Tìm bản GHOST WIN 7 - 32b - 64b cho main Gigabyte B360M-D2V

#1
Hôm nay mình gặp vấn đề khó khăn.
Main Gigabyte B360M-D2V cài Win 10 thì được.
Cài WIN 7, bung ghost WIN 7 cũng được nhưng vào đến bên trong Desktop là chuột + bàn phím USB ko có nhận.
Vào BIOS mò mà cũng ko ra.
Dùng bàn phím + chuột PS/2 thì nhận bình thường (đương nhiên rồi hén :D)
Đĩa theo main thì mình chưa có bỏ vào thử. Dùng là Wandriver 5.3.3 và bản 6.6, Driver Pack Solution 17.1 nó cũng ko có driver USB cho WIN 7.

Do phần mềm đó chỉ chạy trên WIN 32bit, ko chạy được trên WIN 10 nên phải cài lại WIN 7.
Mình biết chắc là có Driver cho WIN 7 nhưng mà ko biết tìm ở đâu. Vì trước đó mình cũng có cài 1 máy cũng y vậy và nó đang chạy WIN 7 tiếng Trung. Sau khi cài lại WIN 7 tiếng anh thì nó cũng ko nhận USB 2.0 3.0... Mình cài lại WIN 10 cho nó.

Anh chị em bạn hữu giúp cái link driver WIN 7 cho main đó. Thanks :(
 
#2
Hôm nay mình gặp vấn đề khó khăn.
Main Gigabyte B360M-D2V cài Win 10 thì được.
Cài WIN 7, bung ghost WIN 7 cũng được nhưng vào đến bên trong Desktop là chuột + bàn phím USB ko có nhận.
Vào BIOS mò mà cũng ko ra.
Dùng bàn phím + chuột PS/2 thì nhận bình thường (đương nhiên rồi hén :D)
Đĩa theo main thì mình chưa có bỏ vào thử. Dùng là Wandriver 5.3.3 và bản 6.6, Driver Pack Solution 17.1 nó cũng ko có driver USB cho WIN 7.

Do phần mềm đó chỉ chạy trên WIN 32bit, ko chạy được trên WIN 10 nên phải cài lại WIN 7.
Mình biết chắc là có Driver cho WIN 7 nhưng mà ko biết tìm ở đâu. Vì trước đó mình cũng có cài 1 máy cũng y vậy và nó đang chạy WIN 7 tiếng Trung. Sau khi cài lại WIN 7 tiếng anh thì nó cũng ko nhận USB 2.0 3.0... Mình cài lại WIN 10 cho nó.

Anh chị em bạn hữu giúp cái link driver WIN 7 cho main đó. Thanks :(
1: trong Bios có nhận cổng USB không.
2: tải Driver UsB cho win 7.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.


tải thằng này về cài lên nhận hết cho win 7 nhé.
 
#3
Hôm nay mình gặp vấn đề khó khăn.
Main Gigabyte B360M-D2V cài Win 10 thì được.
Cài WIN 7, bung ghost WIN 7 cũng được nhưng vào đến bên trong Desktop là chuột + bàn phím USB ko có nhận.
Vào BIOS mò mà cũng ko ra.
Dùng bàn phím + chuột PS/2 thì nhận bình thường (đương nhiên rồi hén :D)
Đĩa theo main thì mình chưa có bỏ vào thử. Dùng là Wandriver 5.3.3 và bản 6.6, Driver Pack Solution 17.1 nó cũng ko có driver USB cho WIN 7.

Do phần mềm đó chỉ chạy trên WIN 32bit, ko chạy được trên WIN 10 nên phải cài lại WIN 7.
Mình biết chắc là có Driver cho WIN 7 nhưng mà ko biết tìm ở đâu. Vì trước đó mình cũng có cài 1 máy cũng y vậy và nó đang chạy WIN 7 tiếng Trung. Sau khi cài lại WIN 7 tiếng anh thì nó cũng ko nhận USB 2.0 3.0... Mình cài lại WIN 10 cho nó.

Anh chị em bạn hữu giúp cái link driver WIN 7 cho main đó. Thanks :(
Dòng main này không hỗ trợ driver usb3.0 cho win7 bạn nhé,chi cài win10 thôi
 
Top