Print-ads đẹp và sáng tạo (p1)

rs_lyly2009


Moderator
Thành viên BQT

Hãy cùng VNZ điểm lại những print ads ấn tượng tuần qua nhé. Chuyên mục tổng hợp print ads đẹp và sáng tạo sẽ được đăng vào thứ 2 hàng tuần trên Vn-Zoom.org. Đây là chuyên mục do biên tập viên của Vn-zoom.com tổng hợp từ các nguồn khác nhau. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thể cảm hứng sáng tạo mỗi ngày.

Jardinland
Agency: La ChoseSuper Bock
Agency: Caldas Naya

“Drinking is believing. The only non-alcoholic beer that tastes like real beer.”Wushu
Agency: Geometry GlobalZim
Agency: TuppiVerdant Zeal
Agency: Verdant Zeal

“One in four girls and one in ten boys are sexually violated before the age 18.”3M
Agency: Sutramagnus

Miracle Flight
Agency: Area 23

“We have a cure for distance.”

Le Silpo Delicacy
Agency: BBDO

Clinica Familia
Agency: YarcheVerdant Zeal
Agency: Verdant Zeal

“Your past can be their present. Donate to the needy.”Caroline Malamud
Agency: ChamánFoundation Tier im Recht
Agency: Ruf Lanz

Some animals are treated like garbage. Help us to help them. Donate to tierimrecht.orgPhương Uyên, Nam Khánh / Advertising Vietnam
 
Top