Chia sẻ Khóa học Làm chủ Python trong 4 tuần ~ 3.5GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT

Bạn sẽ học được gì
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

mh_auth_or_register
 

pvhtech

Gà con

Bạn sẽ học được gì
  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python.
  • Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web...
  • Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.
  • Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python.

No quote
TUYỆT AD
 
Tin công nghệ
Liên Hệ và Hợp Tác

Top