJXW-Q9Y3M-C9GGQ-W7WHK-C7J92
NKB4G-C4VJP-YRPWF-WJ4MD-M7WDP
NWYTV-CP7BV-DFX89-27C36-HFTK2
KDF8R-NYH49-M2DPX-MPXV9-BKM3P
NP4C6-FTQKP-38DY4-V2BB3-QRTK2
NRTRP-Q3792-X4DFV-23J62-D697C
J9XNQ-DCDFM-6MG48-QDXWR-PPQVC
HXN8D-HDGQX-C7K28-RQ969-QV7HC
K66N4-R7C6H-427HT-YF8MF-VMJDP
KGB3P-M7NPT-W8C76-G833H-G6PX2
JGT6B-9N9HK-24384-TR9Q9-H6DVC
NCWP2-RYJBM-XK3VX-FXJMT-722X2
DNKWV-4QFRM-MKYY7-6K9JQ-RJRQP
H2JTW-FXN6T-J6F7G-TMKY2-JB6K2
PRHYW-NDQB8-38XKX-RJHQ4-YTDVC
RGFYG-3YN38-PM87J-B7Q8J-PKCX2
GFMXM-N7THD-GGWXJ-C6DCV-8HWDP
T2K2R-HNB92-RFT4H-2QGBT-XQB3P
NKVYV-DGH2T-F7XR7-YD4D8-WB6K2
87XMN-4X2XM-RHY4T-YHDVQ-TCQVC
NMKKG-3GXTK-GR66D-YBFHK-2YVHC
NRYJ3-DJW7G-F49FG-M63YY-92FQP
NTF9Y-RP9W9-DB2HY-XDMCB-DPFQP
NTR2J-VCY28-689Q6-CBKXQ-9D8DP
NV29H-QBVTB-BVC84-HWJ4M-CWGK2
NXBKT-2VJDJ-X3WRG-D3YW2-KW3VC
NYK3P-JV4YJ-JP6BP-TDFPG-9KX7C
JPJT2-N2MFX-VXXQ6-97K2D-977HC
JQXN8-MXFTF-YFXBX-4Y2RW-PKCX2
JWNH3-YGBV4-4V63K-YJCH6-PDK7C
K3DYC-BN7YJ-FYX9T-TPBCR-KBVHC
K6PN6-M98M7-YQPR4-2CPJJ-78RQP
K6QMN-FHMPV-V7MDJ-VX7XW-XW3VC
K93NR-FQG7C-J4T4B-X8BV9-FRHHC
K9NJT-DCYWM-H26R6-CKJ8C-XTPX2
KGKXN-GDBGF-X64BM-2F8W8-9TPX2
KN72V-X8P72-RKV93-9B9MX-T83V
KNHY4-HW84K-9JK4W-6Y7Q8-6MVHC
KR9NW-FPVQH-HY43Q-77WHM-JK892
NT434-72FRR-7MK6C-3W2J4-F6Y3P
JPTWW-T8NJ3-D6PJ7-7Y6WF-3DB3P
NP8TW-G92TX-BMYRR-JXJJ6-C9X7C
KJN8H-VT38V-6PBYD-C3JBG-MKM3P
BJWK6-NMHBB-DYGMH-WK73M-3GPX2
BKBNV-WXQKH-YB249-2DKWQ-G83VC
BP4VN-4Q2W9-H2XTW-J49FM-WHWDP
BPK77-93N34-79FWH-CMHQ8-2GY3P
BQNDG-PFP2T-KP4J4-FF82T-MKM3P
9HDCD-7NVX8-WGBGF-7W8XG-TJGK2
9XHNF-6HCWW-4PY9W-H3XMC-6JGK2
BD8HV-62N47-D8M3F-6PQYQ-BG97C
BDCN3-GFYRV-WMKVF-HMTWC-3YJDP
BDH62-7N8TQ-T8T9P-GVQGX-YDW92
