Ảnh đẹp Thế giới song song

VNZ-ROAD

VNZ-ROAD
Thế giới song song là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ, trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Theo các nhà vật lý, thế giới song song có tồn tại và tương tác với thế giới chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể, nếu ta được sinh ra trong thế giới này thì đồng thời cũng có ta khác sinh ra trong một thế giới khác. Những “ta” này vừa là những tồn tại độc lập nhưng thống nhất với nhau. Chẳng hạn, nếu “ta” ở bên này chết đi, thì “ta” ở một thế giới song song nào đó vẫn có thể tồn tại, mà chúng ta vẫn gọi cái “ta” ấy là linh hồn, ma,…
Đó là những giả thuyết mà các nhà khoa học họ còn đang nghiên cứu//// Chúng ta sẽ thấy một thế giới song song tồn tại ngay trong những bức ảnh dưới đây 

ansos123

Búa Gỗ
nhìn quả ảnh đi trình diễn thời trang với đi tị nạn liên quan thật {ah} cơ mà kết mỗi quả ảnh một bên cầm đàn một bên cầm súng, đứa bé diễn sâu trông ngầu phết :)
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top