Windows 10 Kích hoạt win10 pro với key retail và lấy bản quyền số

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

VNZ-ROAD

VNZ-ROAD
Key Retail Windows 10 Pro!
Add key vào MSAct Plus để biết key nào còn sống! Sau khia add key chờ 1 chút nó sẽ báo ở khung bên dưới

Nếu key báo error thì thay key khác ,nếu MSAct Plus hiện step2 ID thì vào link bên dưới để get ID , nếu key còn lượt online thì nó báo activated
https://vn-zoom.org/threads/getweb-lay-id-kich-hoat-win-va-office-voi-key-retail-co-the-dung-cho-key-mak-vua-het-luot-online.989/

Sau khi nhập CID kích hoạt > Vào Settings > Windows Update & Security > Activation > Add Key đã kích hoạt thêm 1 lần nữa > Kích hoạt bản quyền số.

add 1 trong những key dưới vào MASct-Plus

====================
Nếu có key từ các bạn chia sẻ thì mình sẽ update ngày giờ . Còn như key die thì các bạn thông cảm vào TOPIC nhờ call by phone .
========
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

locb2

Rìu Sắt
update key mới về hàng loạt , nhưng sẽ nhanh chóng bị chặn các bạn ai thấy thì nhanh chân lấy số cho win10 pro
update key
Key Windows 10 Online :Văn Dần Thanh Hoa FREE KEYS tài trợ 03/10/2017 = W7+W10
Activation windows10 Pro Digital license
34 - KEY WINDOWS 7 OEM PRO online
7K3WF-TB8HC-8TYKB-GWYXM-8JCXY
V2HQ7-B3BPQ-PDPCW-XPTDP-W64DB
YPB4B-GVM23-KKTJ9-Q3KB9-F68YV
MXB7C-MPH9Y-62FWG-7BGDJ-XWRYK
HQG8D-MH3HP-Y64TJ-8YP84-CT9BJ
82MVF-78RFR-WWJJ2-WHX73-86YW9
GJY9B-WMJXV-4BHQ3-W3KTX-MHXQJ
VK622-3VGCW-C4H39-MHQP6-T62TQ
28MFX-QPRT6-T2Y33-RDP4D-HBFCB
6FC9Y-WVKWX-GFBRW-YKHQP-JHHTC
V4FGP-GJCFV-9CH4B-XHH8W-3CB8H
MVKY7-8W7MK-CMFG2-7XPWP-TTYHV
CXQJ3-F4VJ7-73Y4D-YW2KX-79RJ6
GVFMX-G97PG-4BQ9Y-KWTB8-YPHP8
2KVPH-7YJHH-2C873-6K48R-W84YM
22PGP-M4RJ3-CP7BH-96TB7-X49GG
MVHDV-TCW2T-PB6F2-67TVBH-BBX9R
VM7X8-P9YHJ-824PP-CW44Q-GW4HM
V683V-XJJ4J-9DXFR-W2K9Q-R4R9W
3WWPK-J8MW7-QDGG6-KFV9G-Q6TC7
Q8RDK-BHHFQ-VB9JW-9MWX9-96G8X
TBP3Q-K7P3
CKBY-MFXQQ-4CYY3
MPQWK-66TYD-P6XT6-HMKWG-K49DX
HTJ3F-8YF6F-WJTF9-RYPCD-PX78D
FDRMP-Q9DDR-RXCTD-7GYT6-M78RQ
YCH8
8FJB-CGPMT-84BH4-D9TDV
VKC7T-CVTJJ-KH67V-Y27YF-JD4KM
VRRY8-VYTQ6-2X44P-K7YX4-CF23Q
MR3J9-C784X-66MCW-Q98W7-WWVWY
MKX89-79XXH-C733R-8MM8J-J9QKV
WXBMJ-Q68XH-QV9VD-FHHK6-HVGCJ
