Thảo luận Share Key Windows - Office (Everyone) ~By~LDSSK~

QuangDat

Rìu Chiến
Vì sự phát triển của diễn đàn, mình có một số key Windows và Office, mong rằng sẽ giúp đỡ cho những bạn cần để active.
Nội quy của topic: admin đưa ra và sửa bài
  • Kiểm tra key trước khi chia sẻ, sau khi chia sẻ key một thời gian nếu có thành viên báo key block thì check in lại, nếu thấy key block thì sửa comment key đã bị block để các thành viên tiện theo dõi.
  • Không được copy key của thành viên khác rồi chia sẻ lại.
  • Trả lời lịch sự, các thành viên không nên gây hấn nhau gây tranh cãi.
  • Key khi chia sẻ nên bỏ vào thẻ ẩn và không nên bỏ vào thẻ "THANKSREPLY".
  • Các thành viên muốn cảm ơn thì nhấn like thay cho việc trả lời: "cảm ơn, thanks, tku.." để có phản hồi tích cực.
  • Topic không hỗ trợ Get CID, các comment không liên quan đến topic sẽ bị xóa mà không cần thông báo.
  • Tìm kiếm key trong topic trước khi comment xin key.
  • Nội dung xin key phải được ghi rõ ràng, dễ đọc (viết có dấu nếu ngôn ngữ tiếng việt). Key phiên bản loại nào (2010, 2013, Reatail hay Mak). Ví dụ: Key Office Office 2013_ProPlusMSDNR_Retail.
Cập Nhật Thêm Công cụ Kích hoạt Digital licensed 0.6 Hoàn toàn bằng CMD Không Có Virus
Link Tải : Digital Licensses Script V 0.6.cmd

Tools hỗ trợ kích hoạt khi tôi yêu cầu trợ giúp ( inbox gửi tôi sẽ không trợ giúp )
Link Download : Act V3.8 ( do 1 phần code bị hiểu nhầm lên vẫn bị wd chém có thể tải bản này Act V2.5 )
2-6-lite-vn-jpg.4055
2-6-lite-en-jpg.4080
2-6-lite-cn-jpg.4081


Cập Nhật Thêm Công cụ Kích hoạt Office 2007 1.0 update Activation Office 2007
 

Attachments

Sửa lần cuối:

