Desktop & Văn phòng TKBU Application System - Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu Cao Đẳng - Đại Học

rodo1210

Búa Gỗ
TKBU Application System
Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu Cao Đẳng - Đại Học

HomePage: Click Here
Link Download TKBU27: Link download 01 or Link download 02
Link Download TKBU52: Link download 01 or Link download 02

Info: Sao chép mã R/C gửi vào hộp thư InBox VN-ZooM cho mình.
Cú Pháp: TKBU R/C: ABCDE-ABCDE-ABCDE
Mình sẽ gửi mã đăng ký S/N cho các bạn.
Lưu ý: Ứng dụng này chỉ dành cho giáo viên sắp xếp lịch học Cao Đẳng - Đại Học


Chỉ nhận yêu cầu qua hộp thư InBox VN-ZooM
Mọi hình thức yêu cầu và gửi yêu cầu không hợp lệ sẽ bị bỏ qua=============================
Share: iQB Cat 8.0
=============================
 
Sửa lần cuối:
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top