Hỏi/ Thắc mắc Medium cấm tài khoản mới post bài?

Trong đây có bác nào biết về Medium không cho em hỏi với...
Medium giờ nó cấm tài khoản mới post bài hả các bác? tài em dùng ngon thì bị khóa mất. xong em dùng mấy tài khoản google mới đăng ký rồi để post bài mà không được.
Medium em dùng đang ngon, back link, traffic đang đều chứ. Có cách nào kiến nghị được không các bác?
 
Top