Tổng hợp các link liên hệ trực tiếp với Facebook

VNZ-WAD

Rìu Sắt

– Chát với hỗ trợ:


– Gửi kiến nghị cho facebook

[URL="http://www.facebook.com/help/127103474099499[/URL]"]www.facebook.com/help/127103474099499[/URL]

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:


– Yêu cầu gộp trang

[URL="http://www.facebook.com/help/249601088403018[/URL]"]www.facebook.com/help/249601088403018[/URL]

– Link Kháng đổi tên Trang


– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:


– Đổi ngày sinh:


– Vấn đề đăng nhập:


– Check 20% text


– Đề nghị nâng ngưỡng


– Tài khoản profile bị hack:


– Báo cáo tài khoản mạo danh


– Mở khoá tài khoản FAQ:


– Kháng không được phê duyệt qc:

[URL="http://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146[/URL]"]www.facebook.com/help/contact/1582364792025146[/URL]

– Kháng Tk bị gắn cờ

[URL="http://www.facebook.com/help/contact/531795380173090[/URL]"]www.facebook.com/help/contact/531795380173090[/URL]

– Kháng bị đá thẻ


– Hồi sinh group:

[URL="http://www.facebook.com/help/contact/157461604368161[/URL]"]www.facebook.com/help/contact/157461604368161[/URL]

– Bỏ block link:


– Tài khoản bị khoá:


– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách


– Hoạt động bất thường:


– Treo phương thức thanh toán


– Không tìm thấy trang trên facebook

[URL="http://www.facebook.com/help/contact/351451441588463[/URL]"]www.facebook.com/help/contact/351451441588463[/URL]

-Tháo capcha cho link

[URL="http://www.facebook.com/business/resources[/URL]"]www.facebook.com/business/resources[/URL]

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

[URL="http://www.facebook.com/help/181495968648557[/URL]"]www.facebook.com/help/181495968648557[/URL]

– Facebook cho doanh nghiệp:

[URL="http://www.facebook.com/business[/URL]"]www.facebook.com/business[/URL]

– Hỗ trợ nhà quảng cáo

[URL="http://www.facebook.com/business/resources[/URL]"]www.facebook.com/business/resources[/URL]

– Cộng đồng trợ giúp:

[URL="http://www.facebook.com/help/community[/URL]"]www.facebook.com/help/community[/URL]

-Trung tâm trợ giúp

[URL="http://www.facebook.com/help[/URL]"]www.facebook.com/help[/URL]

– Chính sách quảng cáo:


Update:

– Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

– Chính sách:


– Báo cáo vấn đề đăng nhập :


– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :


– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :


– Confirm Your Identity With Facebook :


– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :


– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :


– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :


– Data Policy Questions :


– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :


– California’s Shine the Light law :


– Data Policy Questions :


– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :


– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :


– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :


– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :


– Report Pages that Disappeared :


– Report an Ad :


– Bank Account Payments :


– Disabled Ad Account Help :


– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :


– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :


– Facebook Payments Support Center – Enter :


– Give feedback or report that something is broken: Photos :


– Report an Issue with Disappearing Videos :


– Report an Issue with Chat Disconnections :


– Report an Issue with Search :


– Report an Issue with Notifications :


– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :


– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :


– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :


– Privacy Rights – Video Removal Request :


– Report an Issue with Facebook on Mobile :


– Report an Unavailable Group or Event :


– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :


– Hợp nhất các trang trùng lặp :


– Phản hồi của bạn về trang :


– Mentions Verification Request :


– Báo cáo tài khoản giả mạo :


– Yêu cầu tưởng nhớ :


– Mẫu báo cáo bản quyền :


– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :


– Must Log In To See This Page Error :


– Invalid Email Address Error :


– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :


– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :


– Page Promotion Help :


– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :


– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :


– Report Content Lost During Reactivation :


– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook


– Report an Issue with Video Playback


– Chat Appears Turned Off for Friends :


– Report a Page Unavailable Error :


– Your Feedback About Places :


– Impressum Contact:


– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)


– Tên không được chấp nhận


– Disabled – Ineligible


– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn


– Xác minh tên của bạn


– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
– Xác minh tên


– Đổi tên


– Report bệnh tật


– Report die


– Report sex


– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd


– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )


– Xác nhận thông tin cá nhân


– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb


– Block do ăn vé tên giả


– Verify lại account


– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration


Your Feedback About Facebook for Every Phone


Must Log In To See This Page Error


Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest


Verified badge Một số nước vào được


Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook


Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests


Request Access to the Mobile Partner Portal


Accounts Account Disabled – Ineligible


Account Disabled – Ineligible


Account Disabled – Ineligible


Disabled – multiple accounts


Account Disabled – 13 Underage


Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook


Report an Impostor Account


My Personal Account is Memorialized


My Personal Account was Disabled


Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account


Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID


Account Disabled – Confirm Your IdentityReport a Login Issue


Account Disabled – Help Us Confirm Your Name


Changing Your Name


Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể

tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu

xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp

vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh
Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video


Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền


Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
 

ovinguyen

Life is inherently sweet but also bitter.
Mình có tài khoản tạo mới, mới cập nhật thông tin cá nhân xong, gửi lời mời kết bạn ngoài danh sách gợi ý, fb bắt mình xác thực danh tính, mình gửi ảnh, cmnd... để xác thực xong khóa nick mình luôn, mình phản hồi cũng không được, mình tạo nick mới chưa kịp làm gì nó khóa luôn, mình mới để ý là nó theo dõi cookies - bookmark của mình.
Sdt mình xác thực cho nick bị block, giờ muốn lấy lại cũng khó, không biết tài khoản fb nó khóa bao nhiêu ngày thì nó xóa khỏi hệ thống hay khóa vĩnh viễn luôn thế các bạn.
 

hoabattu1287

Rìu Vàng Đôi
Mình có tài khoản tạo mới, mới cập nhật thông tin cá nhân xong, gửi lời mời kết bạn ngoài danh sách gợi ý, fb bắt mình xác thực danh tính, mình gửi ảnh, cmnd... để xác thực xong khóa nick mình luôn, mình phản hồi cũng không được, mình tạo nick mới chưa kịp làm gì nó khóa luôn, mình mới để ý là nó theo dõi cookies - bookmark của mình.
Sdt mình xác thực cho nick bị block, giờ muốn lấy lại cũng khó, không biết tài khoản fb nó khóa bao nhiêu ngày thì nó xóa khỏi hệ thống hay khóa vĩnh viễn luôn thế các bạn.
em thấy anh có thể thuê dịch vụ để họ làm đó! hihi

Anh có thể sử dụng 3G hoặc 4G để có thể reg acc mới nhé!
 

24hsongxanh

Gà con
Trời nhiều ghê luôn, có những thứ em mới nghe lần đầu luôn ạ. Cảm ơn nhiều ạ.
 
Top