QuangDat

Rìu Chiến
windows 10 Core retail 266 key

69RY2-NBDDY-92QXJ-XQRB9-CDKQV 0xC004C008 18/12/26 15:49:00

6BM4W-8ND34-FD9FP-B9DFY-DPD97 0xC004C008 18/12/26 15:49:37

6CF86-2N89W-RT7GY-X23BP-DDBK7 0xC004C008 18/12/26 15:49:55

9GV7J-NTJTK-YD396-JQRF4-PPQDV 0xC004C008 18/12/26 16:02:31

J6PN7-TCYK3-QF7YD-D87P8-RX8VH 0xC004C008 18/12/26 16:36:37

J7P32-WN7HC-BBMM4-24QP3-BG9QV 0xC004C008 18/12/26 16:36:55

J8NRW-QJPK6-FY3P9-BXQQG-YG9QV 0xC004C008 18/12/26 16:37:11

JCTXN-2VCCK-3RKTH-VX6YY-2PQDV 0xC004C008 18/12/26 16:38:37

JFJ8N-2VXV2-WK6WH-K8XYK-7XMK7 0xC004C008 18/12/26 16:39:11

JH3C7-KNJ4B-R3DK4-8TX4M-WHVX7 0xC004C008 18/12/26 16:40:02

JHN6C-7M96V-MRRJQ-RX43Y-8FG3V 0xC004C008 18/12/26 16:40:51

JJ98N-CWX4B-J9VRX-3HCWT-CGYK7 0xC004C008 18/12/26 16:41:08

JJXB2-N4JPC-HH469-3CXJ8-Q69QV 0xC004C008 18/12/26 16:41:24

JK92N-8YFJ8-8T7K7-BYC9C-RVVX7 0xC004C008 18/12/26 16:41:41

JM9HR-YHNPC-77KYV-Y8DR2-8XCHH 0xC004C008 18/12/26 16:42:14

JMCJW-H7N7X-4349R-MK72H-7QWVH 0xC004C008 18/12/26 16:42:30

JN488-YC2HR-QP9TT-JKRDB-CWF7H 0xC004C008 18/12/26 16:43:03

JNG9R-8BD62-9DJPP-7CR3R-TVJVH 0xC004C008 18/12/26 16:43:21

JNWVD-HTQPD-GFX94-3763D-KKXQV 0xC004C008 18/12/26 16:43:38

JQ2YT-NGF8B-Y2KY6-JH43G-VCD97 0xC004C008 18/12/26 16:44:30

JQHBK-6NJY7-QPP84-T4P7G-QYHX7 0xC004C008 18/12/26 16:44:47

JRJXW-NF463-FQWRR-RGH2R-BY47H 0xC004C008 18/12/26 16:45:03

JRNR3-T626X-MCKRR-8PK9F-WFG3V 0xC004C008 18/12/26 16:45:20

JWNGY-43PTP-VY3BG-Y962V-4C2HH 0xC004C008 18/12/26 16:45:37

JWNJ4-YF77D-22R26-D46PJ-J8F7H 0xC004C008 18/12/26 16:46:11

JYNP2-7P9HP-PQ9BQ-R69P4-6Q7X7 0xC004C008 18/12/26 16:49:38

K2836-N7R4F-964RR-J7JDB-WHVX7 0xC004C008 18/12/26 16:49:53

K4F6V-DKNXF-HHKRP-4WY8C-76DDV 0xC004C008 18/12/26 16:50:26

K64QN-XP86G-FV2V2-898D7-BDWVH 0xC004C008 18/12/26 16:50:42

K7XK7-D6NR3-DH6R6-HP4MM-VQWVH 0xC004C008 18/12/26 16:51:17

K82DG-74N7Y-W4YRT-V9J6X-JXCHH 0xC004C008 18/12/26 16:51:33

K8KXF-CNXV3-YRCJF-X8RT7-94R7H 0xC004C008 18/12/26 16:52:09

K8T9N-JJF3F-G8YQQ-FRQ68-33WVH 0xC004C008 18/12/26 16:52:25

K934M-3CNKB-89PHF-G7M68-TQ7X7 0xC004C008 18/12/26 16:52:43

K99HN-XDVFK-MCMKR-PPRM4-DJ3DV 0xC004C008 18/12/26 16:52:59

K9DWN-MPFTJ-4HXVM-FRV3T-V6DDV 0xC004C008 18/12/26 16:53:16

PTNCH-HY7Q4-X433R-BV3H8-RX8VH 0xC004C008 18/12/26 17:35:29

PTNM7-47BHB-V68T7-7D6TX-YDWVH 0xC004C008 18/12/26 17:35:46

PV3XB-6NMRR-VQ23W-KCJFJ-HMHX7 0xC004C008 18/12/26 17:36:04

PV4JC-NHDKC-HKVCF-G2MTK-DYHX7 0xC004C008 18/12/26 17:36:22

PVPN7-F28BJ-QR8P7-HCD68-78Q97 0xC004C008 18/12/26 17:36:39

PWNKP-4W47X-CWDTJ-GFWJD-VXMK7 0xC004C008 18/12/26 17:36:57

