Reviews Terabyte tiện ích backup

locb2

Rìu Sắt
#1
Backup win còn gọi nôm na là tạo file ảnh (GHOST) Phần mềm này thực thì nhanh hơn ATIH (acronis true image home)
33990871180_8f6a88f810_o.png
33564964713_1a506522ce_o.png
34375341425_ba16e997f7_o.png
33533347634_3fee3dda6a_o.png
34216998162_e3d07ba51a_o.png
34375357485_b24584bd28_o.png
34217003042_53a110e3a2_o.png

===========================
SAU KHI LƯU FILE . KHIU CẦN THÌ RECOVERY = WINPE
winpe thì các bạn dùng bản của ai build thì đều có tiện ích này . Dễ dùng nhất là của @anhdv

============================================================
Lưu ý đây chỉ là recovery windows chứ ko phải là ghost all MAIN

33992981420_b2a219aede_o.png

33567420173_e00a9ff258_o.png

34377574995_36b234eaeb_o.png

33567251853_24a5bcb4f1_o.png

34219305312_4c5887394e_o.png

34377586545_3563ec972e_o.png

33993002490_4b0c21d891_o.png

34377596415_91d5e5d04d_o.png

33567273503_4ac425dc57_o.png

33993013510_c84549bc4a_o.png

34377604255_f9e75d34a7_o.png

34219328162_3120bf149d_o.png

33993238770_27f7b866f4_o.png


=====================================


P/S link tải
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 
#2
Phần mềm này rất nhanh và hiệu quả, tôi vẫn sử dụng thường xuyên, tiếc là hình ảnh từ #1 không còn nữa. Bạn Locb2 bao giờ mới quay lại thăm nơi cũ?
 
Top