Hỏi/ Thắc mắc Monitor hệ thống có nhiều OS cả RedHat lẫn AIX

Hi mọi người, em tham gia diễn đàn đã lâu từ đợt còn là (.)com.
Nay bên em đang triển khai monitor hệ thống máy chủ có nhiều os từ Winserver đến Redhat 8, AIX 7.
Em đã chọn được thằng biểu thị là Grafana, dùng Prometheus kết hợp để lấy dữ liệu từ Node Exporter ở các máy con. Chạy trên RedHat 8 ok nhưng đến AIX thì không biết dùng agent nào để lấy được metric. Đang vướng chỗ này mà Deadline sắp đến.
Pro nào đã từng triển khai cho thằng em học hỏi với .
Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Top