BDTJM-NYCK7-DXV7H-32C4R-HQW92
BFCMT-7MNKP-44XCR-2TKJ7-T3B3P
BQTNW-HXVVX-K7D8C-74BRV-MBJDP
BVNDQ-QM6JK-K3JCT-BWV42-YKM3P
BVNR4-XG472-Q4BBQ-BYKRM-G3B3P
BY46F-KNJMF-XFDH8-3GX4C-27J92
KPFWN-G9Y32-X2X9G-6W3DW-YP2X2
YCRNV-BD4MM-C2Y7V-KD7V9-BKM3P
YNGB2-XCQVW-KGQMB-C2GD4-BY6K2
YNXCD-7BDKV-VCJB2-6C96G-MKM3P
YTRKN-K6BMR-TB68P-2DD7R-QGPX2
YWN83-F4BM4-HKVDX-BTH8X-2YVHC
8C4NG-CJVPT-QR446-DGHFD-JTY3P
VQNRW-HM987-G3TKP-6C9DY-BBJDP
VR2H2-WNXC4-HPRR9-9983M-XBVHC
VRN2B-DYKPW-BP3J6-F3D4B-YWRQP
VT3FG-MTNHH-VP24Y-7K9JT-KTPX2
VTDNT-MGRPQ-6FFWR-3BDKX-QV7HC
DN9KQ-YFR2D-CDWYJ-RQRHY-QJ3VC
M34P2-N8PVY-6TH3B-KT7PB-HT97C
Q2CCB-QNGXB-8RPVP-9PGHY-QJ3VC
XFB7N-2PC8R-TTJFC-6KTTB-8FHHC
RNRQG-GMXTH-8Y499-RKCGF-844QP
G3Y72-V2NM4-B662R-622G7-94TK2
QDTCN-M24W9-8PWRJ-3XR4Q-QRTK2
N9KWK-QKF2J-DMV6T-CVCYR-2KCX2
MFYKN-KWB76-G3GR7-8B9YP-DDB3P
HXV3B-BNKPC-C6TFP-2BHJ3-M7WDP
JKCPW-DNCYX-9WXDM-4M77D-WQK7C
M9NY8-MKGG2-TYC8D-M4XR8-BWRQP
JDJP8-TNCD9-Y27BF-W9BDV-M4HHC
KPHN8-YBGV3-HWX34-TBHHM-39M3P
C3B4Y-NFHYJ-4CVF7-WP49B-F9CX2
FPH96-RN4XJ-VGTYV-CJDJC-D697C
FPK89-N4KP7-D3VGJ-TVDTJ-9TPX2
FQRQQ-NGMWY-BK3P4-TQPY9-6CQVC
KBQN9-7TC67-9PJ36-B8QDV-R9CX2
R73YN-4YQJX-VJ6HH-R4CW9-XKX7C
8N7WX-8YB4B-KYMBG-3FHMT-722X2
KWFBQ-N294R-9KDBX-BTBJX-MG97C
QNJQ8-D3TKQ-WXHGY-CBYGX-T83VC
QNPGK-PQG2F-32GFV-MDWQK-V22X2
QNW98-Y8226-B37PK-HCDXD-JTY3P
QPDJN-YWWP8-Q642C-2KCKQ-QRTK2
QP3NQ-J4HYR-K3WVC-W3FHD-63B3P
N3YCM-TXKDR-PDV97-WDCKT-J2QVC
VDBVP-NJ92K-GY93Y-B9VJV-3J3VC
C3NKW-HJ77R-MGHWR-MGJ3H-RGDVC
N99CW-DK7T6-TDKHD-YKGQ4-F6Y3P
8FBBF-3NXJ4-4QXM9-MHRVJ-YP2X2
VBNRV-M97V2-C2T2P-7WCFH-KHJ92
VC88N-3JBCD-RD8D3-76B4D-4GDVC
VFN4M-WYB8W-KRFGX-Q38JK-V22X2
 
