Hỏi/ Thắc mắc Lỗi chập chờn mạng ko rõ nguyên nhân

  • Thread starter cjgawatama
  • Ngày gửi
C

cjgawatama

Các pro cứu em ca này với.
Hiện tại em đang dùng mạng 40mbs của VNPT
em đặt router chủ ở tầng 1 và kéo 1 đường dây lên tầng 3.
Em config khác lớp:
IP chủ: 192.168.1.1
IP tầng 3: 192.168.0.1
Nhưng dạo này ko hiểu tại sao mạng ở t3 bị chập chờn, ping rớt gói tăng ping liên tục còn ping ở t1 thfi rất đều và mạng dùng rất tốt.
Em đã thay dây, thay cả router ở tầng 3 nhưng vẫn bị.
Em cònig lại cho cùng lớp vẫn bị
Các bác giúp em với ạ

Hiện tại chỉ có 2 máy kết nối ở tầng 3nhưng mạng vẫn chập chờn

Ping ở tầng 3 đây ạ, càng về đem thì nó rớt càng nhiều ạ

Code:
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=30ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=87ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Request timed out.
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=132ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=55ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=507ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=36ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=95ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=52ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=31ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=30ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=41ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=155ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=64ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=53ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=65ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=163ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=33ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=97ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=32ms TTL=55
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=32ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=86ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=30ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=85ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=37ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=70ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=81ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=35ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=30ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=225ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=30ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=27ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=24ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=23ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=1439ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=599ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=94ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=34ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=357ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=688ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=604ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=744ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=105ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=101ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=150ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=86ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=190ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=498ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=56ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=223ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=141ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=1025ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=79ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=836ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=2346ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=1087ms TTL=55
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=60ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=77ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=34ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=149ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=131ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=29ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=28ms TTL=55
Reply from 172.217.25.14: bytes=32 time=26ms TTL=55

Đây là router tầng 1
 
Top