Chia sẻ Khóa học Excel tổng quát từ bắt đầu đến chuyên gia

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT

Sau khi học xong khoá học này, học viên từ chưa có kiến thức về Excel sẽ nắm vững kiến thức về Excel và sẵn sàng áp dụng những kiến thức này cho công việc và học tập của mình. Với những kiến thức học được, học viên có thể tiếp tục với những khoá Lập trình VBA trong Excel. Tạo báo cáo động trong Excel mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua khóa học để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
To view the content, you need to Sign In or Register.
 

congcuongspkt

Búa Gỗ

Sau khi học xong khoá học này, học viên từ chưa có kiến thức về Excel sẽ nắm vững kiến thức về Excel và sẵn sàng áp dụng những kiến thức này cho công việc và học tập của mình. Với những kiến thức học được, học viên có thể tiếp tục với những khoá Lập trình VBA trong Excel. Tạo báo cáo động trong Excel mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua khóa học để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
thsnks
 

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
sao nhập coupon lại ra khóa học : 𝐓𝐨̂́ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ hả ad ?? hướng dẫn giúp mình nhé
Do bạn nhập sai coupon đó.
 

hnyuq

Gà con

Sau khi học xong khoá học này, học viên từ chưa có kiến thức về Excel sẽ nắm vững kiến thức về Excel và sẵn sàng áp dụng những kiến thức này cho công việc và học tập của mình. Với những kiến thức học được, học viên có thể tiếp tục với những khoá Lập trình VBA trong Excel. Tạo báo cáo động trong Excel mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Nếu có điều kiện, các bạn hãy mua khóa học để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
k tai dc ong oi
 
Top