Sửa lần cuối:
Key: Q2KVK-74NCM-XJ2R7-YJF78-29X7C
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

-----------------------
Key: P4NCQ-HBX3Q-PTM89-K424D-FM6K2
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

-----------------------
Key: CNHQW-Q9T4C-XP9R4-CRC4M-92FQP
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
Thanks bro.
20:45
 

thuwowngr

Cho đi là nhận được.
Key online
Win 7 Professional; Enterprise
VRDJD-48XFR-PW8D3-DYVV4-WMQ6M
Activ. Count: 91
------------------------------
Win 8.1 Professional; Enterprise
Q3BFN-RT3WF-JDRD6-6D2W3-M7TVD
Activ. Count: 1271
------------------------------
Win 10 LTSC 2019
93MGM-NTFKD-6BK63-R6FYR-6Q9PB
Activ. Count: 39418
------------------------------
Win 10 LTSB 2016
7DNJW-JKTTC-TP8WH-P9GQ6-238WX
Activ. Count: 49765
7KK6K-4NDVV-HTVGG-QDVQC-3YJWX
Activ. Count: 49885
7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK
Activ. Count: 49808
------------------------------
Win 10 LTSB 2016 N
N4KCM-73RVV-PX6P2-C49MH-BDXR4
Activ. Count: 39
------------------------------
Win 10 LTSB 2015
CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8
Activ. Count: 49973
B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
Activ. Count: 49984
P76N4-YPWHH-C7MCT-FYFYJ-WB48Y
Activ. Count: 241
NC7DB-2FDB7-G8YG3-C6H2Q-H22JY
Activ. Count: 14
PPXGN-DCB8M-GHHJ7-T4DK7-DRR8Y
Activ. Count: 14
------------------------------
Win 10 LTSB 2015 N
JNJ8Y-QQPM2-KRDTP-BXKM6-FVV2X
Activ. Count: 485
------------------------------
Win 10 Professional N
MF2GV-NXD47-4C9QB-QR8HT-RRG7B
Activ. Count: 278
RYHXT-QGN8F-FWW7X-7R7R8-YP2KY
Activ. Count: 20
------------------------------
Win 10 Education
3ND3F-CWHFG-JCJR4-XFTVW-2GYM3
Activ. Count: 6851
------------------------------
Win 10 Enterprise
36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
Activ. Count: 49850
37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
Activ. Count: 49902
33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
Activ. Count: 49799
-----------------------------
Server 2008 Standard & Enterprise
BC4DK-3FV3H-96KDQ-2YQ74-GXV2R
Activ. Count: 317
-----------------------------
Server 2012 Standard
J7TJK-NQPGQ-Q7VRH-G3B93-2WCQD
Activ. Count: 297
DNQXT-TV4QQ-C9KK4-V3C24-9WXXQ
Activ. Count: 75
-----------------------------
Server 2012 Essentials Solution
8YG8W-4NY2P-G4H6M-MJDFY-R6V7X
Activ. Count: 8
-----------------------------
Server 2012 Essentials R2 Solution
GW6XK-N3XJ8-GD9DJ-FWQP8-RX7M9
Activ. Count: 479
-----------------------------
Server 2012 Datacenter
XDH2N-XDXTR-DDRK4-P97PD-2WCQM
Activ. Count: 1995
X83PT-NDM2V-29PGY-MXBB3-VXH7B
Activ. Count: 650
3P649-YNYJ8-QQ2BB-YQF32-Q3TDM
Activ. Count: 496
66GNR-9KKMQ-GFM83-H7DWR-JHRHB
Activ. Count: 99
NGJ86-V9863-Y773T-94YG3-9D4HB
Activ. Count : 94
-----------------------------
Server 2012 R2 Datacenter
VYP8N-32967-XK7J4-P6MBT-72X88
Activ. Count: 19
-----------------------------
Server 2016 Standard
R9W3N-VBCY7-RCFQG-8798Y-TXYMC
Activ. Count: 495
-----------------------------
Check Time: 13/02/2019 8:18:36 AM
 
Sửa lần cuối:

likeifyoulike

Búa Gỗ
Toi dang can tim serial number key office Pro Plus Retail 2013 ma kiem mai khong thay key. chi thay ban tren tai ma MD5 khong biet de lam gi. co ai giup toi voi
 
Top