PWY7D-PDNMH-438M8-7WXXQ-Y4G3V 0xC004C008 18/12/26 17:37:18

PXN38-FRQW7-WVYBM-QKX9C-DDBK7 0xC004C008 18/12/26 17:37:35

Q2JNY-78XCD-V7WFT-6FHGP-HH63V 0xC004C008 18/12/26 17:38:09

Q4299-PVNWT-6W4TT-7WVWT-V6DDV 0xC004C008 18/12/26 17:38:47

Q4JN8-Y4QMD-JW6FB-FT3CC-VFR7H 0xC004C008 18/12/26 17:39:16

Q4PNV-F8FCK-696MJ-QRV8T-QYHX7 0xC004C008 18/12/26 17:39:32

Q6NBX-B6FJ2-MCC22-X9YDX-C7JVH 0xC004C008 18/12/26 17:40:08

Q72W3-YN77G-6P63Q-FKD2X-DYHX7 0xC004C008 18/12/26 17:40:26

Q7FPN-Y9B4T-VGP2F-C9HBG-683DV 0xC004C008 18/12/26 17:40:42

Q88G6-6NYRC-24F8V-QCFMD-H22HH 0xC004C008 18/12/26 17:41:01

Q8MDH-HN4D9-HX3T2-XRDVX-3RR7H 0xC004C008 18/12/26 17:41:18

Q8VNG-YVBYF-TF6R8-XJH8C-TMT3V 0xC004C008 18/12/26 17:41:37

Q9QN7-VB3RQ-FBQKQ-JR869-9HJVH 0xC004C008 18/12/26 17:41:55

QDYB6-7NVJ6-FP3F2-4CTV4-GXXQV 0xC004C008 18/12/26 17:43:09

QFW79-4MNH6-DG629-Q2CYK-H6DDV 0xC004C008 18/12/26 17:43:45

QG8D3-9NQPR-4J3RK-GYTJW-82QDV 0xC004C008 18/12/26 17:44:04

QGBN2-FDBRK-3JTVR-7JBVW-6MT3V 0xC004C008 18/12/26 17:44:23

QGJ8V-8FNV9-8DPRT-R62FM-G3BK7 0xC004C008 18/12/26 17:44:40

QGN27-7FB6V-FMFDH-DF3P4-K4R7H 0xC004C008 18/12/26 17:44:57

QGTPN-W8JVH-WJHP7-RTVV6-TJF7H 0xC004C008 18/12/26 17:45:15

QK3MB-XNC6H-3T7M3-824Y2-TMT3V 0xC004C008 18/12/26 17:46:16

QMBVN-FJ3QW-G9V3W-PB2RX-CDKQV 0xC004C008 18/12/26 17:46:33

QMN2Q-Y6Q8K-FFHPY-C7DW7-FJQ97 0xC004C008 18/12/26 17:46:51

QNJJ3-RC9MB-TMW9H-XD3QH-RGDDV 0xC004C008 18/12/26 17:47:45

QNMTV-MKY68-HHBQ6-8VRDM-DPD97 0xC004C008 18/12/26 17:48:03

QQ69D-8NFYH-VBPJC-8KXKW-78Q97 0xC004C008 18/12/26 17:48:39

QQDNQ-FTD8V-JHGRF-WJWRR-3DBK7 0xC004C008 18/12/26 17:48:58

QRRBV-XMN48-6RJFH-VD9GH-T3BK7 0xC004C008 18/12/26 17:49:15

QTJXF-4RN9M-PDYT4-RQHJJ-TQ7X7 0xC004C008 18/12/26 17:49:32

QTKJV-CNM3Q-HGCFH-QVGBF-VMHX7 0xC004C008 18/12/26 17:49:50

QVX4M-JNXWP-MMYV8-KJ2J2-6JF7H 0xC004C008 18/12/26 17:50:26

QXCGW-NTKGB-KFP8Q-24F64-R3KQV 0xC004C008 18/12/26 17:50:42

QYBNP-KX692-447DM-VVHVT-237X7 0xC004C008 18/12/26 17:51:01

R3DWJ-MN4KG-T6X2D-JX8M3-GF397 0xC004C008 18/12/26 17:51:41

R3NR3-VD6WJ-K7CC9-KP3DB-WHVX7 0xC004C008 18/12/26 17:52:00

R4BCK-NBWX6-4MTBJ-CWY32-9QBK7 0xC004C008 18/12/26 17:52:38

R6XRX-6XNG2-QD8H4-79PRX-QV63V 0xC004C008 18/12/26 17:52:56

R7GWN-JYT3C-MBR7F-VXFYC-Q3WVH 0xC004C008 18/12/26 17:53:14

R7MHJ-FNWJF-PB8Q4-W9T7K-2YT3V 0xC004C008 18/12/26 17:53:33

R8DQ7-TYN4W-PXFGH-RFJYC-V8Q97 0xC004C008 18/12/26 17:54:28

R8KNV-GXK2D-PQ3PB-KBHPT-C9XQV 0xC004C008 18/12/26 17:54:45

R8NRT-FHFJX-QTBVH-Y9TQF-R3KQV 0xC004C008 18/12/26 17:55:03

R8WVQ-6MN6B-VF2JX-96RH7-GCQDV 0xC004C008 18/12/26 17:55:21

