[REVIEW] KRT CLUB 4.1.0.35 program released

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

vpwdxnyrqst

Búa Gỗ
Tài khoản bị khóa
Mã:
Version history KRT CLUB:

v 4.1.0.35: Added function to extract activation codes of anti-virus programs. Improved algorithm for activating antivirus programs with lic files of the old format (lic). An error with the operation of the program with Kaspersky Endpoint Security has been fixed. Improved program code.
v 4.0.0.27:Changed the program interface. Expanded program settings. The function of automatic activation by codes is added with the possibility of entering a code when the activation of anti-virus products is reset. The algorithm for determining the installed antivirus programs has been reworked. The algorithm for saving activation and activation of antivirus products by lic files has been improved, and the format of the license file (lic file) has been changed. The logic of the program's operation in safe mode has been changed: the function of removing password protection of anti-virus products has been added; redesigned self-deactivation feature. Added support for beta versions of the 21st line of anti-virus products.
v 3.1.0.32: Changed the algorithm for checking the registration data of the program and transferred to a secure connection using the https protocol. Improved program code. Fixed minor bugs.
v 3.1.0.29: Added support for Kaspersky Antivirus 20TR, Kaspersky Internet Security 20TR, Kaspersky Total Security 20TR, Kaspersky Free Antivirus 20TR. Improved program code. Fixed minor bugs.
v 3.1.0.28: Added support for Kaspersky Endpoint Security 11.1 (version 11.1.0.15919). Improved program code. Fixed minor bugs.
v 3.1.0.24: Improved algorithm for detecting installed antivirus programs.
v 3.1.0.23: Added an automatic activation function for a trial (30 days) period when resetting the activation of the anti-virus products KAV, KIS 13-19; KTS 15-19. Improved program code. Fixed minor bugs.
v 3.0.0.17:Improved program registration code with regard to the regional settings of Windows. Fixed incorrect display of font color when changing Windows themes. Added the ability to disable messages in the program settings. Fixed minor bugs.
v 3.0.0.16: Improved program registration code. Fixed minor bugs.
v 3.0.0.15: Completely redesigned program code. Changed the order of registration of the program. The algorithm of saving the activation and activation of antivirus products by lic files has been improved. A ban on cleaning up activation traces when an anti-virus program is installed. Changed dialogues of the language pack of the program. Added support for Kaspersky Small Office Security 6.
v 2.1.2.69:Added support for beta versions of the 20th line of anti-virus products. Reworked license file activation algorithm. The algorithm for resetting the activation and activation by the license file in the 19th line of anti-virus products has been improved, preventing the blocking of the operation of Kaspersky Protection (AntiBaner) in Internet browsers. Improved program code. Fixed minor bugs.
v 2.1.1.60: Added support for Kaspersky Antivirus 19, Kaspersky Internet Security 19, Kaspersky Total Security 19, Kaspersky Free Antivirus 19. Added support for language translations. Improved program code. Fixed minor bugs.
v 2.0.0.49:The algorithm for resetting and transferring the activation of 19 anti-virus product lines has been improved. Support for saving and transferring Kaspersky Free Antivirus 19 support has been included. The program code has been improved. Fixed minor bugs.
v 2.0.0.35: The function of the program with the rights of the system is enabled . Added support for Kaspersky Small Office Security 6TR. The algorithm for resetting the activation of Kaspersky Endpoint Security 11 has been improved. The program code has been revised. Fixed minor bugs.
v 1.1.0.23: Added support for Kaspersky Endpoint Security 11. Minor bugs fixed. Improved program code.
v 1.1.0.19: Added support for Kaspersky Antivirus 19TR, Kaspersky Internet Security 19TR, Kaspersky Total Security 19TR. Improved program code.
v 1.0.0.21:Changed the algorithm of the "Cleanup" function when an anti-virus program is installed. Changed the home page (View online help) program. Improved program code.
v 1.0.0.19: Minor bugs fixed. Improved program code.
v 1.0.0.17: The first club release of the program.


 

thahtrung06

Rìu Chiến Bạc
Tài khoản bị khóa
Thực chất, KRT CLUB là một phần mềm Cr@ck Kaspersky, KIS thay cho phần mềm KRT trước đây. Trong video của bạn @vpwdxnyrqst có giới thiệu một website tiếng Nga và để có thể tải phần mềm này về thì phải có tài khoản và đăng nhập.

Chúng ta là người Việt và ít người biết tiếng Nga nên khó tạo tài khoản. Cho dù bạn dùng google dịch để tạo tài khoản, kích hoạt và đăng nhập thì cũng không thể download phần mềm này về như trong video (bởi phải trả phí để nâng cấp tài khoản, lệ phí là 200 rúp mỗi năm).


Mình thấy trên diễn đàn vn-zoom cũng có một số topic share key kasperksy miễn phí trong box con này và giới hạn lượt kích hoạt, chỉ ai nhanh tay mới dùng được key.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top