SSH là gì và cách kết nối Linux qua SSH

LL Stylish

Chờ ngày mai tới...
SSH (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Chẳng hạn bạn có một máy tính ở nhà cài Linux có cài SSH thì bạn có thể đăng nhập vào máy tính đó từ xa để quản lý dữ liệu. Các dữ liệu mà bạn gửi đi hoặc nhận thông qua giao thức SSH sẽ đều được mã hóa lại để bảo mật thông tin an toàn hơn.SSH TRONG MÁY CHỦ LINUX
Khi bạn mua một VPS Linux hoặc một máy chủ vật lý cài Linux thì bạn sẽ có thông tin đăng nhập thông qua giao thức SSH gồm:

  • IP máy chủ
  • Người dùng : root
  • Mật khẩu của root : mật khẩu của VPS, đồng thời là mật khẩu của user root
  • Cổng giao tiếp: 22, mặc định SSH sử dụng cổng 22.
Với các thông tin đó, bạn đã có thể đăng nhập vào máy chủ Linux của bạn rồi đó.

CÁCH ĐĂNG NHẬP VÀO MÁY CHỦ LINUX THÔNG QUA SSH

Đăng nhập từ Windows

Để đăng nhập từ Windows, các bạn có thể sử dụng công cụ Command Prompt. Nếu VPS bạn sử dụng Port khác 22 thì bạn phải khai báo với tham số -p . Ví dụ, HocVPS bắt buộc phải đăng nhập qua port 2222 thì mình nhập lệnh sau:

Mã:
ssh -p 2222 root@IP
Hoặc bạn cũng có thể sử dụng phần mềm để tiện thao tác, Phần mềm thông dụng nhất hiện nay đó là PuTTY, bạn chỉ việc tải về và chạy là sẽ ra bảng đăng nhập vào máy chủ như hình dưới.
Dòng khoanh màu đỏ là bạn sẽ điền địa chỉ IP của máy chủ, port mặc định là 22, bạn chỉ sửa nếu bạn biết chắc máy chủ của mình sử dụng một cổng mạng khác. Tuy nhiên mình vẫn khuyến khích các bạn sử dụng ZOC Terminal hoặc MobaXterm để tiện thao tác .

Đăng nhập từ Linux/macOS
Nếu bạn sử dụng các hệ điều hành Linux hoặc macOS thì trên máy đã có sẵn công cụ Terminal có thể chạy những lệnh Unix. Tại Terminal, bạn sử dụng lệnh sau để đăng nhập:

Mã:
ssh root@IP
Trong đó, root là tên người dùng trên máy chủ và IP là IP của máy chủ. Trường hợp VPS của bạn dùng port khác port 22 thì sẽ cần khai báo port với tham số -p, ví dụ với HocVPS ta sẽ phải dùng port 2222 thì nhập lệnh:

Mã:
ssh  -p 2222 root@IP
CÀI ĐẶT SSH TRÊN LINUX
Nếu bạn tự cài một hệ điều hành Linux lên máy chủ(thường là máy chủ riêng) thì thường là mặc định trong hệ điều hành không có cài sẵn SSH. Do đó, bạn cần cài giao thức SSH vào máy.

Đối với RHEL/CentOS

Mã:
 yum -y install openssh-server openssh-clients
chkconfig sshd on
service sshd start
Đối với Ubuntu/Debian
Mã:
sudo apt install openssh-client
sudo apt install openssh-server
Hy vọng bài viết này có thể giúp ích cho bạn.
 
Top