Share key Norton Security Deluxe 90 ngày (Public - Tập 2)

bd1808

Rìu Chiến Bạc
Em hỏi tý. Làm sao để mọi người Like + trả lời mới hiển thị nội dung (key). Và muốn thêm dòng chữ Chúc các bạn.....thành công) thì làm NTN?

Dùng code sau bạn nhé:

Mã:
[POSTS=10][REPLYANDTHANKS]
[LIST=1]
[*]XXXXXX
[*]YYYYY
[/LIST]
[/REPLYANDTHANKS][/POSTS]
[Quote]
[CENTER]Chúc các bạn cùng gia đình Sức Khỏe - Hạnh Phúc - May Mắn - Thành Công[/CENTER]
[/Quote]
 

thang896

Búa Gỗ

Quy Định Chung:
 1. Điều kiện cần và đủ để có thẻ thấy key: 10 bài viết + Nhấn nút thích + Trả lời.
 2. Mỗi người chỉ được active cho 1 máy.
 3. Thời hạn sử dụng của key là từ 80 - 90 ngày.
 4. Đây là loại key đã được active sẵn, do đó thời hạn sử dụng của key sẽ bị trừ đi hàng ngày.
 5. Norton không cho phép cộng dồn số ngày sử dụng.
 6. Download: Norton Security Deluxe.
 7. Không share key vào thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ.
 8. Key Norton Security Deluxe:
Thank b
 

alonsogaylord

Búa Gỗ

Quy Định Chung:
 1. Điều kiện cần và đủ để có thẻ thấy key: 10 bài viết + Nhấn nút thích + Trả lời.
 2. Mỗi người chỉ được active cho 1 máy.
 3. Thời hạn sử dụng của key là từ 80 - 90 ngày.
 4. Đây là loại key đã được active sẵn, do đó thời hạn sử dụng của key sẽ bị trừ đi hàng ngày.
 5. Norton không cho phép cộng dồn số ngày sử dụng.
 6. Download: Norton Security Deluxe.
 7. Không share key vào thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ.
 8. Key Norton Security Deluxe:
Cảm ơn bác
 
Top