Toán học khô khan?

guest11

Rìu Sắt

Định nghĩa tình yêu ngắn nhất bằng toán học.
Chữ ego gốc từ La Tinh nghĩa là “cái tôi”.Đường vào tình yêu trong toán học
Em thuộc về anh.
Tích phân sexy lắm.


Hàm số Sec (đọc là secant) là hàm số nghịch đảo của hàm Cos (Cosine). Nhiều học sinh khi bắt đầu học lượng giác thường phát âm sai: Thay vì đọc hàm Sec C là Secant C, lại đọc là Sexy.
Cần nhiều óc tưởng tượng khi học toán.
"Tôi Sexy. Và tôi biết rõ điều đó."
Đẳng thức lượng giác: 1 + (tanC)^2 = (secC)^2
Sec C
(secant C)là hàm số nghịch đảo của cos C và thường bị đọc sai là sexY
Câu 1: Sau khi cắt nghĩa cho một học sinh hiểu về giới hạn của một hàm số, và đưa một thí dụ sau đây:
Câu 2: Tôi thử trắc nghiệm học sinh có hiểu rõ bài hay không bằng cách đưa ra một thí dụ khác. Và đáp án của học sinh là.
Nghệ thuật chơi chữ qua các từ đồng âm dị nghĩa.
Sum
(tổng số) và some (một vài, một chút)
Pi (3.14159…) và pie (bánh nướng).
Eight (số 8) ate (đã ăn)
Nên câu trên có thể được dịch là: “I ate some pie…And it is delicious!” Nghĩa là: “Tôi đã ăn bánh nướng…Và bánh ngon lắm.”
Expand” có 2 nghĩa: “khai triển” và “Làm làm lớn, rộng thêm
Giải toán nhanh.
Ba + 2Na ------> Chuối (Banana)
5 số quan trọng bật nhất trong một đẳng thức toán học

Bao nhiêu tuổi?

Tôi lúc nào cũng đúng.
right” có 2 nghĩa: “vuông” và “đúng”.
Giải toán nhanh.

Đúng hay Sai?
 
Sửa lần cuối:
Top