Microsoft cung cấp bản cập nhật Win 7 với mã KB4539601 để sửa lỗi "Hình nền đen"

Hamano Kaito

Moderator
Microsoft cung cấp đường dẫn tải xuống cho bản cập nhật Windows 7 với mã KB4539601 để sửa lỗi "Hình Nền Đen". Đường dẫn tải xuống nằm ở cuối bài viết

external-content-duckduckgo-com-jpeg.9135

Microsoft hiện đã phát hành thêm một bản cập nhật cho Windows 7, để khắc phụ sự cố làm cho hình nên xuất hiện dưới dạng màu đen huyền thoại khi các bạn thiết lập hình nền với chế độ "Trải Dài" (Stretch). Vấn đề này chỉ xảy ra khi Microsoft phát hành bản cập nhật KB4534310 cho Windows 7 trước đó

Bên dưới là phần mô tả thay đổi được cung cấp từ bản cập nhật KB4539401 này của Microsoft. Quan trọng là bản cập nhật này được cung cấp như là một bản cập nhật tùy chọn trên Windows Update. Bạn có thể tải xuống và cài đặt thủ công bằng cách nhấn vào liên kết Tải Xuống ở cuối bài

Phần thay đổi cập cập nhật từ KB4539401

Từ Microsoft: Bản cập nhật không phải bảo mật này sẽ là các cải tiến và sửa lỗi một phần từ bản cập nhật KB4534310 (phát hành vào ngày 14 tháng 1 năm 2020) trước đó. Và cũng bao gồm những cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của Cập Nhật Tổng Hợp tiếp theo hàng tháng:​
  • Với bản cập nhật mới này sẽ khắc phục sự cố khiến hình nền của bạn hiển thị dưới dạng màu đen khi đặt chế độ "Trải Dài" (Stretch) sau khi cài đặt bản cập nhật KB4534310​
Đường dẫn tải xuống cho bản cập nhật KB4539601 | https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB4539601
 
Top