Hỏi/ Thắc mắc Lỗi dịch vụ httpd sau khi đổi IP?

caniquy

Búa Đá
up cho ae có chuyên môn hổ trợ bạn / góp ý bạn khởi động lại máy coi khắc phục được không? {brick}
 

viet0511

Búa Gỗ
bạn tìm file /etc/httpd/httpd.conf replace IP cũ thành IP mới đi là được
 
Top