Share key Norton Security Deluxe 90 ngày (Public - Tập 2)

zxxzzxxz

Gà con
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
thank ad!
 

Handrf

Kiếm đá
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
Cám ơn bạn. Mình đã kích hoạt thành công bằng link thứ 4.
 

Satra

Búa Gỗ
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
Cảm ơn chủ thớt, mình đã active được bằng link thứ 3
 

taidauden

Búa Gỗ
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.

*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 22/08/2019 14:46
No quote
thanks
 

taidauden

Búa Gỗ
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
thanks
 

Shalaku

Gà con
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
Cảm ơn bạn, đã thành công.
 

danbeokia999

Búa Gỗ
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
ấu dè
 

danbeokia999

Búa Gỗ
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
âu tô kê
 
TOPIC TẠM NGƯNG PHỤC VỤ
CẢM ƠN ANH CHỊ EM ĐÃ QUAN TÂM VÀ ỦNG HỘ
**************************************

Một vài file setup add sẵn key 90 ngày:
Hiện nay Norton đã fix không cho xem key nữa nên mấy bữa nay tôi đang tìm cách khác.

Trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.

******************************************

Quy Định Chung:

  1. Điều kiện cần và đủ để có thẻ thấy key: 10 bài viết + Nhấn nút thích + Trả lời.
  2. Mỗi người chỉ được active cho 1 máy.ca
  3. Thời hạn sử dụng của key là từ 80 - 90 ngày.
  4. Đây là loại key đã được active sẵn, do đó thời hạn sử dụng của key sẽ bị trừ đi hàng ngày.
  5. Norton không cho phép cộng dồn số ngày sử dụng.
  6. Download: Norton Security Deluxe.
  7. Không share key vào thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ.
  8. Key Norton Security Deluxe:
de em thu xem the na`o, ba'c nhe'
 
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.

*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 22/08/2019 14:46
No quote
De em thu la.i 1 lan nua
 

Thongsay1

Gà con
Hiện nay cách xem key tôi đang áp dụng đã bị Norton fix. Do đó trước mắt, chỉ có cách down file cài đặt của Norton về và cài đặt thôi. File này đã add key sẵn nên không cần nhập key nữa, chỉ cần cài đặt là được cập nhật thời gian sử dụng.
*******************************************
Key Norton Security Deluxe ngày 23/08/2019 09:35
No quote
Cho tôi xin một key nhe bạn, xin cảm ơn !
 
Top