R8X2P-NTP7K-XKGCW-VVVRV-MBHX7 0xC004C008 18/12/26 17:55:39

R9KWK-MNJ3T-RVBTV-PFFHK-2YT3V 0xC004C008 18/12/26 17:56:16

RBTDN-YJ8VJ-G3DX3-3MV4W-XW3DV 0xC004C008 18/12/26 18:06:01

RCGMN-HRHJC-6P8FV-MP62W-9TPHH 0xC004C008 18/12/26 18:06:20

RFGQT-NDG8P-MVXY8-F4XH2-27JVH 0xC004C008 18/12/26 18:06:38

RGGFW-VCNVF-WPC98-68XCR-F6YK7 0xC004C008 18/12/26 18:06:56

RJNMG-2H2XH-QF3WQ-YGQDD-49CHH 0xC004C008 18/12/26 18:07:32

RJTH2-FN98W-MVTBM-HQKXH-QPD97 0xC004C008 18/12/26 18:07:49

RM4FN-B92YY-D4DMW-F26HQ-M7VX7 0xC004C008 18/12/26 18:08:27

RNB24-4R2V2-M3JQK-B43Y3-Y4G3V 0xC004C008 18/12/26 18:09:04

RNCP6-9JM6X-WG4M7-W7MDF-MWQ97 0xC004C008 18/12/26 18:09:22

RNDQB-HG47F-V23MV-9V869-V22HH 0xC004C008 18/12/26 18:09:39

RNGWM-4XMXD-3VJB7-62GHQ-H22HH 0xC004C008 18/12/26 18:09:59

RNH79-Y7KYJ-J7BH9-M28PJ-F3KQV 0xC004C008 18/12/26 18:10:18

RNQPM-QDHM2-23FBF-6V4VJ-QDBK7 0xC004C008 18/12/26 18:10:35

RNWGV-266TV-T88G9-6BRTJ-Q69QV 0xC004C008 18/12/26 18:11:13

RQ7RN-PMPVD-DQCYH-DBRJ6-MKMK7 0xC004C008 18/12/26 18:11:49

RQQ94-DWN3B-M2FMM-T66HG-QYHX7 0xC004C008 18/12/26 18:12:26

RR3KQ-MTNPD-VTWMG-3CRBY-K763V 0xC004C008 18/12/26 18:12:47

RRG23-WN94R-DYPQK-47M3K-KQBK7 0xC004C008 18/12/26 18:13:05

RRNQ7-R34D6-CGV3G-PTGYF-4X8VH 0xC004C008 18/12/26 18:13:23

RTG7V-NQQQV-2XFYY-BPFHG-QYHX7 0xC004C008 18/12/26 18:14:19

RVQNV-9H8CQ-3X7TG-V93XP-D69QV 0xC004C008 18/12/26 18:14:55

RWKY4-CTN3X-XPBHF-XD3P9-8QKQV 0xC004C008 18/12/26 18:15:32

RWMWJ-W3N4K-4VY3J-FYG22-DDBK7 0xC004C008 18/12/26 18:15:51

RWNMP-RQ6BV-Y9V8Q-HG94Q-GF397 0xC004C008 18/12/26 18:16:29

RXVWN-6GTQ6-48B2D-7G8VV-PWF7H 0xC004C008 18/12/26 18:17:05

RYN9D-G783G-642PB-H97WT-KTPHH 0xC004C008 18/12/26 18:17:24

T2CN3-472JM-78T6B-6X7CR-QGPHH 0xC004C008 18/12/26 18:18:02

T32N3-F729H-9WHH3-QHBVG-CGYK7 0xC004C008 18/12/26 18:18:19

T3C9V-6NGMG-VXW66-78WVD-9763V 0xC004C008 18/12/26 18:18:56

T3RY6-NTTGD-MGJDH-Q4XFQ-QRR7H 0xC004C008 18/12/26 18:19:13

T42QD-NRTWB-MVBKB-9CJ24-GXXQV 0xC004C008 18/12/26 18:19:34

T4H9D-8NXJV-2BHGK-P74C3-T6PHH 0xC004C008 18/12/26 18:19:54

T4NGJ-X7YWV-4RQ34-Y7FPH-R9CHH 0xC004C008 18/12/26 18:20:12

T72NQ-GB4RG-W3472-TRC9Y-R6YK7 0xC004C008 18/12/26 18:21:10

T7GB3-NW288-899Q2-2PG6B-TXXQV 0xC004C008 18/12/26 18:21:29

T7NXP-3RJMV-4FYVQ-F2WMT-722HH 0xC004C008 18/12/26 18:21:47

T7XD7-G8NGB-RQ46T-TV9GX-T83DV 0xC004C008 18/12/26 18:22:04

T82NX-8BDBX-6TRYG-HM4JJ-D9MK7 0xC004C008 18/12/26 18:22:22

T8NFK-Y7BDQ-8W6J6-JM4PG-V6DDV 0xC004C008 18/12/26 18:22:40

T9JHN-VD68H-PGG6X-C2XYV-VT9QV 0xC004C008 18/12/26 18:23:20

T9Q9V-T2NY9-HP8CM-VTH79-FRG3V 0xC004C008 18/12/26 18:23:37

