Project Euler https://projecteuler.net/about

#1
Chào các bác,

Không biết ở diễn đàn mình có nhiều bác đã đang giải các bài toán trên trang project euler không ạ? Cá nhân em thì thấy đây là một trang rất bổ ích để cải thiện và học hỏi về giải thuật. Hồi đầu lúc em mới biết đến trang này, thì hầu hết cách giải của em là brute forces. Nhưng đến chừng chục câu sau là không còn hiệu quả nữa.

Nếu các bác có hứng thú về trang này mình có thể cùng nhau thảo luận mỗi tuần khi mỗi câu hỏi mới được đưa ra.
 
Top