Nạp license digital for win 10 all version with key die (no -censor-)

  • Thread starter thachtha
  • Ngày gửi
T

thachtha

#1
Activate DiGitail license win 10 (KTS) kích hoạt 1 lần vĩnh viễn theo máy
Cách mở CMD quyền Administrator xem ảnh 1
CMD (Admin) coppy & pasted hết nhóm lệnh + key đưới vào
(lưu ý thay key cho đúng phiên bản win cần kích hoạt key bên dưới)
================================================== ========
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /upk >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ckms >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /cpky >nul 2>&1
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
clipup -v -o -altto c:\
echo
================================================== ========
kế tiếp tải Tools về giãi nén, chạy Tools có thông báo chọn OK, chọn PATCH để Tools thực thi kích hoạt chờ vài phút xong.
link dowload Tools
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Hoặc
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

Tool này tỷ lệ phát hiện virus là 4/65

Win 10 RTM Professional Retail
Key : VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
Win 10 RTM Core (HOME) Retail
Key : YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
Win 10 RTM Enterprise OEM:NONSLP
Key : XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
Win 10 RTM EnterpriseS LTSB 2016
Key : NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
Win 10 RTM CoreSingleLanguage Retail
Key : BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
Win 10 RTM Education Retail
Key : YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
Win 10 RTM ProfessionalEducation Retail
Key : 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
link key OEM cho những bản còn lại
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

(share lại để giúp ae kích hoạt bao nhiêu máy cũng được)
================================================== ========
TỊCH TÀ KIẾM PHỔ
Fix lỗi sau khi updates & cài lên buil mới mất Digitail license
mở CMD Run as Admin coppy & pasted vào nhé
win 10 Enterprise LTSB 2016
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk NK96Y-D9CD8-W44CQ-R8YTK-DYJWX
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
win 10 pro Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk 8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
win 10 Education CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
win 10 Enterprise CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
win 10 pro CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
win 10 Home CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
Win 10 RTM CoreSingleLanguage CMD (Admin)
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
clipup -v -o -altto c:\
cscript //nologo %windir%\system32\slmgr.vbs -ato
echo
xem kết quả ảnh 2 & 3


 

panwenfu

Búa Đá Đôi
#3
Thank bạn.Bổ ích và chi tiết.Tôi đã test tất cả các bản Win 10=cách dùng Win 10 Pro+nạp skus.Ngon bổ
 
#5
Nói gì giờ đây ta ngay cả phần mềm diệt virus của Windows nó cũng phát hiện và chặn luôn không cho tải về.
 
Top