Hỏi/ Thắc mắc Lỗi dịch vụ httpd sau khi đổi IP?

thanhbq

Gà con
Dear All,
Minh đang chạy server Centos 6.10 server có chưa 3 website dùng, mình có 02 card 1:eth0 ip: 103.249.102.6 và eth0:0 ip: 103.249.102.7mifnh muốn đổi qua ip khác thì bị lỗi như hình

 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top