Kích hoạt bản quyền Windows 10 gọn nhẹ và đơn giản với “hwidgen.mk3”.

#1
Như tiêu đề bài viết mình xin chia sẻ đến mọi người một cách kích hoạt bản quyền Windows 10 gọn nhẹ và đơn giản với “hwidgen.mk3”.

(Lưu ý: bài viết đã sơ lược và đơn giản hóa các bước, nếu cần tìm hiểu chi tiết mọi người có thể kéo xuống cuối bài viết mình đã để đường dẫn ở đó). Giờ ta bắt tay thực hiện thôi nào:

TH1: Đã sử dụng một bản Windows từ trước nhưng vì một lí do nào đó nên cần kích hoạt lại bản quyền. Trước tiên ta cần xóa Product key bản quyền, thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin):

Sử dụng tổ hợp phím Window + X, chọn Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin)
JjD-au3O41YoHaJaVTupf_AGsnvHisfwS5QrKICWQmfTAwYUoJ9DbJuAZ9bkW95Kx06CkMe_ORdvQ0BuxAVvjYSpAvWKxqiH7N6xNZ80FB2rtE2Wqo8TTNS8JbNZZYS9X4c7oknV
1eW3fxh_X-gpSgFXC2yBV_zsHinYrrQsUHcbkIAawwFddjsH0P9yvHhUIirvXx5SukKBNPgwaNRvr36DKoQpalwRFUgZLSXd0yU04z_avNydUdYqPJZR_O5hn6R9X7rnrRyqHc6v


Bước 2: slmgr /upkEnter (Lệnh này dùng để xóa key ra khỏi máy tính)

Bước 3: Gõ lệnh slmgr /cpky Enter (Lệnh này có tác dụng xóa key trong Registry)

Bước 4: Tiếp tục gõ lệnh slmgr /rearmEnter (Lệnh này có tác dụng đưa Windows về trạng thái ban đầu) vậy là xong phần chuẩn bị.

TH2: Bạn cài mới Windows và chưa có bản quyền.

(Bạn có thể tham khảo cách tải file ISO trực tiếp và đơn giản từ trang chủ MS tại đây:
https://vn-zoom.org/threads/huong-dan-tai-file-iso-windows-truc-tiep-tu-trang-chu-ms.3424/ )

Bước 1: Download tệp theo đường dẫn sau:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

(backup:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.
)
(chọn vị trí lưu và giải nén ra ổ C)

Bước 2: Khởi chạy file “DigitalLicense.exe” với quyền Admin, tại cửa sổ hiện ra ta chọn Check (đợi cho đến khi ô key bên nút Install-KEY xuất hiện) rồi chọn Install-KEY
OYyki2VYdZJ9to4sb5cf7hbH_xiMP-Y4jsF2Az4SV0AD61NoVHT2CzO6BYG0g-1cVSnUPIMF0R9_G9K4kvT0BzyQ2bEMzREIo91JMRICnRD2nmuCCwQIhLN8WIbmO16LLrkjJl1S


Bước 3: Khởi chạy file “hwidgen.mk3.exe” với quyền Admin, click PATCH và ngồi đợi cho quá trình hiện thông báo hoàn tất. Kiểm tra xem Windows đã được kích hoạt hay chưa và kết thúc.

Z9r5TWqRWoDEVYxZJ-Q3wU-15kDBgCkjwBhrwpBG1aClvJGz539rjgis6uc5TEQtKlbnvNGMAn9eOGOVKiGwE30f0X55JDAGDMmgK4z--Yfcw_WHz8cFf7QDLJo3zsBJRlyBb1op


Chúc mọi người thành công :)

Sources:

Mọi đóng góp, thắc mắc và ý kiến mọi người có thể để dưới phần comment của bài viết.
 
Sửa lần cuối:
#2
Như tiêu đề bài viết mình xin chia sẻ đến mọi người một cách kích hoạt bản quyền Windows 10 gọn nhẹ và đơn giản với “hwidgen.mk3”.