TCM37-NBFJW-VMHYY-M6XW9-7XMK7 0xC004C008 18/12/26 18:24:14

TD3NG-JX3BC-4BXMH-3WGBD-M7VX7 0xC004C008 18/12/26 18:24:33

TFMHN-MG8GC-9Q394-B2VMJ-Q69QV 0xC004C008 18/12/26 18:25:14

TFR3N-9B6WC-6WXP9-H2G6W-29XQV 0xC004C008 18/12/26 18:25:31

TH9NM-982KV-2BQQX-VC2HH-R9CHH 0xC004C008 18/12/26 18:26:36

THMN7-PGV28-9979C-PWDMR-Q9MK7 0xC004C008 18/12/26 18:26:55

TJ7NX-V23DC-Y2224-GGYXG-D3WVH 0xC004C008 18/12/26 18:27:32

TJ9C3-PN9RX-WTCTC-Y4FFY-7MHX7 0xC004C008 18/12/26 18:27:52

TJK3N-XTC6J-94HM2-24XH8-DGPHH 0xC004C008 18/12/26 18:28:11

TKJ6N-4GY4X-9KJ9F-HYJXR-HQWVH 0xC004C008 18/12/26 18:29:17

TM3WN-2RJFM-9F9YP-V64C8-RX8VH 0xC004C008 18/12/26 18:29:56

TN3HG-G4YM4-BCFWV-X7X32-9QBK7 0xC004C008 18/12/26 18:30:35

TN46Y-XFJ42-87FGG-YP6C2-MP2HH 0xC004C008 18/12/26 18:30:56

TN4JM-BR4VG-9R3QX-X9W3X-MG9QV 0xC004C008 18/12/26 18:31:15

TNC6F-M8TFY-BB6CT-BWJQ2-KW3DV 0xC004C008 18/12/26 18:31:57

TNGTD-D967X-THPPK-9P6QV-HXMK7 0xC004C008 18/12/26 18:32:40

TNPRT-FMWFW-KBDFF-3FXB3-49CHH 0xC004C008 18/12/26 18:33:39

TNTW4-T8GWD-XX7F9-392HY-VQWVH 0xC004C008 18/12/26 18:34:00

TNYD3-DJPTD-H299T-VFW4D-PYT3V 0xC004C008 18/12/26 18:34:23

TP2WN-6CWMK-7CYKV-PRG4W-XW3DV 0xC004C008 18/12/26 18:34:42

TQ4GD-BNVRC-3WXYP-XT3TY-K763V 0xC004C008 18/12/26 18:35:22

TRN6K-YHRQV-4WP34-28YTF-BY47H 0xC004C008 18/12/26 18:36:03

TVNKG-PVK4M-R3B9R-B784H-KHJVH 0xC004C008 18/12/26 18:36:43

TW72B-N8F28-4FP46-64PYH-BDWVH 0xC004C008 18/12/26 18:37:03

TWQD2-NG2M7-8YQ4T-QKJ7C-8XCHH 0xC004C008 18/12/26 18:38:02

TWVXG-ND7GD-Q64K8-2THPT-237X7 0xC004C008 18/12/26 18:38:22

TXVJY-NBJQ2-BVJ9V-JX3GG-RRG3V 0xC004C008 18/12/26 18:39:29

TYD3N-DDMKH-TRR3M-VH3CX-XKXQV 0xC004C008 18/12/26 18:39:48

TYMNF-KC7WJ-8WKJF-P28M3-Y4G3V 0xC004C008 18/12/26 18:40:48

TYQC4-X2NGF-42M6J-G289T-J2QDV 0xC004C008 18/12/26 18:41:07

V29NQ-KF96Q-QD39Y-4Q9QM-XBT3V 0xC004C008 18/12/26 18:41:28

V2BWR-M6NBY-788FK-JD6PH-7QWVH 0xC004C008 18/12/26 18:42:00

V2GRP-8VNVR-DPB2V-QCCRV-CYT3V 0xC004C008 18/12/26 18:42:17

V2N3G-HJMQH-4H38W-2J9HY-KD7X7 0xC004C008 18/12/26 18:42:36

V2NK6-3RJ7H-MJC6Y-QJXY8-TQ7X7 0xC004C008 18/12/26 18:42:56

V2V2D-N3CGT-DDMDV-9YXBQ-BG9QV 0xC004C008 18/12/26 18:43:14

V43X4-N83YB-RK2MG-DPBFD-JTYK7 0xC004C008 18/12/26 18:43:56

V67NT-Q2HY7-8WDDD-HDJMB-X4R7H 0xC004C008 18/12/26 18:44:15

V6FMN-F44PX-3CYK6-4WM4T-VCD97 0xC004C008 18/12/26 18:44:56

V6RHW-D8NGM-K6V9R-G227G-CGYK7 0xC004C008 18/12/26 18:45:14

V6YTG-NF4C9-BTJWQ-H7G26-3V63V 0xC004C008 18/12/26 18:45:33

V7JHQ-BN2BC-6C6YJ-2YTKX-QV63V 0xC004C008 18/12/26 18:45:54

V7W4X-N6HRX-8C4M4-7RQ62-3YHX7 0xC004C008 18/12/26 18:46:13

V8NKD-H2973-JWPQQ-X2R9W-78Q97 0xC004C008 18/12/26 18:46:32

