Hỏi/ Thắc mắc Lỗi dịch vụ httpd sau khi đổi IP?

thanhbq

Gà con
Dear All,
Minh đang chạy server Centos 6.10 server có chưa 3 website dùng, mình có 02 card 1:eth0 ip: 103.249.102.6 và eth0:0 ip: 103.249.102.7mifnh muốn đổi qua ip khác thì bị lỗi như hình

 

caniquy

Búa Gỗ Đôi
up cho ae có chuyên môn hổ trợ bạn / góp ý bạn khởi động lại máy coi khắc phục được không? {brick}
 

viet0511

Gà con
bạn tìm file /etc/httpd/httpd.conf replace IP cũ thành IP mới đi là được
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top