(Lưu ý: bài viết đã sơ lược và đơn giản hóa các bước, nếu cần tìm hiểu chi tiết mọi người có thể kéo xuống cuối bài viết mình đã để đường dẫn ở đó). Giờ ta bắt tay thực hiện thôi nào:

TH1: Đã sử dụng một bản Windows từ trước nhưng vì một lí do nào đó nên cần kích hoạt lại bản quyền. Trước tiên ta cần xóa Product key bản quyền, thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin):

Sử dụng tổ hợp phím Window + X, chọn Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin)
JjD-au3O41YoHaJaVTupf_AGsnvHisfwS5QrKICWQmfTAwYUoJ9DbJuAZ9bkW95Kx06CkMe_ORdvQ0BuxAVvjYSpAvWKxqiH7N6xNZ80FB2rtE2Wqo8TTNS8JbNZZYS9X4c7oknV
1eW3fxh_X-gpSgFXC2yBV_zsHinYrrQsUHcbkIAawwFddjsH0P9yvHhUIirvXx5SukKBNPgwaNRvr36DKoQpalwRFUgZLSXd0yU04z_avNydUdYqPJZR_O5hn6R9X7rnrRyqHc6v


Bước 2: slmgr /upkEnter (Lệnh này dùng để xóa key ra khỏi máy tính)

Bước 3: Gõ lệnh slmgr /cpky Enter (Lệnh này có tác dụng xóa key trong Registry)

Bước 4: Tiếp tục gõ lệnh slmgr /rearmEnter (Lệnh này có tác dụng đưa Windows về trạng thái ban đầu) vậy là xong phần chuẩn bị.

TH2: Bạn cài mới Windows và chưa có bản quyền.

(Bạn có thể tham khảo cách tải file ISO trực tiếp và đơn giản từ trang chủ MS tại đây:
https://vn-zoom.org/threads/huong-dan-tai-file-iso-windows-truc-tiep-tu-trang-chu-ms.3424/ )

Bước 1: Download tệp theo đường dẫn sau:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

(chọn vị trí lưu và giải nén ra ổ C)

Bước 2: Khởi chạy file “DigitalLicense.exe” với quyền Admin, tại cửa sổ hiện ra ta chọn Check (đợi cho đến khi ô key bên nút Install-KEY xuất hiện) rồi chọn Install-KEY
OYyki2VYdZJ9to4sb5cf7hbH_xiMP-Y4jsF2Az4SV0AD61NoVHT2CzO6BYG0g-1cVSnUPIMF0R9_G9K4kvT0BzyQ2bEMzREIo91JMRICnRD2nmuCCwQIhLN8WIbmO16LLrkjJl1S


Bước 3: Khởi chạy file “hwidgen.mk3.exe” với quyền Admin, click PATCH và ngồi đợi cho quá trình hiện thông báo hoàn tất. Kiểm tra xem Windows đã được kích hoạt hay chưa và kết thúc.

Z9r5TWqRWoDEVYxZJ-Q3wU-15kDBgCkjwBhrwpBG1aClvJGz539rjgis6uc5TEQtKlbnvNGMAn9eOGOVKiGwE30f0X55JDAGDMmgK4z--Yfcw_WHz8cFf7QDLJo3zsBJRlyBb1op


Chúc mọi người thành công :)

Sources:

Mọi đóng góp thắc mắc và ý kiến mọi người có thể để dưới phần comment của bài viết.
Chưa thử nhưng like 1 cái vì đóng góp :D
 
#4
tải xuống kêu tệp nhiễm viruts vãi nhái :))
Bác có thể tải từ link gốc trong bài viết, link gg drive mình đã nén những phần cần thiết cho m,n dễ hiểu thôi. Cách -censor- này cũng rất phổ biến bác có thể tìm nguồn tương tự trên internet có rất nhiều.
 

baongoc

Búa Gỗ
#5
Như tiêu đề bài viết mình xin chia sẻ đến mọi người một cách kích hoạt bản quyền Windows 10 gọn nhẹ và đơn giản với “hwidgen.mk3”.