V96YN-64VTD-RPHV3-9Q38W-82QDV 0xC004C008 18/12/26 18:46:52

V97RG-NW3V8-FK679-QVXDC-XTPHH 0xC004C008 18/12/26 18:47:11

V9NWM-6QB4R-TC9P4-9CK8X-HCD97 0xC004C008 18/12/26 18:47:33

VB8Q8-NVR6D-RCJ62-YK2Y7-RGDDV 0xC004C008 18/12/26 18:48:13

VC7CC-MWNGP-27YPT-KYYK9-RM47H 0xC004C008 18/12/26 18:48:34

VCNQ9-TGFBG-JB72R-XJD7J-82QDV 0xC004C008 18/12/26 18:49:17

VD883-JN3V9-PP8RW-YGF6Y-92D97 0xC004C008 18/12/26 18:49:36

VD8NW-VMDWD-W4QRX-4T8RX-V22HH 0xC004C008 18/12/26 18:49:56

VNWYW-GXHM7-KJMXX-CY7G2-3YHX7 0xC004C008 18/12/26 18:51:57

W37CD-BBNFX-GTW33-QGQ2C-BTDDV 0xC004C008 18/12/26 18:53:36

W4K48-FN9JQ-K94XF-V8446-9KXQV 0xC004C008 18/12/26 18:53:57

W7D4N-QCRQT-GHR32-KQC27-GCQDV 0xC004C008 18/12/26 18:54:37

W94NK-2TPY3-YBRRQ-R827W-9TPHH 0xC004C008 18/12/26 18:54:56

WBN6P-3QRTC-8V2TK-MJQ93-MDWVH 0xC004C008 18/12/26 18:55:15

WDNHJ-BM6FK-R4XVM-CPWTC-GQ7X7 0xC004C008 18/12/26 18:55:35

WF3TN-P7PGD-3Q4PQ-HRFKB-QJ3DV 0xC004C008 18/12/26 18:55:56

WF9DF-JNXX3-6P9XB-CMWVD-63BK7 0xC004C008 18/12/26 18:56:16

WFMDK-NRYM8-QYRDQ-C4VF3-G83DV 0xC004C008 18/12/26 18:56:37

WGNWF-PJX86-HCVHJ-P34MX-YDWVH 0xC004C008 18/12/26 18:56:57

WGYFH-N9FF2-TR9QY-TH8TX-FRG3V 0xC004C008 18/12/26 18:57:16

WHDF4-PJNT8-7FQCJ-V9B6J-6MT3V 0xC004C008 18/12/26 18:57:36

WHN4H-KXCFB-TFQPR-DKHKQ-49CHH 0xC004C008 18/12/26 18:57:56

WHP2N-6X3DH-XRTW8-36KY7-2R397 0xC004C008 18/12/26 18:58:14

WKNJB-KTBQX-BRDHM-JGRVC-VFR7H 0xC004C008 18/12/26 18:59:55

WMJDX-N6R4B-G3F6K-T698X-MG9QV 0xC004C008 18/12/26 19:00:15

WMNF8-PJQV2-TGTXW-V4BXB-B4G3V 0xC004C008 18/12/26 19:00:35

WMQFN-WRCX8-9QPRG-Q29QT-9KXQV 0xC004C008 18/12/26 19:00:55

WN3JM-7KJHX-4RXHC-CFCBG-HFR7H 0xC004C008 18/12/26 19:01:14

WN3P2-9PM8G-XGW4J-C67M8-TQ7X7 0xC004C008 18/12/26 19:01:34

WN4WH-PVJ6Q-DH67D-G2QHP-Q3WVH 0xC004C008 18/12/26 19:01:53

WNBVP-3F92X-Y6Q64-JKGH8-W4397 0xC004C008 18/12/26 19:02:35

WND2W-4QH69-VRBVD-MB2C7-9BT3V 0xC004C008 18/12/26 19:02:56

WNRGP-RQJHD-YF32G-KC3T6-FVVX7 0xC004C008 18/12/26 19:03:15

WP2YK-N79JH-CWDD3-XXWPC-VFR7H 0xC004C008 18/12/26 19:03:59

WPP49-HFN89-XBD78-MWWCM-8FG3V 0xC004C008 18/12/26 19:04:39

WPR6X-N36PR-HCRQW-VTY9Y-MY47H 0xC004C008 18/12/26 19:05:02

WRBN8-2RJWH-H73K4-BJKCT-RRG3V 0xC004C008 18/12/26 19:05:42

WRQD4-7NDWJ-PDWP2-C94JY-TXXQV 0xC004C008 18/12/26 19:06:02

WRTD8-NCG3F-DTHY2-V96C7-46YK7 0xC004C008 18/12/26 19:06:23

WRV6N-H466M-JM6CP-GMCXT-YG9QV 0xC004C008 18/12/26 19:06:43

WRX6R-NT3P2-D8T6F-J8KXJ-MTDDV 0xC004C008 18/12/26 19:07:04

WTND3-2XJ3P-7Q29F-W3GKM-2PQDV 0xC004C008 18/12/26 19:08:06

WVKJW-FRNWB-R4DKX-7MKDQ-G83DV 0xC004C008 18/12/26 19:08:45

