Chia sẻ Trở thành cao thủ Excel trong 10 giờ

Long Sai Gon

Rìu Vàng
Giới thiệu khóa học
Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?
Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?
Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.


Lợi ích từ khóa học

Nắm vững bản chất và cách sử dụng của từng hàm.
Học đi đôi với hành, nên các bạn sẽ không còn mơ hồ và lúng túng khi gặp phải một vấn đề.
Sử dụng thành thạo các nhóm hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng mục tiêu
  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel.
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các hàm để đi thi.
  • Những ai thấy các hàm Excel khó và rắc rối vô cùng, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp dễ nhớ hơn.
Bạn sẽ học được gì

Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
Nhóm hàm toán học - thống kê: Sum, Sumif, min - max, average, count...
Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper...
Nhóm hàm ngày tháng
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset...
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Tổng quát
Với thời lượng kéo dài 10 giờ, khóa học sẽ nói rõ ràng chi tiết về cách sử dụng các hàm cơ bản đến nâng cao như hàm Vlookup, IF, Index, Match, Offset… trong Excel.
Cộng với một lượng lớn bài tập thực hành, học xong làm ngay sẽ cực kỳ hiệu quả:
 • Khóa học sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm hàm Excel và ứng dụng nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
 • Giải bài tập tổng hợp, luyện thi chứng chỉ Excel.

To view the content, you need to Sign In or Register.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

gamovude

Búa Gỗ
Cái này là của 3hoc sản xuất hay bên nào nhỉ? Mình hỏi để đỡ tải trùng vì có bộ 3hoc làm rồi.
 

gamovude

Búa Gỗ
Cảm ơn tinh thần chia sẻ của bạn nhé. Mình hỏi thêm chút, bạn có thêm tài liệu gì về Excel không? Mình quan tâm tới Excel vì làm việc cả ngày với nó :D
 

revolX

Búa Đá
Giới thiệu khóa học
Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?
Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?
Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.


Lợi ích từ khóa học

Nắm vững bản chất và cách sử dụng của từng hàm.
Học đi đôi với hành, nên các bạn sẽ không còn mơ hồ và lúng túng khi gặp phải một vấn đề.
Sử dụng thành thạo các nhóm hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng mục tiêu
  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel.
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các hàm để đi thi.
  • Những ai thấy các hàm Excel khó và rắc rối vô cùng, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp dễ nhớ hơn.
Bạn sẽ học được gì

Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
Nhóm hàm toán học - thống kê: Sum, Sumif, min - max, average, count...
Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper...
Nhóm hàm ngày tháng
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset...
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Tổng quát
Với thời lượng kéo dài 10 giờ, khóa học sẽ nói rõ ràng chi tiết về cách sử dụng các hàm cơ bản đến nâng cao như hàm Vlookup, IF, Index, Match, Offset… trong Excel.
Cộng với một lượng lớn bài tập thực hành, học xong làm ngay sẽ cực kỳ hiệu quả:
 • Khóa học sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm hàm Excel và ứng dụng nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
 • Giải bài tập tổng hợp, luyện thi chứng chỉ Excel.
drive.google.com/file/d/16avr11BtJeEG4GupeDYlbzT7Vgi_Yduf/view
 

dinhkhanh88

Búa Gỗ
Giới thiệu khóa học
Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?
Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?
Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.


Lợi ích từ khóa học

Nắm vững bản chất và cách sử dụng của từng hàm.
Học đi đôi với hành, nên các bạn sẽ không còn mơ hồ và lúng túng khi gặp phải một vấn đề.
Sử dụng thành thạo các nhóm hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng mục tiêu
  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel.
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các hàm để đi thi.
  • Những ai thấy các hàm Excel khó và rắc rối vô cùng, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp dễ nhớ hơn.
Bạn sẽ học được gì

Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
Nhóm hàm toán học - thống kê: Sum, Sumif, min - max, average, count...
Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper...
Nhóm hàm ngày tháng
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset...
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Tổng quát
Với thời lượng kéo dài 10 giờ, khóa học sẽ nói rõ ràng chi tiết về cách sử dụng các hàm cơ bản đến nâng cao như hàm Vlookup, IF, Index, Match, Offset… trong Excel.
Cộng với một lượng lớn bài tập thực hành, học xong làm ngay sẽ cực kỳ hiệu quả:
 • Khóa học sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm hàm Excel và ứng dụng nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
 • Giải bài tập tổng hợp, luyện thi chứng chỉ Excel.

No quote
thanks b nhiều
 

ThanhVan

Gà con
Giới thiệu khóa học
Bạn thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel?
Bạn là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các Hàm để đi thi?
Bạn thấy các hàm Excel khó và rắc rối, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp bạn dễ nhớ hơn?
Khóa học Trở thành cao thủ Hàm Excel trong 10 giờ sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm Hàm Excel và ứng dụng của nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
Khóa học bao gồm phần Giải các bài tập tổng hợp, giúp bạn dễ dàng nắm bắt nội dung, được hướng dẫn thực hành luôn, giúp bạn ôn luyện thi chứng chỉ Excel.


Lợi ích từ khóa học

Nắm vững bản chất và cách sử dụng của từng hàm.
Học đi đôi với hành, nên các bạn sẽ không còn mơ hồ và lúng túng khi gặp phải một vấn đề.
Sử dụng thành thạo các nhóm hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ cho học sinh, sinh viên.
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Đối tượng mục tiêu
  • Người thường xuyên phải xử lý dữ liệu, phân tích, thống kê tính toán trong Excel nhưng không rành hoặc mơ hồ về các hàm Excel.
  • Học sinh, sinh viên đang chuẩn bị thi chứng chỉ Excel nhưng chưa thành thạo các hàm để đi thi.
  • Những ai thấy các hàm Excel khó và rắc rối vô cùng, học trước quên sau và muốn có một giải pháp giúp dễ nhớ hơn.
Bạn sẽ học được gì

Sử dụng thành thạo các nhóm Hàm Excel thông dụng trong thực tế và thi chứng chỉ
Nhóm hàm toán học - thống kê: Sum, Sumif, min - max, average, count...
Nhóm hàm xử lý chuối: Len, left, right, hàm find, trim, upper, lower, proper...
Nhóm hàm ngày tháng
Nhóm hàm dò tìm dữ liệu: Vlookup, Hlookup, hàm Index, Offset...
Biết cách phân tích một vấn đề và biết sử dụng Hàm Excel nào để xử lý phấn đề đó.

Tổng quát
Với thời lượng kéo dài 10 giờ, khóa học sẽ nói rõ ràng chi tiết về cách sử dụng các hàm cơ bản đến nâng cao như hàm Vlookup, IF, Index, Match, Offset… trong Excel.
Cộng với một lượng lớn bài tập thực hành, học xong làm ngay sẽ cực kỳ hiệu quả:
 • Khóa học sẽ tập trung đi sâu vào giảng dạy cách sử dụng từng nhóm hàm Excel và ứng dụng nó vào thực tế để xử lý, phân tích, thống kê dữ liệu một cách nhanh chóng.
 • Giải bài tập tổng hợp, luyện thi chứng chỉ Excel.
No quote
Cám ơn bạn
 
Top