Share 1 Theme Wordpress giới thiệu sản phẩm, bán hàng đơn giản

rs_lyly2009


Moderator
Thành viên BQT
Trước mình có làm cho bạn 1 theme wordpress bán hàng đơn giản Tiếng Việt, nên nay share lên cho các bạn.

Theme có thể được dùng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc bán hàng đơn giản.

Hình ảnh Theme


Để nhận Theme, cần tối thiểu 1 bài viết, và bình luận bên dưới. Cuối tuần mình sẽ gửi qua Inbox.
Hỗ trợ cài đặt & sử dụng qua Inbox: https://vn-zoom.org/conversations/add
 
Top