Thông báo về việc không đăng nhập VN-Zoom được bằng Facebook & Goolge

Cloud


Administrator
Dear anh em thành viên,

Hiện tại BQT đang tiến hành nâng cấp 1 số tính năng, nên tạm thời và về lâu dài tránh khỏi sự ảnh hưởng của Facebook cũng như Google tạm thời anh em sử dụng 2 tài khoản này để đăng nhập VN-Zoom sẽ gặp thông báo lỗi không login được.

Giải pháp:

Anh em dùng email đã đăng ký Facebook, Google đã từng login vào VN-Zoom để lấy lại mật khẩu, BQT sẽ gửi email xác nhận, từ đó anh em có thể đăng nhập bằng email và mật khẩu và không cần login qua Facebook hay Google nữa.

Thông báo đến anh em.
 
Top