Game Online Phong Thần (VNG)

Kiếm thế, Võ Lâm 1 & 2, Phong thần toàn game hay mà vô tay VNG nát quá (toàn dùng VN đồng thần chửng sao chơi, trong mấy game thì em thấy pk là võ lâm 2 hay nhất ). Con giờ thì Kingsoft+VNG toàn bê lên mobile, nhưng mà em chả thích tí nào cả, thấy kì kì sao ấy.
 
Top