Microsoft Office Share free office 2019 x64, key setup2019.

#1
Dowload:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
.

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Lưu ý chỉ hỗ trợ windows 10.
1. Tính năng trình bày nâng cao.
2. Phân tích dữ liệu mạnh mẽ hơn.
3. Cải thiện tính năng mực in.
4. Quản lý email dễ dàng hơn.
nguồn anonyviet
 
#2
Bản này bản chính thức chưa bạn? nghe nói bản 2019 chỉ được support 5 năm thay vì 10 năm như các bản khác, ngoài ra nó chỉ được hỗ trợ cập nhật trong 2 năm :(
 

tamngm

allons-y!
#3
Bản này bản chính thức chưa bạn? nghe nói bản 2019 chỉ được support 5 năm thay vì 10 năm như các bản khác, ngoài ra nó chỉ được hỗ trợ cập nhật trong 2 năm :(
Có bản chính thức rồi bác ạ, qua forum cũ vô topic của bác @dinhchungcm coi hướng dẫn cài đặt nha, rất chi tiết và hữu ích.
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
 

baongoc

Búa Gỗ
#5
Dowload:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
.

Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Lưu ý chỉ hỗ trợ windows 10.
1. Tính năng trình bày nâng cao.
2. Phân tích dữ liệu mạnh mẽ hơn.
3. Cải thiện tính năng mực in.
4. Quản lý email dễ dàng hơn.
nguồn anonyviet
Tôi cũng đã cài và đang sử dụng thấy phần xử lý của phần khá mạnh, đặc biệt có giao diện "Đen", phù hợp với win 10 (v1809). Chỉ lưu ý khó cài đặt và kích hoạt sơ ý nó lại về office 2016.
 
Top