22J84-MRXFV-PXC8C-TYGJX-B3M44
CVPWK-KMGXY-989BJ-KGDBP-G7679
*****************************
139 - KEY WINDOWS 10 OEM PRO online
JNFGF-G2YQ8-VRBC7-R2BC4-9W3GP
N7KXX-TGT8T-PJ842-YR2TB-FGDGP
KCTMF-NDHB6-WBQDM-F38QF-3DBP2
FNCGT-JX49C-46V6T-GPKY6-J2QGP
N6GW4-FW334-KHWJ4-DP2RQ-B98XC
4NF7R-CV6QD-XQKGP-BD7KK-8QKTP
N4G7D-8QGYD-87DDH-YJ6X9-66PKC
NVDT4-P8XQG-JGWJF-FCJQW-YP2KC
RNYCC-DQ3VV-47TYK-VQPBV-KHJXC
97NHJ-GFKCD-HW6X3-JXBM8-D9MP2
46N7G-DD4XQ-B9RDJ-BWT2P-KW3GP
N2W9C-M74QF-VJTJD-PQ474-K4R9C
MPT9T-NW4V4-4Y48Q-QXRJG-FVV22
K6XHN-BJKRF-HPW2M-2Y3BK-XKXTP
2PKR8-NR2TQ-8MXJT-WDK4B-VQWXC
WYR6H-BNRFC-7CY6P-D6QT8-D9MP2
4KTY6-7N3BR-CMV6G-KQQWK-6CQGP
KXDQK-NJVRX-92V3D-FGC6F-VMH22
4KN3P-VJGXJ-27MY3-GH9XJ-7FR9C
P3BMK-NBRPY-J67TM-XKPX8-BWRC2
4HD92-CN3JM-333RY-VF24T-J2QGP
NRCR9-FMRBK-47FJF-DY7X3-WQKTP
N7QDM-BR6XC-JKM67-YFGFB-88F9C
6N8VM-2FKD9-CQHHK-Q7QQT-V6DGP
HGH6R-GNMB9-RW4BY-Q298C-PGYP2
N62FC-6VV8C-MVP2G-7CP7X-H6DGP
TCYVT-4TNJ8-JTB99-C3VD4-F6YP2
XPVCN-TC9DH-H9R2R04CX8K-KQBP2
4CNCW-GTRJM-J6FJY-8TBTW-RX8XC
JMJ8M-TYNJJ-V3V2C-FHKYX-T83GP
HCFQN-9MFMC-RT7TJ-P68QY-8FG6P
KN7BF-9KFB3-V3FBV-6YXXP-3YH22
JFNVF-KJFM9-MT7C4-HYKFB-VQWXC
BYBCF-XN3R2-RVDF4-PK6QC-PGYP2
XT87N-FPMR2-23MRK-Y9427-VT9TP
N97KV-2XGYR-K6JWW-6FWVH-R9CKC
TNPFP-BTJJC-RYPTF-MDQMG-HFR9C
FQNG3-FH2D2-B8WJY-36HGP-HH66P
YN2GK-BXRRM-JMY2Y-C72K3-G83GP
XN82K-KBX4J-3JT77-W6GK2-YKMP2
VV6C4-NH8RF-3HKX3-DGJGG-683GP
QH6NP-MYV6X-XRC24-2C2XD-BG9TP
WTNP8-PCBX9-9THX9-HHGFX-9HJXC
N3TYD-D77BT-W8MJD-869DG-BP2KC
8YMPJ-NFY3D-YW87Q-W2DFV-WK8XC
NDCTQ-C9BVV-8VCTB-2JFHD-63BP2
VDPPC-8NDH2-9RBPR-M3X7W-CPQGP
NCFJF-66PPG-R9VFM-RYCWK-6CQGP
HRN8J-2YFTT-3WV8H-GYXDD-VXMP2
HGH6N-6WHMH-KJKCV-P3JDY-FGDPP
3PM8H-NFDCJ-QQBYQ-76D2B-R6YW2
8FRYC-NKGJK-2F29F-D6J86-RRHCP
JDHT8-NCTKC-JCMW7-88FVG-6F4J2
G44NY-BFVHF-6YQMM-48DGG-RRHCP
3N4Y9-CYH94-TGW3V-PBT9F-9W3PP
T89N7-FWGX6-28VJ4-RMTKB-F9CTC
DN48F-Y8QD6-6D6XG-34G9F-2KCTC
673N7-HTP2K-Q7QVT-Q3YVM-X4TGC
TTN6T-B2RR3-CQYV9-KM7CY-VQW6C
6DP6H-NMYJG-QTFP8-FMG4H-9BVCP
7DGWN-2JT8G-3J6H9-PXGWQ-G83PP
NM7YJ-TYW69-2QYGY-32WV3-BG92P
674NC-YFVKV-9G36D-9HWGJ-WB6GC
DVPP8-N4TKV-Y7FY9-F4JTQ-YBH82
FN69D-JW842-KJX43-4Y3MQ-8K86C
K82KP-FNQJP-G2KFH-9Q649-WTYW2
8GQ8X-VND3M-F46G6-3VTH8-W44J2
TVV2X-BRN47-GJVWV-BX473-4GDPP
