Tự Kích hoạt Windows/ Office với key retail

thuwowngr

Rìu Sắt Đôi
Upload content
#1
Topic này tôi đăng lại vì mod đã chuyển topic cũ đi box khác.

HP4N8-FGHFM-FHKQ6-HGFC2-HH66T
HNV2K-9KVHT-MTXRT-WR6FK-YDWXG
HMWV2-YN2VW-JKCMP-KMX7V-4C2KG
HYCYP-BN3Q2-437HD-7V88B-RC2KG
HPN3W-G7XJW-3BYVR-P36YW-W44C6
HQHBD-JFN98-27F68-8PHMC-KW3GT
NJMBV-Q6KY9-WDKWP-9C66V-46YP6

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
khi key die hết
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
7TDVC-TBF7P-8C92Y-KBTXQ-8RW3X
86T76-7YYK9-K4G6K-FDK8M-7DDQH
FCHK9-XY4X9-7KR36-CKRJM-63F4R
FCJ73-872PT-MKF26-QC6BV-Y3XR8
RHTBY-VWY6D-QJRJ9-JGQ3X-Q2289
V77DJ-CT8WB-Y3GXT-X3FBP-6F987
PRG2C-6MTQ2-RPFKB-QFJRR-CDM36
7PXYK-9CXTF-6JHGT-XDM4W-2TGR8
72RMM-CM272-QJVJR-J3PXG-M3X73
D3RJ6-TC66B-CXKGJ-3MFXD-VRY3X
Q8G9G-29G9K-BPG72-HRJXH-8MXBV
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
để xem key nào còn dùng được thì dùng.

Tự lấy CID (Step 3) qua trang này (Trúc Bạch)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

User: trogiup24h
Pass: PHOVới Win 10, sau khi kích hoạt thì chạy thêm lệnh này vào cmd(admin) để có bản quyền số (các win khác cũng nên chạy vì nghe nói nếu phải cài lại thì có thể dùng lại key cũ).
Mã:
Cscript slmgr.vbs -ato
Exit
 
Sửa lần cuối:
Top