Hỏi/ Thắc mắc SQL Server - Lỗi không xóa được table

ndhler

Búa Gỗ
Chào mọi người, mình đang bị lỗi khi xóa 1 table trong SQL Server.
- Mình chạy lệnh: drop table [table_name]
- Lỗi như sau:
SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: incorrect checksum (expected: 0x69745570; actual: 0x83c8b03f). It occurred during a read of page (1:1655297) in database ID 11 at offset 0x00000328402000 in file 'E:\DataFiles\demo.mdf'. Additional messages in the SQL Server error log or system event log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online.
- Đã thử chạy DBCC CHECKDB và nhận báo lỗi ngay bảng muốn xóa.
Mong các bác giúp đỡ tìm cách khắc phục ạ. Xin cảm ơn.
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top