Phàm Nhân Tu Tiên - Tiên giới thiên - Vong Ngữ (186c)

Thảo luận trong 'Đọc Truyện' bắt đầu bởi rs_lyly2009, 2/11/17.

 1. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Phàm nhân tu tiên
  Tác giả: Vong Ngữ
  Tóm tắt
  Đây là phần 2 của bộ Phàm Nhân Tu Tiên. Nói về hành trình của Hàn Lập sau khi phi thăng Tiên Giới.
  Convert: truyencv.com
  [​IMG]
  Chương 1. Hồ Nữ
  Register or to view Spoiler content!
   
 2. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 2. Thạch Đầu ca ca
  Register or to view Spoiler content!
   
 3. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 3. Đi xa
  Register or to view Spoiler content!
   
 4. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 4. Gắn bó
  Register or to view Spoiler content!
   
 5. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 5. Mã thú
  Register or to view Spoiler content!
   
 6. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 6. Thiếu niên áo trắng
  Register or to view Spoiler content!
   
 7. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 7. Dư phủ
  Register or to view Spoiler content!
   
 8. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 8. Bạch Thạch chân nhân
  Register or to view Spoiler content!
   
 9. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 9. Pháp trận
  Register or to view Spoiler content!
   
 10. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 10. Nguy cơ
  Register or to view Spoiler content!
   
 11. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 11. Thức tỉnh
  Register or to view Spoiler content!
   
 12. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 12. Ta là Hàn Lập
  Register or to view Spoiler content!
   
 13. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 13. Ma Quang
  Register or to view Spoiler content!
   
 14. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 14. Tao biến
  Register or to view Spoiler content!
   
 15. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 15. Lệnh bài
  Register or to view Spoiler content!
   
 16. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 16. Tuyệt vọng
  Register or to view Spoiler content!
   
 17. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 17. Diệt hai tu
  Register or to view Spoiler content!
   
 18. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 18. Thỉnh cầu
  Register or to view Spoiler content!
   
 19. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 19. Hóa thần cháu trai

  Register or to view Spoiler content!
   
 20. rs_lyly2009

  rs_lyly2009 Home Sweet Home Thành viên BQT

  Chương 20. Mời
  Register or to view Spoiler content!
   

Chia sẻ trang này