(Lưu ý: bài viết đã sơ lược và đơn giản hóa các bước, nếu cần tìm hiểu chi tiết mọi người có thể kéo xuống cuối bài viết mình đã để đường dẫn ở đó). Giờ ta bắt tay thực hiện thôi nào:

TH1: Đã sử dụng một bản Windows từ trước nhưng vì một lí do nào đó nên cần kích hoạt lại bản quyền. Trước tiên ta cần xóa Product key bản quyền, thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin):

Sử dụng tổ hợp phím Window + X, chọn Command Prompt (Admin) hoặc PowerShell (Admin)
JjD-au3O41YoHaJaVTupf_AGsnvHisfwS5QrKICWQmfTAwYUoJ9DbJuAZ9bkW95Kx06CkMe_ORdvQ0BuxAVvjYSpAvWKxqiH7N6xNZ80FB2rtE2Wqo8TTNS8JbNZZYS9X4c7oknV
1eW3fxh_X-gpSgFXC2yBV_zsHinYrrQsUHcbkIAawwFddjsH0P9yvHhUIirvXx5SukKBNPgwaNRvr36DKoQpalwRFUgZLSXd0yU04z_avNydUdYqPJZR_O5hn6R9X7rnrRyqHc6v


Bước 2: slmgr /upkEnter (Lệnh này dùng để xóa key ra khỏi máy tính)

Bước 3: Gõ lệnh slmgr /cpky Enter (Lệnh này có tác dụng xóa key trong Registry)

Bước 4: Tiếp tục gõ lệnh slmgr /rearmEnter (Lệnh này có tác dụng đưa Windows về trạng thái ban đầu) vậy là xong phần chuẩn bị.

TH2: Bạn cài mới Windows và chưa có bản quyền.

(Bạn có thể tham khảo cách tải file ISO trực tiếp và đơn giản từ trang chủ MS tại đây:
https://vn-zoom.org/threads/huong-dan-tai-file-iso-windows-truc-tiep-tu-trang-chu-ms.3424/ )

Bước 1: Download tệp theo đường dẫn sau:
Bạn phải đăng nhập để xem liên kết Log in or register now.

(chọn vị trí lưu và giải nén ra ổ C)

Bước 2: Khởi chạy file “DigitalLicense.exe” với quyền Admin, tại cửa sổ hiện ra ta chọn Check (đợi cho đến khi ô key bên nút Install-KEY xuất hiện) rồi chọn Install-KEY
OYyki2VYdZJ9to4sb5cf7hbH_xiMP-Y4jsF2Az4SV0AD61NoVHT2CzO6BYG0g-1cVSnUPIMF0R9_G9K4kvT0BzyQ2bEMzREIo91JMRICnRD2nmuCCwQIhLN8WIbmO16LLrkjJl1S


Bước 3: Khởi chạy file “hwidgen.mk3.exe” với quyền Admin, click PATCH và ngồi đợi cho quá trình hiện thông báo hoàn tất. Kiểm tra xem Windows đã được kích hoạt hay chưa và kết thúc.

Z9r5TWqRWoDEVYxZJ-Q3wU-15kDBgCkjwBhrwpBG1aClvJGz539rjgis6uc5TEQtKlbnvNGMAn9eOGOVKiGwE30f0X55JDAGDMmgK4z--Yfcw_WHz8cFf7QDLJo3zsBJRlyBb1op


Chúc mọi người thành công :)

Sources:

Mọi đóng góp thắc mắc và ý kiến mọi người có thể để dưới phần comment của bài viết.
Hoan nghênh tinh thần chia sẽ, ghi nhận chờ dịp cần là làm theo xem.
 

chuixoixa

Búa Đá
#11
Để không phải rườm rà cài từ 7 rồi leo lên và cách call microsoft cũng phiền thì hwidgen.mk3 là cách hay nhất để đạt quyền lợi của paid user.
 
#12
windows 10 Home Single Language có cách nào vĩnh viễn kích hoạt được không các bác? E thử mọi cách rồi mà vẫn cứ 45 ngày. Mong cao nhân giúp đỡ. Thanks alot !
 
Top