npm install chạy chậm

#1
Khi chạy npm install lần đầu thì tiếng hoặc hơn cho project lớn, nửa tiếng hoặc ít hơn cho project nhỏ, không hiểu lý do tại sao

npm -v
5.6.0

node -v
v8.11.1

Mình đã uninstall node và npm, và IDE, install các version mới (npm trong node vesion là 5.6.0).
tốc độ mạng nhanh.
Máy ssd, ram 8GB, cpu i7 2 cores (4 virtual cores), windows 7 64x.
Kiểm tra ssd, nhiệt độ, ram đều tốt.
Máy chạy chế độ maximum performances.
Tất cả chương trình start-up bị tắt, ngoại trừ system.

Máy dùng đc hơn 2 năm.

npm cache vertify
tắt firewall và antivirus sau đó chạy install - tốc độ không thấy khác, nên sau đó bật lại. npm set registry sang http cũng không thấy khác, npm set progress=false đẻ npm install chạy không log ra terminal, cũng không khác mây.
thời gian chờ cho correctMkdir từ default thành 10ms

nếu bạn, anh chị, hoặc bé có ý kiến gì thì cho mình biết, để mình thừ nhé.

Một nghi vấn là do cpu. Khi npm install cho project lớn, trước finalizing máy sẽ frozen một khoảng thời gian. Ram chạy khoảng 6GB (unpaged khoảng 200MB - khá ổn). cpu 100%, và máy tình sẽ trong trạng thái slow motion. Mình kiểm tra 1 thư viện .tgz trong package.json nặng 120MB, thì extract sẽ lâu, nhưng mất tiếng, hai tiếng để install thì quá lâu
 
#2
đã biết lý do tại sao

mình dùng editor rubymine 2018.1, và editor indexing các thư mục khi có mới, nên khi dùng npm install, các gói package tạo ra liên tục trong node_modules, và rubymine indexing liên tục, tạo máy chậm.

khi lần đầu chạy npm install, thì sau khi mục node_modules được tạo, chọn Excluded thư mục đó (không indexing trong thư mục này), thì sau đó npm install cho lần đầu trong project mới sẽ chạy nhanh hơn

giờ thời gian còn 15-20 phút gì đó.. {beauty}
 
Top