6RHP4-NWQF3-PQ4VF-8PX96-V6DPP
K3RF4-XN6GM-BHT2T-RXCBT-D3W6C
344CM-F9N32-7VG6W-F6D94-TVJ6C
QX46N-2M34P-KWKKT-M7MCH-M4HCP
9XN9J-8VGDB-TWTBY-88R6Q-PYVCP
NDVF8-RJMV8-Y4C94-F48C4-K4TGC
G83H6-GN8PY-9FBDH-K4MFR-3DBW2
H3TYT-VJNPW-B72GD-J9RJJ-33W6C
DDNCH-BFVVJ-FTW9J-98Y77-9BVCP
MJNKQ-TGV6T-PJCBJ-XWC2P-Q3W6C
6RN8R-HK3PT-372CJ-Q4WG6-J2QPP
2CNKH-9VVB7-F66VP-HCHTV-46YP6
RQNQH-67VX8-V9GH3-6T49H-QPFC6
RCVNY-8X8D4-KPCR4-B68PT-C9XTT
CXKN6-RTJHR-FTDB2-BWQFT-4M49G
94836-KN2DG-RWV77-GVCBQ-T6PKG
MM6J9-FN8BX-DXX8M-HPK96-QYH26
73NY8-F437M-GWDTJ-DGHK2-BTDGT
YDJTN-R2KMB-TX4H4-8M3F7-M4G6T
PBCWN-J8FCP-WXMT6-64V7R-844C6
KX2N2-8Y4HY-W9TVX-B7QVR-BY49G
N9J6K-M8VCR-2CPGD-QX92T-23726
BNFBG-YPBTP-3MCMJ-DFJ44-FC2KG
CTV74-F2N92-TMXWM-D9Q46-GMT6T
FN8HJ-RBFGT-K78TT-43H2P-Q3WXG
WHNXQ-HPF8T-HD4YD-2RH4Q-VXMP6
FG3WN-T4BX2-3V6M6-VM7TG-MKMP6
MN636-3W22P-RDM3T-PW2CP-6JF9G
CHCBN-4XJQV-WVWDK-FKB2X-TF4C6
RBBF2-YN3YX-6DYWP-YP79G-D3WXG
3F2BM-2N9D2-FMV44-D9TBC-V8RC6
MMNVM-GRKXQ-TC96Q-4F7FF-Q9MP6
8QNBP-4K8XK-HFY4K-DJJV3-YBH26
DMWPW-NFDQ6-BXWP7-H3QBF-4X8XG
DVC89-9NMJ7-32YV4-Y22WD-QRR9G
V29HM-NXKMC-XJCWJ-MRGJJ-78RC6
N6V63-C733W-V7RCJ-T32V7-VT9TT
3RMN7-W6CTJ-9K2GY-FYC44-369TT
PQ6NM-6VKYV-RBX83-84T7Y-88F9G
T4WKD-FNPFR-QR2H9-RKY88-Q69TT
R42D4-X2NF9-V48BP-PV328-W44C6
Y4YVN-3VT8D-HQJ8H-8CRCT-WXCKG
CGNKV-QBDKQ-4QMJM-KGBVW-6MT6T
2XNVY-VVC8G-M9M47-HJM66-YG9TT
N2KWK-WVR3D-K6TTM-8WBQF-W8F9G
YD3NP-C8CM4-JCMGF-JH74P-JB49G
CTHMD-3NKH7-DTCMQ-9RQRY-MY49G
GVTXC-JVN7H-36G3Y-DMTX8-BWRC6
CVCBM-N3PDV-B4JT6-B7VHB-HT9TT
2FNVJ-D3R9M-KJ9HP-W439J-29XTT
FNB7J-4VQDM-T3HKX-CGRHH-XD726
KY8K8-WPNF4-X7XCT-VTRXT-4M49G
4BXF8-8NGH7-JTDXW-27X47-M4G6T
B4FQF-XPN7J-BTDWF-DGYDF-3DBP6
HMKQ4-NDQBG-YBVPG-JVJCM-JK8XG
M6N3H-9XQQK-69WBP-38TV7-KHJXG
QVD76-2GNKJ-RX2TF-RFQ4K-8QKTT
WX9TN-PDQTH-CVFF8-FWMRR-DJ3GT
PVDV2-66N8G-BWH3Q-QX9GY-K766T
7MN8G-HTP76-8TDYG-W6XJ4-KBT6T
MQYPP-CN6C7-XWVXW-TW8KV-RGDGT
X3Y3W-BHNCG-BHPCT-4R7T7-94R9G
XXNCR-2MT24-PGJVX-XPW67-RGDGT
2V6NR-HDBR4-HJH29-7WCFT-8TYP6
6R4JN-QDQPF-CKKV8-8PT44-PPQGT
WBXNM-268WD-X33WJ-KW3C7-VT9TT
HYNK6-87W22-2RFQW-KGGY2-JB49G
NRCHJ-VTVM3-WVTD3-3G2PG-V6DGT
GDNHV-BXBP7-JKH2F-YT3HT-23726
6PYT8-QNGDQ-R2QFH-8J2BT-XQBP6
KN79R-DXTDM-68MJ7-HX976-D3WXG
nhanh tay khong het gia tri
 
