SÁCH - Để làm gì?

malemkhoang

Búa Gỗ Đôi
#1
Câu hỏi thật ngớ ngẩn!
Không!
SÁCH - giờ để ĐỤC. ĐỤC SÁCH
Nào...

Bà Bô-va-ry nhé, xinh không...

madam_bovary_book_sculpture_by_wetcanvas_d5v6xqy-fullview.jpg

Chân dung Dorian Gray nè...

the_portrait_of_dorian_gray_book_sculpture_by_wetcanvas_d5xczlj-fullview.jpg

Ba người lính ngự lâm...

the_three_musketeers_book_sculpture_by_wetcanvas_d5yivkm-pre.jpg


Đục thật luôn nè...


Alice nè...

alice_in_wonderland_book_sculpture_by_wetcanvas_d5b1zs2-pre.jpg

Chân dung một tác giả...

mark_twain_portrait_book_sculpture_by_wetcanvas_d68nq9m-pre.jpg

Một cái gì đó...

the_wind_in_the_willows__close_up_by_wetcanvas_d6i0e1c-fullview.jpg

Chớ có làm theo...


Nhân vật cũng dễ nhận ra...

droid_book_sculpture_by_wetcanvas_d63ntzx-pre.jpg

Bách khoa chim...

d5uh127-3b98738d-5232-4ca7-91cb-2c1455ee1e19.jpg

Và nữa nè....

d5uboeq-83bfd82d-2e0f-4f6f-8d56-1ca21fa42bd5.jpg

Bí mật nhé...


ĐI ĐỤC SÁCH ĐÂY!​
 
Top