Tự Kích hoạt Windows/ Office với key retail

thuwowngr

Rìu Vàng Đôi
#1
Nếu bạn biết ưu điểm của việc sử dụng key retail để kích hoạt!
và nếu bạn muốn biết cảm giác thế nào khi tự mình làm được điều đó.


Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.
BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY
Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Để xem nội dung, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Add key lấy IID (step 2)
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
để xem key nào còn dùng được thì dùng.

Tự lấy CID (Step 3)
- Vào trang:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của @hpdtruong )
- Hoặc:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
(của Trúc Bạch)
User: trogiup24h
Pass: PHO

Sau khi kích hoạt thì nhấn "set key" lần nữa và lưu key lại phòng khi phải cài lại thì có thể dùng lại key cũ.
 
Sửa lần cuối:

vuhahuydan

Rìu Chiến Chấm
#15
Bổ sung:
Với Windows 10 Pro, sau khi nhập key Retail vào MSAct Plus, có IID (key còn sống). lấy IID nhập vào trang Web lấy CID.
Khi đã có CID thể hiện trên trang Web, không cần nhập CID để kích hoạt nữa (khỏi mất công Copy & Paste). Mở Settings > Update & security > Activation. Nên nhớ, lúc này Windows 10 Pro vẫn báo chưa kích hoạt. Đứng lo lắng! Click vào "Change product key" và nhập key vừa lấy CID xong 1 lần nữa. Windows 10 Pro sẽ kích hoạt bản quyền số quá dễ dàng!

PS: Vừa thực hiện giúp kích hoạt qua Teamviewer sáng nay cho @phamlong
 

thuwowngr

Rìu Vàng Đôi
#16
4N4P7-XVXXC-DFH8R-BKG4B-YWQ97
69RY2-NBDDY-92QXJ-XQRB9-CDKQV
6BM4W-8ND34-FD9FP-B9DFY-DPD97
7JGKN-HG9VQ-WM8TC-BWHT9-GJF7H
9GV7J-NTJTK-YD396-JQRF4-PPQDV
CHXGN-KRP6J-9R3JX-DPBJ8-2GYK7
FT3KN-RBDJ2-Q7MHR-VJMD3-3PD97
J6PN7-TCYK3-QF7YD-D87P8-RX8VH
J7P32-WN7HC-BBMM4-24QP3-BG9QV
J8NRW-QJPK6-FY3P9-BXQQG-YG9QV
J9CNH-BXGT7-KVXKG-WRTJD-KKXQV
JCJWT-4N6R8-WMDMQ-FPQGD-H22HH
JCKMN-DX2Y3-RQJB7-2MD2J-YP2HH
JCTXN-2VCCK-3RKTH-VX6YY-2PQDV
JFJ8N-2VXV2-WK6WH-K8XYK-7XMK7
JH3C7-KNJ4B-R3DK4-8TX4M-WHVX7
JHN6C-7M96V-MRRJQ-RX43Y-8FG3V
JJ98N-CWX4B-J9VRX-3HCWT-CGYK7
JJXB2-N4JPC-HH469-3CXJ8-Q69QV
JK92N-8YFJ8-8T7K7-BYC9C-RVVX7
JM9HR-YHNPC-77KYV-Y8DR2-8XCHH
JMCJW-H7N7X-4349R-MK72H-7QWVH
JN488-YC2HR-QP9TT-JKRDB-CWF7H
JNG9R-8BD62-9DJPP-7CR3R-TVJVH
JNWVD-HTQPD-GFX94-3763D-KKXQV
JPQ26-GNHDK-4QR6P-CVHHJ-4VVX7
JQ2YT-NGF8B-Y2KY6-JH43G-VCD97
 

thuwowngr

Rìu Vàng Đôi
#17
KNXBT-JCH7C-8K4M3-FTPHQ-TCQVC
KNXXC-JHRDC-WF8H7-R2F8Y-X4TK2
KQ3PT-Q2NGG-X6B2M-J3RJK-GJGK2
KYXY7-46NC2-4Q2HK-Y4YGJ-2GY3P
M2TNF-GDRRV-CDCP7-X8DYB-X4TK2
M3HQ8-7NHWT-RXRC9-QGWGV-GCQVC
M62N3-26G6P-T3X9M-HXPQG-J2QVC
NC4D6-MM84M-RPFWG-GHDH2-7CFQP
ND4KJ-PQ68X-G22RM-9TGRJ-W44QP
NF67K-48JTP-8M8PJ-4DVR2-VFTK2
NJ46K-469CV-8J9GB-W6DK2-VFTK2
NP3D9-B46JW-2VD89-CWXW7-4C2X2
NQCRH-GHHM4-CQP83-FBPTP-HH7HC
NQRYF-F9M82-FVMW4-FJPCJ-4VWDP
NTBX4-RBQHW-KF7G4-K3DCM-PR4QP
PGB4R-GVNX6-2DTG7-QFMJP-P9X7C
Q2F6J-NY7MK-M63MB-6297F-3697C
Q3NFM-W247X-D97CQ-YMCGD-TCQVC
Q3NGJ-GFFJR-Q9CH8-VWMGQ-BG97C
Q4M7Q-B9N4Y-2RW7K-XGK97-7QW92
Q4N6Q-BM9FF-R9732-Y3FKB-YWRQP
Q6P68-T3NRG-QCYJB-3RYQK-6CQVC
Q6XVN-GPY6G-PBPM4-RVWM2-XTPX2
Q74T4-HNG79-VHQJ9-DY47C-YKM3P
Q7F4Y-FCN6K-DHQWK-377PF-X2FQP
Q7WRN-876MW-TMTM4-YCVXH-46Y3P
Q87JT-WPNXY-H26PW-32JDH-6XX7C
Q8D3W-PCNCQ-PXJPQ-F862C-8XCX2
Q8N7M-FQXVQ-QD6JG-VKYBW-W44QP
T7N73-TRTKM-V8KVT-DDCPF-JHWDP
T844C-KNMXY-Q7X6X-TGVW3-TCQVC
XHDCB-N6DM7-JYH38-H9W89-M9892
 
