Hỏi/ Thắc mắc không xóa được windown.old trong win 10

Các bác cho e hỏi xóa windown.old trong win 10 như thế nào vậy!
e thử mọi cách mà nó ko được ah
Vào Disk Cleanup thì không thấy phần Previous Windows installation(s)
Bằng CMD thì không thấy hiện tượng j
Bằng CCleaner thì không thấy có cái old windown đâu cả

Có pro nào có cao kiến j ko ah??
 

guest11

Rìu Bạc
Các bác cho e hỏi xóa windown.old trong win 10 như thế nào vậy!
e thử mọi cách mà nó ko được ah
Vào Disk Cleanup thì không thấy phần Previous Windows installation(s)
Bằng CMD thì không thấy hiện tượng j
Bằng CCleaner thì không thấy có cái old windown đâu cả

Có pro nào có cao kiến j ko ah??
Here's the proper way to delete the Windows.old folder:
Step 1: Click in Windows' search field, type Cleanup, then click Disk Cleanup.
Step 2: Click the "Clean up system files" button.
Step 3: Wait a bit while Windows scans for files, then scroll down the list until you see "Previous Windows installation(s)."
Step 4: Check the box next to the entry, then make sure there are no other boxes checked (unless you do indeed want to delete those items). Click OK to start the cleanup.


https://cnet4.cbsistatic.com/img/hjFHQw49ReOaoV8mQlzj1Ay-8uI=/2015/09/08/8fdea224-3229-49bd-a8c9-24312679fb3c/disk-cleanup-previous-installations.jpg
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top