WVNCJ-VPB2V-P9FGH-4RDVM-FGDDV 0xC004C008 18/12/26 19:09:07

WVNM9-73D98-GYJHV-7FMP8-HMHX7 0xC004C008 18/12/26 19:09:27

WVXCC-4TNDF-2B7YR-VV3B2-76DDV 0xC004C008 18/12/26 19:09:48

WW8KD-YNF39-KC3GP-4XC42-P9XQV 0xC004C008 18/12/26 19:10:10

WXNDP-932YJ-WJ3HX-B2DR3-C37X7 0xC004C008 18/12/26 19:10:29

X2YN6-7C438-49TTP-FYPYB-8FG3V 0xC004C008 18/12/26 19:11:55

X3NM4-VMRPP-MYBYQ-7CMQH-G6PHH 0xC004C008 18/12/26 19:12:21

X63BN-VGYRX-8MWBV-X6TYX-BKMK7 0xC004C008 18/12/26 19:12:38

X7P9N-MT9XK-Y3HT8-6B6Y2-D69QV 0xC004C008 18/12/26 19:14:22

X8J3Y-NQ32Q-T2CVP-G4YBT-3V63V 0xC004C008 18/12/26 19:15:04

X8P36-8VNXD-GCPKW-RB7CC-P9XQV 0xC004C008 18/12/26 19:15:25

X8PPP-NMXTC-926FX-YHXCR-F6YK7 0xC004C008 18/12/26 19:15:45

X8T2B-NYMD4-7GBJB-VYFVT-683DV 0xC004C008 18/12/26 19:16:05

XC2NC-H49K3-FYBRD-RT463-VXMK7 0xC004C008 18/12/26 19:16:26

XC2NF-VH26P-4GCFP-RDT7M-FGDDV 0xC004C008 18/12/26 19:16:47

XC8WR-N8B9P-2Y7BH-WFM3F-W8F7H 0xC004C008 18/12/26 19:17:07

XCNJD-BHRFG-QRR7T-2GHWW-82QDV 0xC004C008 18/12/26 19:17:27

XCNK2-T6Q3Q-KGK83-66DG2-D69QV 0xC004C008 18/12/26 19:17:48

XCQ2P-TRNPG-BJV3P-FFD2M-JK8VH 0xC004C008 18/12/26 19:18:29

XD2FN-KDVPB-4MHXM-7CFGB-JK8VH 0xC004C008 18/12/26 19:19:10

XD93T-GKN2R-BHF7X-8PFPB-MY47H 0xC004C008 18/12/26 19:19:31

XF8NP-KXBF2-G28WX-TG4J9-DYHX7 0xC004C008 18/12/26 19:19:53

XG67N-DXV4H-W787X-9FHF8-F3KQV 0xC004C008 18/12/26 19:20:38

XGJM3-2DNJ7-TTKR2-CPBBF-4X8VH 0xC004C008 18/12/26 19:20:59

XH2TN-XCKFP-97DDT-DD4T4-HQWVH 0xC004C008 18/12/26 19:21:19

XJ3PN-4YJCH-W7GK6-8P4BD-7T9QV 0xC004C008 18/12/26 19:22:00

XJQNT-BCH7T-4JKKG-4CP7M-8FG3V 0xC004C008 18/12/26 19:22:20

XKHTG-GN42J-4FW7W-BKTGT-TJF7H 0xC004C008 18/12/26 19:22:39

XKPVN-XK7JD-FYPKJ-THCH7-46YK7 0xC004C008 18/12/26 19:23:00

XMTCN-FXDYX-8469P-7FG7F-369QV 0xC004C008 18/12/26 19:23:20

XMYFH-NBWM2-6237J-FYFBX-JXCHH 0xC004C008 18/12/26 19:23:39

XN2J7-TJ8B3-FKPW7-Q7CQG-BP2HH 0xC004C008 18/12/26 19:24:00

XN3CD-DJ9MT-FCRWG-2GYGH-FJQ97 0xC004C008 18/12/26 19:24:22

XN4HP-DMW48-QMPHM-GFGP9-8QKQV 0xC004C008 18/12/26 19:25:04

XN7JR-XTT2G-8F43Y-TRV8J-JFG3V 0xC004C008 18/12/26 19:25:46

XN9W8-M4TV9-BMW6X-3D9FP-PGYK7 0xC004C008 18/12/26 19:26:30

XNBH7-PGKWR-492BH-7TYQ4-VMHX7 0xC004C008 18/12/26 19:26:51

XNCH8-DJ9YR-VYG9Q-22XRF-K4R7H 0xC004C008 18/12/26 19:27:11

XNK8D-VVGH3-QT3T3-MKYH6-H8Q97 0xC004C008 18/12/26 19:27:32

XNR86-MBRMF-MXXXF-X2JFR-R3KQV 0xC004C008 18/12/26 19:27:55

XNRXH-C2FJ2-WVMHQ-PHMJ4-QGPHH 0xC004C008 18/12/26 19:28:39

XNX68-4HV67-C298K-P8T94-PPQDV 0xC004C008 18/12/26 19:29:41

XPHP8-KKN8Q-3BRK9-D69KX-V22HH 0xC004C008 18/12/26 19:30:25