Sửa lần cuối:
#18
Key: Q2KVK-74NCM-XJ2R7-YJF78-29X7C
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

-----------------------
Key: P4NCQ-HBX3Q-PTM89-K424D-FM6K2
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

-----------------------
Key: CNHQW-Q9T4C-XP9R4-CRC4M-92FQP
0xC004C008
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===
Thanks bro.
20:45
 

thuwowngr

Rìu Vàng Đôi
#19
Key online
Win 7 Professional; Enterprise
VRDJD-48XFR-PW8D3-DYVV4-WMQ6M
Activ. Count: 91
------------------------------
Win 8.1 Professional; Enterprise
Q3BFN-RT3WF-JDRD6-6D2W3-M7TVD
Activ. Count: 1271
------------------------------
Win 10 LTSC 2019
93MGM-NTFKD-6BK63-R6FYR-6Q9PB
Activ. Count: 39418
------------------------------
Win 10 LTSB 2016
7DNJW-JKTTC-TP8WH-P9GQ6-238WX
Activ. Count: 49765
7KK6K-4NDVV-HTVGG-QDVQC-3YJWX
Activ. Count: 49885
7GN97-FQ6DF-QBMYV-28KM2-76FCK
Activ. Count: 49808
------------------------------
Win 10 LTSB 2016 N
N4KCM-73RVV-PX6P2-C49MH-BDXR4
Activ. Count: 39
------------------------------
Win 10 LTSB 2015
CJ4JF-8KNY7-PCH2B-Y6B49-MG9R8
Activ. Count: 49973
B2CN9-BBR6B-RYGBQ-GRWB4-R3KR8
Activ. Count: 49984
P76N4-YPWHH-C7MCT-FYFYJ-WB48Y
Activ. Count: 241
NC7DB-2FDB7-G8YG3-C6H2Q-H22JY
Activ. Count: 14
PPXGN-DCB8M-GHHJ7-T4DK7-DRR8Y
Activ. Count: 14
------------------------------
Win 10 LTSB 2015 N
JNJ8Y-QQPM2-KRDTP-BXKM6-FVV2X
Activ. Count: 485
------------------------------
Win 10 Professional N
MF2GV-NXD47-4C9QB-QR8HT-RRG7B
Activ. Count: 278
RYHXT-QGN8F-FWW7X-7R7R8-YP2KY
Activ. Count: 20
------------------------------
Win 10 Education
3ND3F-CWHFG-JCJR4-XFTVW-2GYM3
Activ. Count: 6851
------------------------------
Win 10 Enterprise
36H8N-87FTD-43DF2-TH9V8-DGPJP
Activ. Count: 49850
37H8N-G8QKK-JX3B6-YV272-7CFCC
Activ. Count: 49902
33PHT-PN79K-GKB2W-TKXX4-X2FCC
Activ. Count: 49799
-----------------------------
Server 2008 Standard & Enterprise
BC4DK-3FV3H-96KDQ-2YQ74-GXV2R
Activ. Count: 317
-----------------------------
Server 2012 Standard
J7TJK-NQPGQ-Q7VRH-G3B93-2WCQD
Activ. Count: 297
DNQXT-TV4QQ-C9KK4-V3C24-9WXXQ
Activ. Count: 75
-----------------------------
Server 2012 Essentials Solution
8YG8W-4NY2P-G4H6M-MJDFY-R6V7X
Activ. Count: 8
-----------------------------
Server 2012 Essentials R2 Solution
GW6XK-N3XJ8-GD9DJ-FWQP8-RX7M9
Activ. Count: 479
-----------------------------
Server 2012 Datacenter
XDH2N-XDXTR-DDRK4-P97PD-2WCQM
Activ. Count: 1995
X83PT-NDM2V-29PGY-MXBB3-VXH7B
Activ. Count: 650
3P649-YNYJ8-QQ2BB-YQF32-Q3TDM
Activ. Count: 496
66GNR-9KKMQ-GFM83-H7DWR-JHRHB
Activ. Count: 99
NGJ86-V9863-Y773T-94YG3-9D4HB
Activ. Count : 94
-----------------------------
Server 2012 R2 Datacenter
VYP8N-32967-XK7J4-P6MBT-72X88
Activ. Count: 19
-----------------------------
Server 2016 Standard
R9W3N-VBCY7-RCFQG-8798Y-TXYMC
Activ. Count: 495
-----------------------------
Check Time: 13/02/2019 8:18:36 AM
 
Sửa lần cuối:
#20
Toi dang can tim serial number key office Pro Plus Retail 2013 ma kiem mai khong thay key. chi thay ban tren tai ma MD5 khong biet de lam gi. co ai giup toi voi
 
Top