Sửa lần cuối:
active chat nhân viên done

sau đó vào add key lần nữa lấy bản quyền số báo lỗi mong ae giúp phát ạ
window cant active key product . go to setting.....(oxc004c020)
 
các bạn ơi giúp mình active WIN 10 PRO này với nhé.Cám ơn các bạn trước nhé!
Key: 77NHM 3Y47X 4VXY8 TX8G3 B98WD

0637261
2864690
0340790
3891132
1461340
8122250
9479813
6129344
3140565
 

VuongVy000

Gà con
Mình mem mới ai biết active win10 pro 64bit chỉ với mình tải tools về làm mà k có động tĩnh gì {haha}{haha}{haha}
 

locb2

Rìu Sắt
Mình mem mới ai biết active win10 pro 64bit chỉ với mình tải tools về làm mà k có động tĩnh gì {haha}{haha}{haha}
Bạn dùng MSAct Plus để add key nếu hiện step2 thì copy step2 (IID) rồi vào trang hướng dẫn get CID (step3)
Nếu khung bên dưới báo error code:xxxxx như vậy là key die hoặc key ko phù hợp với sản phẩm.
===================

nhanh tay run gõ slui 3 nhập key online N334J-FVC8K-J4D8Q-FH6HQ-3PC7D
 
Sửa lần cuối:

huyphuong

Gà con
các bạn ơi giúp mình active WIN 10 PRO này với nhé.Cám ơn các bạn trước nhé!
Key: XBQN8-H388K-4H7DX-FCC6T-XQBQB. mình cảm ơn trước nhé
 

locb2

Rìu Sắt
bạn giúp mình active được không ?
Bạn để lại địa chỉ liên hệ = skype và mở máy , khi nào có key còn sống mình sẽ thông báo qua skype để active .
Key retail chia sẻ nó mau hết lượt lắm chỉ 1 vài giờ là key die vì nhiều người cùng add nên hết lượt
 

locb2

Rìu Sắt
MVHNW-YXRW7-HT24C-3F2JG-VCFC6
win10 pro license
tại thời điểm này key còn sống by phone , chỉ vài giờ sau sẽ hết lượt
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top