XPYB9-N2D8J-PGMKH-6BDCT-237X7 0xC004C008 18/12/26 19:30:45

XQNGJ-D696T-4Y9F6-WVWHM-JK8VH 0xC004C008 18/12/26 19:31:06

XRD4G-HYNJM-VF48D-2JDHJ-J8F7H 0xC004C008 18/12/26 19:31:27

XRYMC-NKCY2-827P9-JGQRR-HQWVH 0xC004C008 18/12/26 19:32:32

XWNHX-VJ442-XT9G6-KDFGP-MP2HH 0xC004C008 18/12/26 19:33:22

XX622-N8CGT-GJVHT-KR9F7-HXMK7 0xC004C008 18/12/26 19:33:41

Y4BKC-GN4GF-CDT9G-BRBMQ-T6PHH 0xC004C008 18/12/26 19:35:36

YBFPV-JRNGB-J9M4B-FRTT9-GJF7H 0xC004C008 18/12/26 19:37:52

Office16_ProPlusMSDNR_Retail
Key: RFXPN-C2HVW-4CWQH-YC2X2-YKM3P
Description: Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008
 

toantam1997

Búa Gỗ
Có key office 2019 không bác?
Em vừa cài office professional plus 2019 nhưng chưa có key để active, mong bác giúp.
 

OTori

Rìu Bạc Đôi
Các bạn nên nhập Key bằng phần mềm MSAct Plus nếu thấy thông báo:

0xC004C020 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

hoặc:

0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

là Key còn kích hoạt được! :p:p:p lúc đó đăng IID lên các topic kích hoạt nhờ lấy giúp CID.

mh_auth_or_register

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

mh_auth_or_register

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Cập nhật 06-07-2019
 
Sửa lần cuối:

OTori

Rìu Bạc Đôi
Các bạn nên nhập Key bằng phần mềm MSAct Plus nếu thấy thông báo:

0xC004C020 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

hoặc:

0xC004C008 - The activation server determined that the specified product key cannot be used
=== !!! The product can be activated by phone !!! ===

là Key còn kích hoạt được! {beauty} lúc đó đăng IID lên các topic kích hoạt nhờ lấy giúp CID

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!
Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

mh_auth_or_register

Xem nội dung ẩn có sẵn cho người dùng đã đăng ký!

Cập nhật 06-07-2019
 
Sửa lần cuối:

QuangDat

Rìu Chiến
Key: D6RKN-QBWBV-C7TT3-KB4G9-QV7HC
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008

Key: D97XK-XNPK4-GFQVY-QVXT3-9D8DP
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008
 
Sửa lần cuối:

QuangDat

Rìu Chiến
Key:V3HW2-YNC9X-WC2BB-34PFQ-VXM3P
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008

Key:V7GNG-8M883-X3KCT-B9Y4D-FM6K2
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008

Key:VG83N-K2GTC-WFTFV-49GWQ-WQK7C
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008

Key:VMVNH-3C3YD-MJJT8-89TT2-JB6K2
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008

Key:VPBN4-DRR9B-62RPF-CHGFQ-QRTK2
Description:Office16_ProPlusMSDNR_Retail
ErrorCode:0xC004C008
 
Top